หลักสูตร"
ความปลอดภัย
เรียนแบบออนไลน์

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานรูปแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางไปยังสถานที่อบรม เพราะเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน บนรถ ห้องนั่งเล่น หรือ ร้านกาแฟ บนระบบภาพและเสียงแบบ Full HD อีกด้วย “สมัครอบรมได้แล้ววันนี้” เซฟสิริ

ประหยัดกว่า

ประหยัดค่าใช้จ่าย 40% ค่าลงทะเบียน และค่าเดินทางทำให้ห้องเรียนของคุณอยู่ในทุกๆที่

สอนสด (Live)

การเรียนการสอนแบบ สอนสด ตอบโต้กับอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดการเรียนรู้

สิ่งที่จะได้รับ

วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม 1 ฉบับ

ไม่รู้จะเริ่มยังไง ?

โทรสอบถามเราได้ตอนนี้เลย
091-887-5136 (คุณพิ้งกี้)

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

เดือน มิถุนายน

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 3) เต็ม
18-19
1200
จป.บริหาร (รุ่น 2) เต็ม
21 – 22
1,200
คณะกรรมการฯ คปอ.
(รุ่น 2) **ใกล้เต็ม
28 – 29
1,200
พนักงานใหม่ 6 ชม.
19
900

เดือน กรกฎาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน
(รุ่น 2) **ใกล้เต็ม
01 – 02
1,200
จป.บริหาร
(รุ่น 2) **ใกล้เต็ม
07 – 08
1,200
คณะกรรมการฯ คปอ.
15 – 16
1,200
พนักงานใหม่ 6 ชม.
10
900

** เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน ออนไลน์ เป็นจำนวนมาก ทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินและยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

ทุกที่คือห้องเรียน..

หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์

อบรมความปลอดภันออนไลน์ (Online) สะดวกปลอดภัยพร้อมระบบภาพและเสียงแบบ Full HD หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์

บรรยายโดย :วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
อบรมผ่านโปรแกรม: Zoom meeting

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน  (ส่งทางไปรษณีย์)
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ
1.ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2.รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
4.รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
5.การจองอบรม จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)

เพิ่มเพื่อน

support 3