หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

โลโก้กรมแรงงาน182

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิดารและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และ ระดับบริหาร

หลักสูตรแนะนำ

Excellent
4.8/5

การทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงในโรงงานอุตสาหกรรม งานโรยตัวซ่อมบำรุง

Excellent
4.8/5

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามหลักมาตรฐานสากล เรียนรู้การทำ CPR การฟื้นคืนชีพ

ได้รับความนิยม

เซฟสิริ และ เอไอเอส ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาเข้าทำงานกับ AIS

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุง

Inspection, certification and maintenance.

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2

การประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบกลับได้ในทุกขั้นตอน