ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการแบบไหน

เราก็พร้อมช่วยเหลือคุณ

วิศวกรรม ลดสูงสุด

Sale 40%

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุง

ตรวจลิฟท์ 2,500

หมดเขต 30 มิถุนายน 2562

ตรวจรับรอง ปจ.1 ปจ.2 ทุกชนิด

ตรวจไฟฟ้า 11,000

หมดเขต 30 มิถุนายน 2562

ออกรายงานตามกฎหมายกำหนด