สมัครอบรมได้แล้ววันนี้SAFESIRI TRAINING CENTER

เรียนรู้อย่าง, สนุก สนุก

ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรมาตรฐานสากลที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ เรียนรู้เทคนิคการทำงานและการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมฯ

เลขที่ใบอนุญาต จป. 63-010

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย ผู้รับเหมาเข้าทำงาน เอไอเอส

เลขที่ใบอนุญาต SSR 004

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

class-2

จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร,

หลักสูตร คปอ.

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน

หลักสูตร,
การทำงานบนที่สูง.
Working at height

การทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงในโรงงานอุตสาหกรรม งานโรยตัวซ่อมบำรุง

หลักสูตรแนะนำ

Excellent
4.8/5

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามหลักมาตรฐานสากล เรียนรู้การทำ CPR การฟื้นคืนชีพ

ได้รับความนิยม

เซฟสิริ และ เอไอเอส ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาเข้าทำงานกับ AIS

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2

การประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบกลับได้ในทุกขั้นตอน

logo safesiri -2

Newsroom

ข่าวสารล่าสุด

Store

สินค้าออนไลน์

Blog

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

Download

บริการดาวน์โหลด