ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุงรักษา
จากทีมวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานการทำงานระดับสากล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากมายกว่า 500+ บริษัทชั้นนำ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยผ่านการรับรองสอบเทียบความถูกต้อง ISO 17025

รายการยอดนิยม

ตรวจรับรองและซ่อมบำรุงรักษาด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมและที่พักอาศัยทุกชนิดพร้อมออกรายงานรับรองแนวทางการแก้ไขวางแผนซ่อมแซมแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุดทำให้งบประมาณของลูกค้าไม่บานปลาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และ ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตรวจสอบ, ติดตั้ง, ซ่อมแซม ระบบดับเพลิง (Fire Pump) ลด 35%

ตรวจสอบระบบดับเพลิง ทดสอบแรงดันน้ำดับเพลิง มาตรฐาน NFPA พร้อมออกรายงานรับรองประจำปีและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระบบดับเพลิง

Install a fire extinguishing system

ประจำปี : ตรวจสอบอาคารใหญ่ 5 ปี พร้อมออกรายงานรับรองการตรวจสอบโดยวิศวกรมืออาชีพ

ตรวจสอบอาคารประจำปี

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด