อบรมที่สูงผู้ปฏิบัติงาน

ช่างซ่อมบำรุงงานบนที่สูงมืออาชีพนับหมื่นคนที่ได้เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ฝึกเทคนิคที่สำคัญๆอย่างเข้มข้น ตลอดการเรียนรู้

ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงให้มีความเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกฎหมายและวิธีการทำงานบนที่สูงได้อย่างมืออาชีพ ช่วยลดความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง

ฝึกปฏิบัติการสวมใส่อุปกรณ์กันตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้การตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ก่อนเริ่มทำงานและวิธีการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในงานบนที่สูงตามมาตรฐานสากล

High altitude techniques for operators 14
High altitude techniques for operators 15

ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ

สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโดยทีมอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะมาถ่ายถอดเทคนิคและวิธีการทำงานบนที่สูงให้เกิดความปลอดภัย

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงตลอดการเรียนรู้มากกว่า 100 ชนิดที่ใช้ในการทำงานบนที่สูง ทำให้นักเรียนสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับหน้างานในองค์กรของตนเองเมื่อจบการเรียนรู้อีกด้วย

ตัวอย่างการเรียน (VDO)

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วนักเรียนสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ พร้อมทั้งมีความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง

Play Video

การทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

หัวหน้างานไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง สำหรับ หัวหน้างาน, หรือ ผู้ควบคุมงานบนที่สูง

หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับหัวหน้างาน หรือ ผู้ควบคุมงานบนที่สูง หลักสูตรนี้มีความแตกต่างกับหลักสูตร ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานบนที่สูงสามารถออกแบบระบบการทำงานบนที่สูง, ออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะงานในองค์กร, วางแผนการทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยถูกต้อง, เรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูง รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และงานกู้ภัยเมื่อพนักงานเกิดอุบัติเหตุบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง

อีกหลักสูตรที่ไม่ควรพลาด !

งานติดตั้งอุปกรณ์ หรืองานซ่อมบำรุงอุปกรณ์บนเสาส่งสัญญาณ ถือเป็นหนึ่งในการทำงานบนที่สูงที่มีความเสี่ยงและต้องใช้ลักษณะการปฏิบัติงานเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง เสาส่งสัญญาณ Tower Climber >

เรียนรู้เทคนิคการทำงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

เวลา
รายละเอียด
ปฏิบัติ
08.30-09.00 น.
เรียนรู้ วิธีการขึ้นและลง ที่สูง FULL BODY HARNESS WITH ABSORBER WEBBING 2 HOOK แนวราบ แนวดิ่ง แนวเอียง (FF = 0,1)
09.00-10.30 น.
เรียนรู้การตรวจสอบอุปกรณ์กันตกและการเลือกใช้งานอุปกรณ์กันตกชนิดต่างๆ
10.30-10.45 น.
เรียนรู้เทคนิคการทำ Positioning Working
10.45-12.00 น.
เรียนรู้เทคนิคการทำ Restraint Technique
12.00-13.00 น.
เรียนรู้เทคนิคการทำ Fall Arrester System
13.00-14.30 น.
เรียนรู้เทคนิคการทำ Lifeline System and Anchor
13.00-14.30 น.
การวางแผนงานฉุกเฉิน การช่วยเหลือ และการกู้ภัยผู้ประสบภัย ตกจากที่สูง
PPE devices run at high altitudes

เรียนรู้การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงมีมากมายหลายชนิดในบางครั้งทำให้ผู้ใช้งานอาจสับสนหรือเลือกใช้อุปกรณ์ผิดกับลักษณะงาน เช่น การเลือกใช้เข็มขัดนิรภัย, สายช่วยชีวิต, เชือกปรับระดับ, ห่วงทำจุดยึด, เชือกกู้ภัย, สิ่งเหล่านี้ผู้ใช้งานต้องมีความรู้และมีทักษะในการเลือกใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับงานในองค์กรของตนเอง

ฝึกปฏิบัติกับเทคนิคที่มืออาชีพเลือกใช้งาน

การฝึกปฏิบัติที่เน้นเทคนิคการทำงานบนที่สูงได้อย่างมืออาชีพรวมไปถึงการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานบนที่สูงเป็นเรื่องที่ง่ายและปลอดภัยเมื่อนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจหลังจากจบการเรียนการสอน

Fall Arrester System working at height
work positioning-1

การปล่อยมือทำงานอิสระ

เทคนิคในการทำงานบนที่สูงนั้นมีมากมายตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐานไปจนขั้นสูง เทคนิคต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงนั้นเกิดความปลอดภัยและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องห่วงหรือกังวลเรื่องการพลัดตกจากที่สูง โดยส่วนมากผู้ปฏิบัติงานนั้นจะมีการใช้เทคนิคขั้นพื้นฐานทั่วไป เช่น การปล่อยมือทำงานอิสระบนที่สูง (Work Positioning) และ เทคนิคอีกมากมายที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

เรียนแบบกลุ่มส่วนตัว
(VIP Course)

พิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเรียนแบบส่วนตัวเฉพาะทีมงานในองค์กรของตนเอง และ สามารถระบุวัน ที่ต้องการเรียนได้อีกด้วย

Private training

หลักสูตรมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

เลือกสาขาที่สะดวกสำหรับคุณ

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
29 พ.ค 67
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน
29-30 พ.ค 67
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
29 พ.ค 67
3,000
โรยตัวทำงาน
11-12 มิ.ย 67
5,000
กู้ภัยบนที่สูง
18-19 ก.ค 67
5,000

แผนที่ : google map

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
10 มิ.ย 67
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน
10-11 มิ.ย 67
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
10 มิ.ย 67
3,000
โรยตัวทำงาน
17-18 มิ.ย 67
5,000

แผนที่ : google map

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 065 - 961 - 4745

เพิ่มเพื่อน

มาตรฐาน OSHA คืออะไร

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 083 - 939 - 9514

เพิ่มเพื่อน
support 3