WORKING AT HEIGHTหลักสูตร การทำงานบนที่สูง

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ช่างเทคนิคมืออาชีพมากกว่า 20,000 คน

เริ่มต้นเรียนรู้การทำงานบนที่สูงกับเรา

ในปี 2019-2024 ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากช่างเทคนิคชั้นนำที่ทำงานบนที่สูงในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 30,000 คน ได้เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการทำงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพกับเซฟสิริ

ช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ผู้รับเหมาทั่วไปได้รับการฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

อบรมที่สูงหลักสูตรมาตรฐานสากล

1 รุ่น : ไม่เกิน 20 คน

อุปกรณ์ภาคปฏิบัติครบ 100% ต่อนักเรียนที่เข้าอบรมทุกคน

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

Working at Height for the Operator

  1. เรียนกฎหมาย และ มาตรฐานในงานที่สูง
  2. เรียนอันตรายในการทำงานบนที่สูง
  3. เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ PPE ในงานที่สูง และ อุปกรณ์กันตก
  4. เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์กันตกในงานที่สูง
  5. ฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูงกับโครงสร้างที่สูงของจริง

นักเรียนทุกคนได้รับการปูพื้นฐานใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

PETZL / ANSI Z359.2 / OSHA 1926.503 / IRATA

หลักสูตร การกู้ภัย ,

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง สำหรับ หัวหน้างาน

Working at Height for the Supervisor

  1. การบริหารจัดการวางแผนทำงานบนที่สูง
  2. การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานบนที่สูง
  3. การประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงานบนที่สูง
  4. การติดตั้งระบบที่ใช้ทำงานบนที่สูง
  5. การจัดทำแผนฉุกเฉิน และ การกู้ภัย

ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนกับอุปกรณ์มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ Petzl

พิเศษลด 30%

หลักสูตรอินเฮ้าส์
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

– 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน
– เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)
– มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

** บริการให้เช่าสถานที่จัดฝึกอบรม

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อฝึก และ ฝึกอย่างเข้มข้น

0%
อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
100% ของจำนวนนักเรียน

** นักเรียนที่มาเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยหลังจากจบการฝึกอบรมกับ เซฟสิริ

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง มาตรฐานปี 2024

เรียนเทคนิคการทำงานบนที่สูงตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ฝึกการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง เรียนรู้เทคนิคการกู้ภัยในการทำงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กรคุณ

หลักสูตร
การทำงานบนที่สูง

หลักสูตรสำหรับพนักงาน หรือ ช่างซ่อมบำรุงบนที่สูงทั่วไป

การทำงานบนที่สูง
เสาส่งสัญญาณ

หลักสูตรสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณชนิดต่างๆ

หลักสูตร
โรยตัว ทำงานบนที่สูง

หลักสูตรสำหรับช่างซ่อมบำรุงด้วยวิธีการโรยตัวทำงานบนที่สูง

เรียนรู้กับมืออาชีพ และ ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

หลักสูตร การโรยตัวทำงาบนที่สูง , Rope access

ฝึกสอนโดย instructor IRATA. L3

หลักสูตรมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

เลือกสาขาที่สะดวกสำหรับคุณ

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
1 ก.ค 67
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน
9-10 ก.ค 67
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
1 ก.ค 67
3,000
โรยตัวทำงาน
11-12 ก.ค 67
5,000
กู้ภัยบนที่สูง
18-19 ก.ค 67
5,000

แผนที่ : google map

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
11 ก.ค 67
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน
11-12 ก.ค 67
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
11 ก.ค 67
3,000
โรยตัวทำงาน
16-17 ก.ค 67
5,000

แผนที่ : google map

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 065 - 961 - 4745

เพิ่มเพื่อน

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 083 - 939 - 9514

เพิ่มเพื่อน