อบรมที่อับอากาศ

ลด 40% 

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ หลักสูตรอินเฮ้าส์บริการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำงานในที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศ คืออะไร

ปัจจุบันเรามักจะพบว่าสาเหตุการตายจากการทำงานในที่อับอากาศนั้นมาจากพนักงานที่ปฏิบัติงานและนายจ้างไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้องส่งผลให้หน้างานไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันอันตรายอย่างเพียงพอ กฎหมายได้มีการออกประกาศบังคับให้สถานประกอบกิจการที่มีสถานที่อับอากาศนั้นต้องทำตามข้อกำหนดเงื่อนไขและวิธีโดยจัดให้พนักงานที่ทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการฝึกอบรมการทำงานในสถานที่อับอากาศ 4 ผู้ก่อนจึงจะสามารถอนุญาตให้ทำงานได้ โดยปัจจุบันกฎหมายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของคนทำงานในที่อับอากาศเป็นอย่างมาก และ คุมเข้มเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศซึ่งนายจ้างไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การจัดฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศ ผู้จัดจะต้องศึกษารายละเอียดการฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศให้ละเอียดเพื่อที่จะได้ทำได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายได้ประกาศและบังคับใช้ต่อไป ดูรายละเอียดการจัดฝึกอบรมได้ด้านล่าง

รายละเอียดหลักสูตร >

บริการทีมวิทยากรฝึกอบรม

หลักสูตร อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

จำนวนชั่วโมง จำนวนวันอบรม

หลักสูตร
ภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติ
รวม(ไม่น้อยกว่า)
จำนวนวันอบรม
ผู้อนุญาต***
5
2
7
1 วัน
ผู้ควบคุมงาน***
9
3
12
2 วันต่อเนื่อง
ผู้ช่วยเหลือ***
12
6
18
3 วันต่อเนื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน***
9
3
12
2 วันต่อเนื่อง
หลักสูตร 4 ผู้***
15
9
24
4 วันต่อเนื่อง
หลักสูตร ทบทวน
≥ 3
3 ชม. ต่อเนื่อง

** ผู้เข้าฝึกอบรมต้องผ่านหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย ดูหลักสูตรอบรมดับเพลิง >

** ผู้รับเหมาต้องทำการอบรมภาคปฏิบัติใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

หลักสูตร ทบทวน อับอากาศ เรียนออนไลน์ (Online) 3 ชั่วโมง

** เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม 
1.หลักฐานการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
2.วุฒิบัตรผ่านการอบรมอับอากาศของเดิมที่หมดอายุ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดกรมสวัสดิการฯจึงออกประกาศแนวทางการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดประกาศ >

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ อย่างมืออาชีพ พร้อมแนวทางการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นกับอุปกรณ์จริงมาตรฐานสากล

วิทยากรผู้สอนมืออาชีพ + ประสบการณ์ตรงจากกลุ่มปิโตรเคมี

ลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท เริ่มต้นเรียนรู้กับเซฟสิริ

วิธีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ + สารไวไฟ + สารพิษ

เรียนรู้ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศอย่างมืออาชีพ นักเรียนสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย (Multi Gas Detector)

  • เทคนิคการตรวจวัดปริมาณอากาศ(ออกซิเจน)
  • เทคนิคการตรวจวัดสารไวไฟ (LEL-UEL)
  • เทคนิคการตรวจวัดแก๊สพิษ (Toxic gas)
  • เทคนิคการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

จุดเริ่มต้นเรียนรู้ช่างซ่อมบำรุงในที่อับอากาศมืออาชีพ

งานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ในที่อับอากาศ ช่างเทคนิคต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงาน อุปกรณ์การช่วยเหลือ และ ช่วยชีวิตในที่อับอากาศเป็นอย่างดีจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อบรมที่อับอากาศและการจัดทำแผนการทำงานอย่างมีระบบนักเรียนได้ฝึกวางแผนการทำงานเพื่อวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ

การใช้ไตรพอดสามขา Tripod

อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในงานที่อับอากาศ และ งานกู้ภัย นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งาน Tripod และการประกอบรอกช่วยชีวิตในงานอับอากาศ ฝึกติดตั้งและใช้งานทุกขั้นตอน

  • การติดตั้ง และ การใช้งาน
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานกู้ภัย
  • เทคนิคการติดตั้งรอกกู้ภัย
  • เรียนมาตรฐานสากลในการใช้งานไตรพอด (Tripod)
  • วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอับอากาศ

ภาพจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

เซฟสิริได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ในการจัดอบรมที่อับอากาศ (อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง)

ประหยัดค่าใช้จ่ายนายจ้างจัดอบรมเอง

อบรมอินเฮ้าส์ ลด 40%

อบรมที่อับอากาศอินเฮ้าส์ตามกฎหมายใหม่ 2564

สอนพื้นฐานการทำงานในที่อับอากาศตั้งแต่ต้นไปจนถึงสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติ 100%

กำหนดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานที่อับอากาศของจริงโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

Training picture in a confined space 2020 - Toshiba Bangkadi
Confined Space Training 2020 Rescue

เรียนการกู้ภัยในที่อับอากาศ และ ซ้อมแผนฉุกเฉิน

นักเรียนสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินในงานอับอากาศได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

เทคนิคการใช้ SCBA เครื่องช่วยหายใจ

การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในงานอับอากาศด้วยเทคนิคที่สำคัญที่จะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

Confined Space Training - PTT 63
Confined space training for 4 people 2020

ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

ฝึกซ้อมปฏิบัติกู้ภัยแบบทีมและวิธีการมาตรฐานสากลในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการทำงานที่อับอากาศ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน, บริหาร , คปอ

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 092 - 871 - 0555

เพิ่มเพื่อน
support 3