logo safesiri -2

SAFESIRI TRAINING CENTER

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

SAFESIRI

ลูกค้าองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เริ่มต้นเรียนรู้กับเรา

การทำงานกับสารเคมี-pc-6

เรียนรู้อย่างสนุกสนุก

เรียนรู้กฎหมายการทำงานกับสารเคมีและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอันตราย (GHS)

การทำงานกับสารเคมี-pc-7

การเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล

การใช้ผ้าดูดซับสารเคมีทั้งแบบแผ่นและแบบม้วนเพื่อกันไม่ให้สารเคมีหกรั่วไหลลงสู่รางระบายน้ำ

การทำงานกับสารเคมี-pc-1

การเข้าตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วิธีการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลอย่างถูกต้องและปลอดภัย

การทำงานกับสารเคมี-pc-2

การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

วิธีการกู้ภัยและช่วยเหลือพนักงานที่ถูกสารเคมีขณะปฏิบัติงานให้ออกจากจุดเกิดเหตุ

การทำงานกับสารเคมี-pc-3

การยกเคลื่อยย้ายผู้บาดเจ็บ

เรียนรู้วิธีการเคลื่อยย้ายผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

การทำงานกับสารเคมี-pc-4

เรียนเทคนิคการเก็บกู้สารเคมี

ฝึกปฏิบัติการเก็บกู้สารเคมีด้วยอุปกรณ์มาตรฐานสากลได้อย่างถูกวิธี

การทำงานกับสารเคมี-pc-5

การสวมใส่อุปกรณ์ PPE

เรียนรู้การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับสารเคมี และ ฝึกใช้งานจริง

การทำงานกับสารเคมี-pc-8

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากลด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยสารเคมี

Services

เรียนรู้เทคนิคการเก็บกู้สารเคมีอันตรายตามมาตรฐานสากล สอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพที่จะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้

กฎหมายและมาตรฐาน

สอนการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างละเอียดถึงแนวทางและมาตรการป้องกันสารเคมีในสถานประกอบการ

การจัดทำเอกสาร SDS

การจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี และ การอ่านข้อมูลต่าง ๆ ใน SDS ได้อย่างถูกวิธี

ซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล

ทำงานเป็นทีม ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อมีผู้บาดเจ็บ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างปลอดภัย

อบรมสารเคมี

เรียนรู้มาตรฐานการจัดการสารเคมี
พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอน

เลือกแผนการเรียนรู้ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ และ ยังสามารถเพิ่มเติมหัวข้อการเรียนรู้ในสิ่งที่คุณต้องการได้อีกด้วย

หลักสูตรทบทวน
9,000
เรียนทบทวน 3 ชั่วโมง
ไม่มีฝึกปฏิบัติ
มอบวุฒิบัตรหลักสูตรทบทวนให้ผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเต็ม
ซ้อมเก็บกู้สารเคมี
12,000
ฝึกเก็บกู้สารเคมี 4 ชั่วโมง
เรียนจัดทำแผนฉุกเฉินในองค์กร
มอบวุฒิบัตรหลักสูตรเก็บกู้สารเคมีให้ผู้ผ่านการอบรม
GHS

" GHS (Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals) "

อบรมสารเคมีหกรั่วไหล ตามกฎหมาย, เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการจัดการสารเคมีที่ทั่วโลกยอมรับ

ประเภทที่ 1 สารระเบิดได้ (Explosives)
ประเภทที่ 2 แก๊ส (Gases)
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (Substances Liable to Spontaneous Combustion) และสารที่สัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ (Substances which in Contact with Water Emit Flammable Gases)
ประเภทที่ 5 สารออกซิไดส์ (Oxidizing Substances) และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Organic Peroxides)
ประเภทที่ 6 สารพิษ (Toxic Substances) และสารติดเชื้อ (Infectious Substances)
ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Materials)
ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances)
ประเภทที่ 9 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substances and Articles)

ทีมวิทยากรประสบการณ์ตรงจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Oil and gas

สอนโดย จป. วิชาชีพ
ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

เรียนการทำงานกับสารเคมี การเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล หลักสูตรที่ออกแบบมาให้พนักงานสามารถทำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลได้อย่างถูกต้อง

01.กฎหมายและมาตรฐาน

เรียนกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีในประเทศไทย และ มาตรฐานสากลการจัดการสารเคมี 

02.ฝึกสวมใส่ชุดกันสารเคมี

เรียนการสวมใส่ชุดที่ใช้ปฏิบัติงานกับสารเคมี ชุดที่ใช้เคลื่อนย้ายสารเคมีชนิดต่างๆ

03.เรียนรู้อุปกรณ์กู้ภัย

สัมผัสอุปกรณ์จริงที่ใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล

04.เตรียมพร้อมแผนฉุกเฉิน

เรียนรู้การบริหารจัดการสารเคมีอันตราย การจัดเตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉิน

05.จำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ซ้อมแผนเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหลในแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสารเคมีองค์กรลูกค้า

06.ฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินในการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถูกสารเคมีอันตรายขณะปฏิบัติงาน

เริ่มต้นเรียนรู้กับเซฟสิริ

โทร 083 – 939 – 9514 (คุณอุ้ย)