อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

Occupational Health and Safety

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 – 010

มาตรฐานการอบรม ระดับสากล

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย เซฟสิริ

หลักสูตร จป.

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ  ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนหลังจบการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนงานให้เกิดความปลอดภัยในองค์กรของตนเองพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ความเป็นอันตรายต่างๆเพื่อหามาตรการป้องกันได้อย่างมืออาชีพ

อบรมความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ 2023

หลักสูตร จป อินเฮ้าส์

ลด 40%

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

อบรม-จป-บริหาร-หลักสูตรใหม่

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อบรม-จป เทคนิค-หลักสูตรใหม่

จป. เทคนิค

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

คณะกรรมการ (คปอ.)

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เรียนรู้กับมืออาชีพ และ ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

หลักสูตรมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ลงทะเบียน อบรมความปลอดภัย

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

หลักสูตรทั่วไป

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
การขับขี่ รถยก (รังสิต)
14 มิถุนา
2,500
ผู้เฝ้าระวังไฟ (รังสิต)
4-5 กรกฎา
4,500
นั่งร้าน BS (รังสิต)
6-7 กรกฎา
3,500
ปั้นจั่น 4 ผู้ (รังสิต)
15-17 มิถุนา
4,500
ไฟฟ้า 3 ชม. (รังสิต)
14 มิถุนา
1,800
หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
การขับขี่รถยก (สระบุรี)
20 มิถุนา
2,500
ผู้เฝ้าระวังไฟ (สระบุรี)
15-16 มิถุนา
4,500
นั่งร้าน (ญี่ปุ่น)
3-4 กรกฎา
3,500
ปั้นจั่น 4 ผู้ (สระบุรี)
22-24 มิถุนา
4,500
ไฟฟ้า 3 ชม. (สระบุรี)
23 มิถุนา
1,800

การทำงานบนที่สูง

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน (รังสิต)
23 มิถุนา
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน (รังสิต)
15-16 มิถุนา
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ (รังสิต)
23 มิถุนา
2,500
โรยตัวทำงาน (รังสิต)
12-13 มิถุนา
5,000
กู้ภัยบนที่สูง (รังสิต)
10-11 กรกฎา
5,000
หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน (สระบุรี)
19 มิถุนา
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน (สระบุรี)
19-20 มิถุนา
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ (สระบุรี)
19 มิถุนา
2,500
โรยตัวทำงาน (สระบุรี)
21-22 มิถุนา
5,000
กู้ภัยบนที่สูง (สระบุรี)
19-20 กรกฎา
5,000

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 065 - 961 - 4745

เพิ่มเพื่อน

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

หลักสูตรแนะนำ

ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำงานได้อย่างมืออาชีพพร้อมปฏิบัติจริง

อบรมความปลอดภัย พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

ราคาดีที่สุด ในรอบ 6 เดือน

การทำงานกับไฟฟ้า

มาตรฐานการสอนระดับสากลหลักสูตรปี 2023

หลักสูตรอินเฮ้าส์

หลักสูตรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินมากกว่า 50 หลักสูตรเรียนรู้เทคนิคการกู้ภัยอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และการตอบโต้เหตุได้อย่างมืออาชีพ

ให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในองค์กร การทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย

“เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญ ในการทำงานอย่างปลอดภัย”

หลักสูตรการกู้ภัย

ออกแบบมาเพื่อฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

กฎหมาย และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
15%
เทคนิคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
25%
ฝึกปฏิบัติ Workshop และใช้อุปกรณ์ของจริง
60%
ทดสอบ และ สอบอย่างเข้มข้นก่อนผ่านหลักสูตร
85%

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรอบรมที่ได้รับความนิยม

Installation of bs standard scaffolding

การติดตั้งนั่งร้าน
bs standard

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มเรียนออนไลน์ วิธีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ / แล้วพบกัน

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 083 - 939 - 9514

เพิ่มเพื่อน