• ตรวจเครน , ปั้นจั่น ลิฟท์, รอก

  โดยทีมงานมืออาชีพ ตามหลักมาตรฐานสากล

  ตรวจเครน

ตรวจเครน / ตรวจปั้นจั่น

โดยทีมงานวิศวกรเครื่องกล

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ1 ปจ2 ทุกชนิด

Inspection And Maintenance.

ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น / PM เครน ทุกชนิด

 • ปั้นเหนือศีรษะ
 • ปั้นจั่นเคลื่อนที่
 • ลิฟท์ขนส่ง
 • รอกไฟฟ้า
 • Mobile Crane
 • Crawler Crane
 • Rotary Drill Dig
 • ปจ.1 ปจ.2 ทุกชนิด
ตรวจเครน

ซ่อมบำรุงรักษา PM ลิฟท์ขนส่งทุกชนิด
โดยทีมงานมืออาชีพ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

พร้อมเสมอสำหรับงานซ่อมบำรุง

กว่า 100 บริษัทชั้นนำระดับประเทศ
ที่เราได้รับความไว้วางใจในปี 2018 

ตรวจเครน

“ตรวจรับรองปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่”

พร้อมคำแนะนำ วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงสร้างหรือส่วนประกอบของปั้นจั่นด้านวิศวกรรมฟรีหลังจบการตรวจสอบ

“โมบายเครน ปจ.2 รถเฮี๊ยบ รถแบคโฮ”

พร้อมออกใบรับรอง ปจ. ตามที่กฎหมายกำหนด

ตรวจเครน
ตรวจเครน

“ออกใบรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล”

ภาคีเครื่องกล และ สามัญเครื่องกลมืออาชีพ

“ตรวจรับรอง ทาวเวอร์เครน”

Tower Crane

โปรโมชั่นเริ่มต้น

3,500 เหลือ 2,500 บาท

ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ, ลิฟท์ขนส่ง, รอก *
หมดเขต 31 พฤษภาคม 2562

ตรวจเครน

เกี่ยวกับกฎหมาย

ความถี่ในการตรวจสอบ

ปั้นจั่นที่ใช้งาน ประเภทงานก่อสร้าง

 • 1 – 3 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
 • 3 ตัน ขึ้นไป ให้ตรวจสอบ ทุก 3 เดือน

ปั้นจั่นที่ใช้งาน ประเภทงานอื่นๆ

 • 1 – 3 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 12 เดือน
 • 3 – 50 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
 • 50 ตัน ขึ้นไปให้ตรวจสอบ ทุก 3 เดือน

“น้ำหนักในการใช้เทสโหลด

ปั้นจั่นใหม่

 • ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
 • ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย

ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

 • ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ
Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ -