• ตรวจเครน , ปั้นจั่น ลิฟท์, รอก

  โดยทีมงานมืออาชีพ ตามหลักมาตรฐานสากล

  ตรวจ เครน
 • ปั้นจั่นหอสูง เฮี๊ยบ

  โดยทีมงานมืออาชีพ ตามหลักมาตรฐานสากล

  ตรวจ เครน
 • โมบาย เครน

  โดยทีมงานมืออาชีพ ตามหลักมาตรฐานสากล

  ตรวจ เครน

ตรวจเครน ,ปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 ทุกชนิด

Inspection And Maintenance.

เราได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

บริษัทเอกชนอีกกว่า 100 บริษัท

ปั้นจั่นเหนือศีรษะ overhead crane

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุง (PM)

ให้ทุกชิ้นส่วนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจ เครน

ปั้นจั่นหอสูง

 • ทาวเวอร์เครน (Tower Crane)

  ตามที่กฎหมายกำหนด

  ตรวจ เครน

พิกัดน้ำหนักที่ใช้ในการทำ โหลดเทส (LOAD TEST)

ปั้นจั่นใหม่

 • ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
 • ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย

ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

 • ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ
ตรวจ เครน
ตรวจ เครน
ตรวจ เครน
ตรวจ เครน

ตรวจเครน ตรวจรับรอง ปั้นจั่น เหนือศีรษะ OVERHEAD CRANE

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุง (PM)

 • ทำการซ่อมบำรุงรักษา (PM) ให้ปั้นจั่น เครน ของลูกค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • แนะนำแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ลูกค้า เพื่อวางแผนแก้ไขอย่างถูกต้อง
 • ออกใบรับรอง ปจ.1 ปจ.2 โดยวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจรับรองรถ แบคโฮ และ อบรม

  ตรวจรับรองโดยวิศวกร , อบรม พร้อมออกวุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม

ความถี่ในการตรวจสอบปั้นจั่น

ปั้นจั่นที่ใช้งาน ประเภทงานก่อสร้าง

 • 1 – 3 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
 • 3 ตัน ขึ้นไป ให้ตรวจสอบ ทุก 3 เดือน

ปั้นจั่นที่ใช้งาน ประเภทงานอื่นๆ

 • 1 – 3 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 12 เดือน
 • 3 – 50 ตัน ให้ตรวจสอบ ทุก 6 เดือน
 • 50 ตัน ขึ้นไปให้ตรวจสอบ ทุก 3 เดือน
ตรวจเครน

ตรวจปั้นจั่นทุกชนิด

ตรวจเครน

ตรวจปั้นจั่นโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจ เครน

ตรวจปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ทุกชนิด

ตรวจ เครน

ตรวจปั้นจั่นไซด์งานก่อสร้าง

ตรวจ เครน
Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi