กิจกรรมตัวอย่างการตรวจสอบเครนตรวจปั้นจั่นจากเซฟสิริกับลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

มากกว่า 2000+ บริษัทที่เราได้รับความไว้ใจในมาตรฐานด้านวิศวกรรม

กิจกรรมจากเซฟสิริ

ตรวจเครน ปจ.1 ปจ.2 ตัวอย่างการตรวจสอบเครน

เซฟสิริได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 500 บริษัทชั้นนำในการบริการตรวจสอบเครน ปั้นจั่น ตรวจ ปจ.1 ปจ.2 โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยผ่านการรับรองความถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ตัวอย่างการบริการลูกค้า Amazon

ตัวอย่างการบริการลูกค้าไซต์งานก่อสร้าง บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
Christiani & Nielsen

Site Reference Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

ตัวอย่างไซต์ก่อสร้างที่ใช้บริการ และ ในอีกหลายพื้นที่
ไซต์ก่อสร้าง สนามบินภูเก็ต
ไซต์ก่อสร้าง ขอนแก่น
ไซต์ก่อสร้าง สนามบินสุวรรณภูมิ
ไซต์ก่อสร้าง เชียงใหม่
ไซต์ก่อสร้าง ภาคใต้
ไซต์ก่อสร้าง กรุงเทพ
ไซต์ก่อสร้าง ชลบุรี
ไซต์ก่อสร้าง ระยอง
ไซต์ก่อสร้าง ปตท.ระยอง
ไซต์ก่อสร้าง โคราช
ไซต์ก่อสร้าง สระบุรี
ไซต์ก่อสร้าง คลังเก็บสินค้า
ไซต์ก่อสร้าง บางนา
ไซต์ก่อสร้าง พัทยา เป็นต้น

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) ผู้นำด้านการก่อสร้างในประเทศไทยโดยให้บริการด้านก่อสร้างอย่างหลากหลาย ครอบคลุมงานต่างๆ ทั้งงานออกแบบ การออกแบบและก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ งานวิศวกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการบริการด้านงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศอย่างครบวงจร”

ตัวอย่างการบริการลูก สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

ตัวอย่างการบริการลูก Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Pioneer logo

ทีมของเราคือทีมของคุณ

บำรุงรักษาปั้นจั่น (PM) โดยทีม Rope access ที่ผ่านการรับรองสมาชิก IRATA ทุกคน ในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก หรือ ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทำงานบนที่สูงได้