การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการทำงานเกิดจากการอบรม จป.หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง

การอบรม จป.หัวหน้างาน เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการทำงาน

อะไรใดๆ ก็ตามที่เมื่อได้เริ่มต้นทำหรือปฏิบัติและได้รับผลที่ดีแล้ว สมควรอย่างยิ่งจะให้มีการทำแบบเดิมต่อเนื่องไปอีก หรือไม่ก็เพิ่มเติมเสริมต่อส่วนดีๆ อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แน่นแฟ้น องค์กรก็จะยิ่งมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

เช่น ตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อหน่วยงานและองค์กร นั่นก็คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือ จป.หัวหน้างาน โดยตำแหน่งแล้วบุคลากรผู้กินตำแหน่งนี้มีหน้าที่กำกับดูแลให้พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มืออันว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงวิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อทำการค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น อีกทั้งยังสอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานผู้รับผิดชอบและตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนจะลงมือปฏิบัติงานประจำวัน แล้วยังคอยกำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานด้วย นอกจากนี้ยังต้องรายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุต่างๆ อันเนื่องมาจากการทำงานของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งตรวจสอบสาเหตุการเกิดอันตรายและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา แล้วก็คอยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานด้วย

ตามที่บอกกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า บุคลากรตำแหน่ง จป.หัวหน้างาน มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากและสำคัญๆ แทบทั้งนั้น การอบรมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน แล้ว จป.หัวหน้างาน ก็จะได้สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังสามารถค้นหาและพิจารณาหาแนวทางการควบคุมกับป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ดังนั้น การอบรม จป.หัวหน้างาน ควรจะมีบ่อยครั้งและต่อเนื่อง เพราะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมักจะซ้ำและไม่ซ้ำกัน หลายๆ ครั้งจะมีปัญหาใหม่ที่บุคลากรอาจจะเพิ่งเคยเห็นเคยรับรู้ การอบรมเนื้อหาใหม่ๆ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ แล้วยิ่งถ้าได้รับการอบรมต่อเนื่องได้รับรู้เนื้อหาและแนวทางแก้ไขก่อนที่จะพบเจอปัญหายิ่งจะเป็นการดีกว่าเจอปัญหาก่อนเป็นแน่ ดังคำกล่าวที่ว่า…รู้เขา รู้เรา…เมื่อรู้ก็จะง่ายต่อการแก้ไข 

หากองค์กรหรือหน่วยงานใดมีสภาพแวดล้อมหรือการทำงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหามากมาย สมควรมากที่จะให้ จป.หัวหน้างาน เข้ารับการอบรมบ่อยๆ เพื่อเป็นการลดความไม่รู้และช่วยบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แล้วถ้า จป.หัวหน้างาน เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาหลากหลายแล้ว ทีนี้ พนักงานตำแหน่งอื่นๆ ก็จะได้รับอานิสงไปด้วย เรียกว่างานนี้มีแต่ได้กับได้…ได้ความรู้…ได้ความชำนาญ…ได้ความปลอดภัย…ได้ประสิทธิภาพ และได้งาน 

ข้อดีของการอบรมอย่างต่อเนื่องช่างมีเยอะแยะนัก ยิ่งคิดก็ยิ่งดี ผลบวกพุ่งกระฉูดอย่างฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดเห็นพ้องกับเรื่องนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้ อาจจะไม่ต้องถี่ยิบ แค่ต่อเนื่องเป็นช่วงๆ หรือตามความต้องการตามความจำเป็นที่สอดคล้องกับหน่วยงานและเนื้องาน เท่านี้ มันก็ดีเกินจะบรรยายแล้วล่ะ เพราะหากจะต้องอบรมแบบยิบย่อยบ่อยเกิน การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอาจจะเกิดความล่าช้าได้ การทำอะไรที่พอดีๆ มันจะช่วยอุ้มชูทุกอย่างให้ดีเองนะ

พึงนึกเสมอว่า การจัดสรรอะไรสักอย่างให้พอดีให้ลงตัวล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยตรงหน้า ซึ่งผู้ที่อยู่ ณ ตรงนั้นเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด ประสิทธิภาพที่ดีบวกความต่อเนื่องอันดีสมควรตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใดคนใดตำแหน่งใด เมื่อทำให้พอดีสมเหตุสมผลได้ ความเป็นเลิศจักบังเกิดแก่หน่วยงานและองค์กรนั้นๆ แบบจับต้องได้ แล้วถ้าแม้ว่าเกิดข้อติดขัด ไม่สามารถจะจัดสรรได้บ่อยตามต้องการก็เพียงแค่เสาะหาหนทางอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานประจำวัน อย่างเช่น การอบรมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีออกมามากหลาย สามารถเลือกเนื้อหา เลือกเวลา ได้ตามความสะดวก 

เห็นหรือยัง เมื่อใดก็ตามที่เราไม่หยุดแสวงหา เราก็ย่อมไม่ถึงทางตัน ทางนี้ไม่ได้ก็ลองทางนู้น ทางนู้นไม่เวิร์กก็ไปทางนั้น ทางนั้นแป๊กก็ไปอีกทาง ดิ้นรนเสียอย่าง มันไปได้ทุกอย่างนั่นล่ะ ฉะนั้น จงทำตัวเป็นน้ำ เพราะน้ำสามารถซอกซอนไปได้ทุกสภาวะและน้ำยังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลมกลืนได้กับทุกภาชนะด้วย