บริการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ CAPACITOR BANK

CAPACITOR BANK หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทขดลวดคล้ายกับมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าโดยเป็นพลังงานปฏิกิริยา หรือ การสูญเสียกำลังไฟฟ้า (virtual) แต่พลังงานดังกล่าวอาจไม่ได้นำมาใช้งานจริง หลายโรงงานต้องมีการติดตั้งคาปาซิเตอร์แบงค์ และ ต้องทำการตรวจสอบบำรุงรักษา CAPACITOR BANK ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย อาจทำการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตรเองในทุกเดือนเช่น การตรวจสอบระบบความร้อนภายในตู้ว่ามีความร้อนมากเกินไปหรือไม่ มีเสียงที่ดังฮัมจากอุปกรณ์หรือไม่ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลมาจาก coil อุปกรณ์เกิดการเสื่อมสภาพก็เป็นได้

หน้าที่ของ CAPACITOR BANK

  • ลด Losses ในระบบสายส่งสามารถส่งจ่ายระบบไฟฟ้าได้เต็มพิกัด
  • ลด Losses ในหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้หม้อแปลงส่งจ่ายกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยปรับปรุงค่า PF ในระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้น
  • ช่วยแก้ปัญหาการเกิดฮาร์โมนิกส์ในระบบไฟฟ้าได้
  • ช่วยลดกระแสไฟฟ้าในระบบ
  • ช่วยให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายพลังงานไฟที่เป็นค่าจริงได้มากขึ้นและเต็มประสิทธิภทพ
  1. ปลดคาปาซิเตอร์ออกจากระบบไฟฟ้า
  2. ทำการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า Vdc. และทำการทดสอบระหว่างขั้วของคาปาซิเตอร์ กับ ตัวถังคาปาซิเตอร์
  3. ทำการตรวจสอบค่ากระแสของคาปาซิ

อุปกรณ์ทำงานมาตรฐาน

นอกจากทีมงานมืออาชีพแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน (Inspection equipment) ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจาก มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อีกด้วย

ออกรายงานการทำ PM
การสอบเทียบ
เครื่องเมกโอห์ม
มิเตอร์วัดไฟดิจิตอล

การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ชำนาญ

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อโทร 065 – 441 – 9324 (คุณ พลอย)

เพิ่มเพื่อน