นั่งร้าน BS

บทความโดย: อาจารย์ วิชิต เงินยิ่ง

ก่อนอื่นนั้นทุกคนต้องรู้ก่อนว่าคำว่า BS ย่อมาจากอะไร ? จริงๆ แล้ว BS ย่อมาจากคำว่า  British Standard ซึ่งเป็นนั่งร้านมาตรฐานแบบยุโรป ของ ประเทศอังกฤษ เป็นนั่งร้านประเภท ท่อ และ ข้อต่อส่วนประกอบอุปกรณ์นั้นจะต้องเป็นมาตรฐานของอังกฤษเท่านั้นจึงจะเป็น (British Standard BS EN 12811, BS EN 74, BS 2482 2009) 

ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นิยมใช้นั่งร้านชนิดนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.มาตรฐานอุปกรณ์
2.มาตรฐานในการติดตั้ง

            มาตรฐานในการติดตั้งเดิมจะใช้เป็น มาตรฐาน BS 5973  ได้ถูกยกเลิกใช้ เปลี่ยนเป็นมาตรฐาน BS EN 12811 เมื่อปี 2004 ต่อมามาตรฐานของอุปกรณ์ของท่อ และ แคลมป์มาตรฐานเดิม จะเป็น BS 1139  ได้ถูกยกเลิกใช้เปลี่ยนมาเป็นมาตรฐาน BS EN 74 แทนเมื่อปี 2006 แต่ปัจจุบันในบางพื้นที่ก็ยังสามารถใช้เป็นมาตรฐาน BS 1139 ได้อยู่ เพราะเป็นมาตรฐานที่เกิดมาก่อนจนทำให้เรานั้นคุ้นเคยกับคำว่า BS 1139 มากกว่า พอมีมาตรฐานตัวใหม่ออกมาตัวแคลมป์ ก็ยังมีตัวอักษรคำว่า BS 1139 นั้นติดมาด้วยทีนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแคลมป์ ที่มีทั้ง EN 74 และ BS  1139 ติดมาในตัวของอุปกรณ์นั้น 

          เมื่อถามว่า แล้วมาตรฐาน 2 ตัวนี้ระหว่าง EN 74 และ BS  1139 มมีความแตกต่างกันอย่างไร สรุปโดนง่ายคือแคลมป์ตัวใหม่ หรือ  EN 74 จะสามารถรับน้ำหนักได้มากว่า BS 1139  ทั้งนี้ ให้ยึดตามมาตรฐานตามวิศวกร หรือ ผู้ผลิตกำหนดเอาไว้ก่อนเสมอ

นั่งร้าน หมายความว่า โครงสร้างชั่วคราวที่สูงจากพื้นดินหรือจากพื้นอาคาร หรือส่วนของสิ่งก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับลูกจ้าง วัสดุ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นคำนิยาม ของกฎหมายใหม่ ที่ออกมาล่าสุด ใน ปี 2564 

ถ้าจะเลือกนั่งร้าน

ข้อดี คือ
สามารถติดตั้งได้ตามแบบที่ต้องการ มีความยืดหยุนในออกการแบบได้อย่างอิสระ ที่สำคัญ ต้องทำการติดตั้งตามแบบที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อความปลอดภัย หรือการออกแบบของวิศวกรเท่านั้น นั่งร้านจะต้องได้รับการคำนวณ การรับน้ำหนักบรรทุกไว้ด้วย รวมไปถึงต้องจัดทำแบบคำนวณรายการรับน้ำหนักโดยวิศวกรผู้ออกแบบ

ข้อเสีย
มีน้ำหนักค่อยข้างมากทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างยากลำบาก และใช้เวลาติดตั้งนานต้องทำแผนการติดตั้งและระบบการลำเลียงเพื่อส่งอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปติดตั้งเป็นชั้นๆ ตามความสูงที่ต้องการ

 1. แผ่นรองเสาBase Plate
 2. ฐานรองปรับระดับ Jack Base
 3. แค้มป์ตาย Right angle coupler
 4. แค้มป์เป็น Swivel coupler     
 5. ข้อต่อปลอกสวมนอก Sleeve coupler    
 6. ข้อต่อสวมในJoin Pin
 7. มือลิง Putlog coupler     
 8. ตัวล็อคบีม Beam clamp        
 9. ปีกนก ล็อคแผ่นพื้น BOARD RETAINING COUPLER
 10. BOARD RETAINING COUPLER
 11. Timber board      
 12. Scaffold  Steel Planks
 13. Scaffolding Ladder
 14. Galvanize Steel Tube
 15. Poly-Urethane
 16. Sole board
 17. LADDER CLAMP

อุปกรณ์ตัวอย่างที่ใช้ในการติดตั้งนั่งร้าน BS เช่น

 1. ประแจหางหนู เบอร์ 17/21
 2. ระดับน้ำ
 3. ตลับเมตร

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่พนักงานต้องมี

1.หมวกนิรภัย
2.รองเท้า
3.ชุดป้องกันการตกจากที่สูง เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง บางส่วนของอุปกรณ์พื้นฐานเท่านั้น ที่สำคัญพนักงานที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมการทำงานกับนั่งร้าน ก่อนทำงานเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถทำงานกับนั่งร้านได้อย่างปลอดภัย 

หลักสูตรแนะนำ >>> อบรมความปลอดภัย หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน