• อบรมความปลอดภัย มากกว่า 100 หลักสูตร

  เรียนกับมืออาชีพ เพื่อทำอย่างมืออาชีพ

  อบรมความปลอดภัย

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

ทีมวิทยากรมืออาชีพ

อบรมลูกจ้าง พนักงานเข้าทำงานใหม่ พร้อมออกวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

อบรมความปลอดภัย

เทคนิคต่าง ๆ ที่มืออาชีพแนะนำ

สัมผัสกับอุปกรณ์การสอนและฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 11,000

หมดเขต 31 สิงหาคม

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 37,500

หมดเขต 31 สิงหาคม

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 22,000

หมดเขต 31 สิงหาคม

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง

16,000 บาท / รุ่น / 30 คน

อบรมที่สูงบุคคลทั่วไป

ศูนย์ฝึกอบรมที่สูง สระบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่ม > คลิก <

อบรมความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย

ราคา 15,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 22,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 15,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 15,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 14,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 14,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หัวหน้างาน, บริหาร 25,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

หลักสูตร คณะกรรมการ คปอ

หัวหน้างาน, บริหาร 25,000 บาท

อบรมความปลอดภัย (IN HOUSE TRAINING)

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย

 • หลักสูตร ความปลอดภัย 6 ชม HOT!!
 • โครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมายใหม่
 • การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • การประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน
 • การยศาสตร์ (Ergonomics)

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย

 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • การทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ควบคุมงาน
 • หลักสูตรการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมาย
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย
 • หลักสูตร การควบคุมผู้รับเหมา
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

หลักสูตรอื่น ๆ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง