ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

Occupational Health and Safety

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

จป. หัวหน้างาน

Safety Supervisor

จป. บริหาร

Safety Management

คปอ.

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

หนึ่ง เท่ากับคำพูด
นับพันคำ

การทำงานบนที่สูง

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน, หลักสูตรโรยตัวทำงาน, Rope access, หลักสูตรที่สูงเสาส่งสัญญาณ, งานหลังคา, ที่สูงทั่วไป

การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้ AED

เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักมาตรฐานสากลและขั้นตอนการปั๊มหัวใจฟื้นคืนชีพ (CPR) เรียนการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ (AED)

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ (อินเฮ้าส์)

บริการวิทยากรสำหรับจัดอบรมภายในหลักสูตรอินเฮ้าส์ หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ พร้อมอุปกรณ์ภาคปฏิบัติครบชุด

หลักสูตร พนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

อบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด อบรมความปลอดภัย 6 ชม.

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยมาตรฐานสากล

อบรมความปลอดภัย

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมเซฟสิริ สระบุรี

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน
19-20 สิงหาคม 2563
฿2,000
จป. บริหาร
24-25 สิงหาคม 2563
฿2,000
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
17-18 สิงหาคม 2563
฿2,000
หลักสูตร การทำงานบนที่สูง
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
การทำงานบนที่สูง (ผู้ปฏิบัติงาน)
14 กันยายน 2563
฿2,000
การทำงานบนที่สูง (หัวหน้างาน)
14-15 กันยายน 2563
฿4,500
การทำงานบนที่สูง (เสาส่งสัญญาณ)
14 กันยายน 2563
฿2,500
โรยตัวทำงานบนที่สูง
4-5 กันยายน 2563
฿4,500
การกู้ภัยบนที่สูง (Rescue)
14-15 กันยายน 2563
฿4,500
หลักสูตรอบรม ทั่วไป
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
27 สิงหาคม 2563
฿2,000
ผู้เฝ้าระวังไฟ
26 สิงหาคม 2563
฿2,600
การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ (เครน)
21-22 สิงหาคม 2563
฿4,000
การขับขี่รถยก (Fork lift)
18 สิงหาคม 2563
฿2,500
การติดตั้งนั่งร้าน
26 สิงหาคม 2563
฿2,500
ความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ 6 ชม.
28 สิงหาคม 2563
฿2,500

หลักสูตรทั่วไป ลงทะเบียนอบรม โทร 090 - 259 - 3110 (คุณอุ้ย)

หลักสูตรแนะนำ

อบรมความปลอดภัย-เครน

การทำงานกับปั้นจั่น

ปั้นจั่น 4 ผู้, ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

อบรมความปลอดภัย-สารเคมี

การทำงานกับสารเคมี

วิธีการทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมี

อบรมความปลอดภัย-อบรมไฟฟ้า

การทำงานกับไฟฟ้า

การทำงานกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการ

อบรมความปลอดภัย-6ชม

ลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

ความปลอดภัยในการทำงานพนักงานใหม่

อบรมความปลอดภัย-อบรมรถยก

การขับรถยก

การขับขี่รถยก (fork lift) การบำรุงรักษารถยก

อบรมความปลอดภัย-ผู้เฝ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟ

เทคนิคการเฝ้าระวังไฟ ตามมาตรฐานสากล

อบรมความปลอดภัย-อบรมนั่งร้าน

การติดตั้งนั่งร้าน

การติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

อบรมความปลอดภัย-อบรมอันตรายจากเสียงดัง

อันตรายจากเสียงดัง

อันตรายจากเสียงดัง, โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

SAFESIRI เซฟสิริ

in-house training

มาตรฐานการสอนระดับสากลหลักสูตรปี 2020

หลักสูตรอินเฮ้าส์

อบรมความปลอดภัยเรียนรู้เทคนิคต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง และ ปลอดภัยสอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพประสบการณ์ตรงที่จะมาปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติภาคสนามตามมาตรฐานสากล ฝึกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยแบบต่าง ๆ ฝึกใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินโดยมีทีมผู้ฝึกสอนคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้

“ เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญ ในการทำงานอย่างปลอดภัย ”

หลักสูตรเฉพาะด้าน

 • หลักสูตร การกู้ภัยผู้บาดเจ็บในงานบนที่สูง
 • หลักสูตร เทคนิคการซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้
 • หลักสูตร เทคนิคการกู้ภัยและซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล
 • หลักสูตร เทคนิคการกู้ภัยในสถานที่อับอากาศ

ออกแบบมาเพื่อฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

กฎหมาย และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
15%
เทคนิคการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
25%
ฝึกปฏิบัติ Workshop และใช้อุปกรณ์ของจริง
60%
 • หลักสูตร โครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมายใหม่
 • หลักสูตร การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 • หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย
 • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
 • หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน (Risk Assessment)
 • หลักสูตร การทำงานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics)
 • หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตร การขับรถตัก รถขุด และรถแบ็คโฮล

จัดโปรโมชั่นลด 40%

หลักสูตรแนะนำ

first aid

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ

Working at height

การทำงานบนที่สูง

KYT

การหยั่งรู้ระวังอันตราย

เริ่มต้นเรียนรู้กับ เซฟสิริ