หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริการจัดอบรมภายใน (in house training) เราคัดเลือกทีมวิทยากร อาจารย์ผู้ฝึกสอนจากบริษัทชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแต่ละธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมาย.

Receive trust from customers.

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

15,000 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

16,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม ความปลอดภัย

21,000 บาท – 31 มิถุนายน 61

ภาพตัวอย่างการอบรมปี 2561

21,000 บาท – 31 มิถุนายน 61

ภาพตัวอย่างการอบรมปี 2561

ติดต่อ

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ