In House Training

อบรมความปลอดภัย

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 11,000 บาท

หมดเขต 30/6/2562

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 37,500 บาท

หมดเขต 30/6/2562

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 22,000 บาท

หมดเขต 30/6/2562

อบรมที่สูง (อินเฮ้าส์)

16,000 บาท / รุ่น / 30 คน

บุคคลทั่วไป

ศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี คนละ 2,000 บาท / คน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

อบรมปฐมพยาบาล

บุคคลทั่วไป

ศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี คนละ 2,500 บาท / คน

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

SAFESIRI SAFESTY CENTER WORK AT HEIGHT

ศูนย์ฝึกอบรม การทำงานบนที่สูง สระบุรี

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 15,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 22,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 15,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 15,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 14,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 14,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หัวหน้างาน, บริหาร 25,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

หลักสูตร คปอ

อบรม คปอ 25,000 บาท

In House Training อบรมภายใน

หลักสูตร อบรมความปลอดภัย

 • อบรม ลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ 6 ชม
 • โครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมายใหม่
 • การปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางาน
 • 5 ส การเพิ่มผลผลิต
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • การประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน

หลักสูตร อบรมความปลอดภัย

 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • การขออนุญาตทำงานเสี่ยง ( WORK PERMIT )
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 • การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่ 
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย
 • การควบคุมผู้รับเหมา
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

หลักสูตรอื่นสามารถสอบถาม จนท. ได้โดยตรง

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 083 – 939 9514 k.น้ำผึ้ง
โทร. 093 – 154 6635 k.กบ
Line. เพิ่มเพื่อนคลิก

ลดสูงสุด 40%  หมดเขต มิถุนายน 2562