หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริการจัดอบรมภายใน (in house training) เราคัดเลือกทีมวิทยากร อาจารย์ผู้ฝึกสอนจากบริษัทชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแต่ละธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมาย.

Receive trust from customers.

13,000 บาท 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

16,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม การทำงานกับสารเคมี

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม อันตรายจากเสียงดัง

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ลดสูงสุด 40%  หมดเขต 31 ตุลาคม 2561

อบรม ความปลอดภัย

24,000 บาท

ภาพตัวอย่างการอบรมปี 2561

24,000 บาท

ภาพตัวอย่างการอบรมปี 2561

ติดต่อ

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi