Slide thumbnail

เรียนรู้อย่างมืออาชีพ กับ เซฟสิริ

อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับหลักสูตรมาตรฐานสากล

อบรมความปลอดภัย

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

หลักสูตร อบรมความปลอดภัย 6 ชม.  ,ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ทีมวิทยากรสอนโดย จป.วิชาชีพ

อบรมลูกจ้าง พนักงานเข้าทำงานใหม่ พร้อมออกวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

Slide thumbnailอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภาคปฏิบัติ

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR

จัดโปรโมชั่นพิเศษ ฿12,500

฿18,000

จัดโปรโมชั่นพิเศษ ฿16,000

฿25,000

เรียนรู้การช่วยเหลือ และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักมาตรฐาน
วิธีการทำ CPR การปั๊มหัวใจ และ การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED พร้อม
ให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

หน้าหลักอบรม-อบรมที่สูง

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง

หลักสูตรมาตรฐานสากล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน, ที่สูงสำหรับ หัวหน้างาน
การโรยตัวทำงานบนที่สูง , การทำงานบนที่สูงในงาน เสาส่งสัญญาณ
เรียนรู้กับอุปกรณ์ของจริงพร้อมฝึกปฏิบัติจนนักเรียนสามารถทำงานได้จริง

Slide thumbnail

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

จัดโปร 14,500 บาท

ราคา 15,000 บาท

ราคา 13,000 บาท

จัดโปร 15,500 บาท

ราคา 13,500 บาท

ราคา 14,000 บาท

ราคา 15,000 บาท

หลักสูตรอื่น ๆ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

083 – 939 – 9514

Slide thumbnail

หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ บริการวิทยากรสำหรับจัดอบรมอินเฮ้าส์

| พร้อมอุปกรณ์การสอนครบชุด

ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพตัวอย่างสอนอับอากาศอับอากาศcpf
Slide thumbnail

ตารางอบรม ประจำเดือน พฤษภาคม

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย @สระบุรี

หลักสูตร
วันที่
สถานที่ลงทะเบียน
                             ดาวน์โหลดแผนอบรมทั้งปี
พฤษภาคม
สระบุรี
                             ดาวน์โหลดแผนอบรมทั้งปี
พฤษภาคม
สระบุรี

หลักสูตร
วันที่
สถานที่ลงทะเบียน
การทำงานบนที่สูง (ผู้ปฏิบัติงาน)
พฤษภาคม
สระบุรี
การทำงานบนที่สูง (หัวหน้างาน)
พฤษภาคม
สระบุรี

การทำงานบนที่สูง (เสาส่งสัญญาณ)
พฤษภาคม
สระบุรี

Basic rope access
พฤษภาคม
สระบุรี

โรยตัวทำงานบนที่สูง
พฤษภาคม
สระบุรี

หลักสูตร
วันที่
สถานที่ลงทะเบียน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พฤษภาคม
สระบุรี
ผู้เฝ้าระวังไฟ
พฤษภาคม
สระบุรี

การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ (เครน)
พฤษภาคม
สระบุรี

การขับขี่รถยก (Fork lift)
พฤษภาคม
สระบุรี

ความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ 6 ชม.
พฤษภาคม
สระบุรี