หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริการจัดอบรมภายใน (in house training) เราคัดเลือกทีมวิทยากร อาจารย์ผู้ฝึกสอนจากบริษัทชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแต่ละธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมาย.

Receive trust from customers.

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

39,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ลด 10% – 30 พฤษาคม 61

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

15,000 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

16,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

13,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรม ความปลอดภัย

20,000 บาท – 30 เมษายน 61

ภาพตัวอย่างการอบรมปี 2560

20,000 บาท – 30 เมษายน 61

ภาพตัวอย่างการอบรมปี 2560

Copyright © 2017 เซฟสิริ (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ทุกประการ