อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

Occupational Health and Safety

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เรียนรู้เพิ่มเติม >

มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
เรียนรู้เพิ่มเติม >

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 – 010

อบรมความปลอดภัย
ในการทำงาน 2021

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย เซฟสิริ (ประเทศไทย)

Discover a new world of learning - white

จัดโปรโมชั่นเดือน มิถุนายน

ลด 30%

หลักสูตร จป. เรียนออนไลน์

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้กับหลักสูตรออนไลน์ผ่านระบบซูมแอปพลิเคชัน (Zoom Application) ทั้งอบรม อินเฮ้าส์ In house และ Public บุคคลทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นอีก 40% ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือได้ตามสะดวกกับระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

อินเฮาส์เทรนนิ่ง + อบรมทั่วไป

training safety supervisor - index

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

training safety management - index

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

Training of the Safety Committee

คณะกรรมการ (คปอ.)

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Safety Training 01

อบรมความปลอดภัย เรียนรู้เทคนิคต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง และ ปลอดภัยสอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพประสบการณ์ตรงที่จะมาปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติภาคสนามตามมาตรฐานสากล ฝึกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยแบบต่าง ๆ ฝึกใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินโดยมีทีมผู้ฝึกสอนคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้

หลักสูตรมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ลงทะเบียน อบรมความปลอดภัย

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

เลือกสาขาที่สะดวกสำหรับคุณ

บุคคลทั่วไป ลงทะเบียน โทร. 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์ )

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ศูนย์ฝึกอบรม

ความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

Play Video

ดู VDO ตัวอย่าง

กฎหมายกำหนด

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

หลักสูตรแนะนำ

ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำงานได้อย่างมืออาชีพพร้อมปฏิบัติจริง

การทำงานกับไฟฟ้า

มาตรฐานการสอนระดับสากลหลักสูตรปี 2021

หลักสูตรอินเฮ้าส์

หลักสูตรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินมากกว่า 50 หลักสูตรเรียนรู้เทคนิคการกู้ภัยอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และการตอบโต้เหตุได้อย่างมืออาชีพ

ให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในองค์กร การทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัยมีประมีประสิทธิภาพและสดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย

“เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญ ในการทำงานอย่างปลอดภัย ”

หลักสูตรการกู้ภัย

ออกแบบมาเพื่อฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

กฎหมาย และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
15%
เทคนิคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
25%
ฝึกปฏิบัติ Workshop และใช้อุปกรณ์ของจริง
60%
ทดสอบ และ สอบอย่างเข้มข้นก่อนผ่านหลักสูตร
85%

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรอบรมที่ได้รับความนิยม

Installation of bs standard scaffolding

การติดตั้งนั่งร้าน
bs standard

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)

เพิ่มเพื่อน