ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

จป. หัวหน้างาน

Safety Supervisor

จป. บริหาร

Safety Management

คปอ.

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

หนึ่ง เท่ากับคำพูด
นับพันคำ

การทำงานบนที่สูง

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน, หลักสูตรโรยตัวทำงาน, Rope access, หลักสูตรที่สูงเสาส่งสัญญาณ, งานหลังคา, ที่สูงทั่วไป

การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้ AED

เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักมาตรฐานสากลและขั้นตอนการปั๊มหัวใจฟื้นคืนชีพ (CPR) เรียนการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ (AED)

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ (อินเฮ้าส์)

บริการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสำหรับจัดอบรมภายในหลักสูตรอินเฮ้าส์ เรียนรู้เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ภาคปฏิบัติครบชุด

หลักสูตร พนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

อบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด อบรมความปลอดภัย 6 ชม.

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยมาตรฐานสากล

ลงทะเบียน อบรมความปลอดภัย

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมเซฟสิริ สระบุรี

หลักสูตรทั่วไป ลงทะเบียนอบรม โทร. 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์ )

หลักสูตรแนะนำ

อบรมความปลอดภัย-เครน

การทำงานกับปั้นจั่น

ปั้นจั่น 4 ผู้, ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น, อบรมเครน

อบรมความปลอดภัย-สารเคมี

การทำงานกับสารเคมี

วิธีการทำงานกับสารเคมี และ การเก็บกู้สารเคมี

อบรมความปลอดภัย-อบรมไฟฟ้า

การทำงานกับไฟฟ้า

การทำงานกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการ

อบรมความปลอดภัย-6ชม

ลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

ความปลอดภัยในการทำงานพนักงานใหม่

อบรมความปลอดภัย-อบรมรถยก

การขับรถยก

การขับขี่รถยก (fork lift) การบำรุงรักษารถยก

อบรมความปลอดภัย-ผู้เฝ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟ

เทคนิคการเฝ้าระวังไฟ ตามมาตรฐานสากล

อบรมความปลอดภัย-อบรมนั่งร้าน

การติดตั้งนั่งร้าน

การติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

อบรมความปลอดภัย-อบรมอันตรายจากเสียงดัง

อันตรายจากเสียงดัง

อันตรายจากเสียงดัง, โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

SAFESIRI เซฟสิริ

in-house training

มาตรฐานการสอนระดับสากลหลักสูตรปี 2020

หลักสูตรอินเฮ้าส์

อบรมความปลอดภัยเรียนรู้เทคนิคต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง และ ปลอดภัยสอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพประสบการณ์ตรงที่จะมาปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติภาคสนามตามมาตรฐานสากล ฝึกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยแบบต่าง ๆ ฝึกใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินโดยมีทีมผู้ฝึกสอนคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้

“ เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญ ในการทำงานอย่างปลอดภัย ”

หลักสูตรเฉพาะด้าน

ออกแบบมาเพื่อฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

กฎหมาย และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
15%
เทคนิคการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
25%
ฝึกปฏิบัติ Workshop และใช้อุปกรณ์ของจริง
60%

จัดโปรโมชั่นลด 40%

หลักสูตรแนะนำ

first aid

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ

Working at height

การทำงานบนที่สูง

KYT

การหยั่งรู้ระวังอันตราย

เริ่มต้นเรียนรู้กับ เซฟสิริ