อบรมความปลอดภัย

Learn Form The Professionals.

ให้นักเรียนของคุณได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดเทคนิค และ ประสบการณ์ตรงของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน โดยอาจารย์จากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
อบรมความปลอดภัย

In House Training

อบรมความปลอดภัย

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

อบรมความปลอดภัย

16,000 ลดเหลือ 13,500 บาท

หมดเขต 30/12/2561

อบรมความปลอดภัย

50,000 ลดเหลือ 39,500 บาท

หมดเขต 30/12/2561

อบรมความปลอดภัย

23,500 ลดเหลือ 18,200 บาท

หมดเขต 30/12/2561

15,000 บาท / รุ่น / 30คน

อบรมศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี คนละ 1800 บาท/คน

วันที่ 22 ธันวาคม 2561

 • อบรมที่สูง

SAFESIRI SAFESTY CENTER WORK AT HEIGHT

ศูนย์ฝึกอบรม การทำงานบนที่สูง สระบุรี

อบรมความปลอดภัย

16,000 ลดเหลือ 14,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

25,000 ลดเหลือ 22,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

18,000 ลดเหลือ 15,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

18,700 ลดเหลือ 15,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

16,000 ลดเหลือ 13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

16,000 ลดเหลือ 13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ระดับหัวหน้างาน, บริหาร 24,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย

อบรม คปอ.  24,000 บาท

In House Training อบรมภายใน

หลักสูตร อบรมความปลอดภัย

 • อบรม ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ตาม พรบ. 2554
 • โครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมายใหม่
 • การปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางาน
 • 5 ส การเพิ่มผลผลิต
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • การประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน

หลักสูตร อบรมความปลอดภัย

 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • การขออนุญาตทำงานเสี่ยง ( WORK PERMIT )
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 • การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่ 
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย
 • การควบคุมผู้รับเหมา
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

หลักสูตรอื่นสามารถสอบถาม จนท. ได้โดยตรง

ลดสูงสุด 40%  หมดเขต 30 ธันวาคม 2561

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ -