• อบรมความปลอดภัย มากกว่า 100 หลักสูตร

    เรียนกับมืออาชีพ เพื่อทำอย่างมืออาชีพ

Slide thumbnail
อบรมความปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม

083 – 939 – 9514 คุณ ป๊อบ

065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

ทีมวิทยากรมืออาชีพ

อบรมลูกจ้าง พนักงานเข้าทำงานใหม่ พร้อมออกวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

หลักสูตร อบรมความปลอดภัย 6 ชม. | 12,500 บาท

เทคนิคต่าง ๆ ที่มืออาชีพแนะนำ

สัมผัสกับอุปกรณ์การสอนและฝึกปฏิบัติจริง

Slide thumbnail

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ [ AIS Authorization ]

มากกว่า 10,000 คน ในปี 2019

เริ่มต้นเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

เซฟสิริ (ประเทศไทย)

หลักสูตรได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 12,500

หมดเขต 31 มกราคม

จัดโปร 16,000

หมดเขต 31 มกราคม

อบรมความปลอดภัย

จัดโปร 22,000

หมดเขต 31 มกราคม

อบรมที่สูงบุคคลทั่วไป

ศูนย์ฝึกอบรมที่สูง สระบุรี

วันที่ 29 มกราคม

รายละเอียดเพิ่ม > คลิก <

อบรม rope access

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย 2020

อบรมความปลอดภัย

ราคา 15,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 15,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 15,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 14,500 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 14,000 บาท

อบรมความปลอดภัย

ราคา 13,500 บาท

อบรมความปลอดภัย (IN HOUSE TRAINING)

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย

  • ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
  • การทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ควบคุมงาน
  • หลักสูตรการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมาย
  • เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย
  • หลักสูตร การควบคุมผู้รับเหมา
  • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

หลักสูตรอื่น ๆ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง