อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

Occupational Health and Safety

safesiricenter 4-5

SAFESIRI TRAINING CENTER

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม
จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ได้รับความนิยมสูงสุด

จป. หัวหน้างาน

Safety Supervisor

จป. บริหาร

Safety Management

การทำงานบนที่สูง

Working at height

หลักสูตรมาตรฐานสากล

การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้ AED

เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักมาตรฐานสากลและขั้นตอนการปั๊มหัวใจฟื้นคืนชีพ (CPR) เรียนการใช้เครื่องช๊อตไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ (AED)
รายละเอียด..

Confined space

หลักสูตรมาตรฐานสากล

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ (อินเฮ้าส์)

บริการวิทยากรสำหรับจัดอบรมภายในหลักสูตรอินเฮ้าส์ หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ พร้อมอุปกรณ์ภาคปฏิบัติครบชุด
รายละเอียด..

เรียนรู้อย่างมืออาชีพ กับ เซฟสิริ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้.

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้

Slide thumbnail
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วันที่
สถานที่ ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน          แผนอบรม ปี 2563
23-24 มิถุนายน
สระบุรี คลิก
จป.บริหาร              แผนอบรม ปี 2563
29-30 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก
หลักสูตร ที่สูง Working at height
วันที่
สถานที่ ลงทะเบียน
การทำงานบนที่สูง (ผู้ปฏิบัติงาน)
16 มิถุนายน
สระบุรี คลิก
การทำงานบนที่สูง (หัวหน้างาน)
16-17 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก
การทำงานบนที่สูง (เสาส่งสัญญาณ)
16 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก
Basic Rope access
11-12 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก
โรยตัวทำงานบนที่สูง
11-12 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก
หลักสูตร ทั่วไป
วันที่
สถานที่ ลงทะเบียน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
25 มิถุนายน
สระบุรี คลิก
ผู้เฝ้าระวังไฟ
27 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก
การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ (เครน)
19-20 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก
การขับขี่รถยก (Fork lift)
24 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก
การติดตั้งนั่งร้าน
18 มิถุนายน
สระบุรี คลิก
ความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ 6 ชม.
26 มิถุนายน
สระบุรี
คลิก

ตารางอบรม ประจำเดือน มิถุนายน 2563

สถานที่ฝึกอบรม จังหวัดสระบุรี

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

BB SAFESIRI NEW

นัดหมาย / สอบถาม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เซฟสิริ

โทร 090–259–3110

ติดต่อเซฟสิริ