• อบรมการทำงานบนที่สูง

  อบรมการทำงานบนที่สูง อบรมที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง

อบรมภายใน (IN HOUSE TRAINING)

 1. กฎหมายและมาตรฐานการทำงานบนที่สูง
 2. อันตรายในการทำงานบนที่สูง  และ การควบคุมความเสี่ยง
 3. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำงานบนที่สูง และ วิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย
 4. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงส่วนบุคคล (PFPE)
 5. ฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูง (ภาคบ่าย)

ราคา 16,000 บาท (อินเฮ้าส์)

* ราคาดังกล่าวภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

จากราคาปกติ 25,000 บาท

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ ป๊อบ

มาตรฐานการสอนระดับสากล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

ศูนย์ฝึกอบรม การทำงานบนที่สูง เซฟสิริ (สระบุรี)

SAFESIRI Training Center Saraburi Working at Height

หลักสูตรบุคคลทั่วไป เดือน ตุลาคม

หลักสูตรวันที่ราคาสถานที่
ที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน28 พฤศจิกายน2,000สระบุรี
ที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน24 พฤศจิกายน2,700ระยอง,ชลบุรี
ที่สูง สำหรับ หัวหน้างาน28-29 พฤศจิกายน5,500ระยอง,ชลบุรี
ที่สูง สำหรับ หัวหน้างาน15-16 พฤศจิกายน5,000สระบุรี
โรยตัวทำงาน20-21 พฤศจิกายน4,500สระบุรี
Rope Access20-21 พฤศจิกายน5,500สระบุรี
ที่สูง เสาทาวเวอร์ (บุคคลทั่วไป)28 พฤศจิกายน2,500สระบุรี
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ (ผู้รับเหมา AIS) 30 พฤศจิกายนสระบุรี

คลิก ลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 091 – 887 – 5136 คุณ อุ้ย

อบรมที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

อบรมที่สูง

100% ในการฝึกปฏิบัติทุกคนให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันตกส่วนบุคคล
วิธีการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การปล่อยมือทำงานอิสระWork Positioning

วิธีการทำงานบนที่สูงโดยการปล่อยมืออิสระ วิธีการใช้งาน Rope Adjuster เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนปลอดภัย

อบรมที่สูง
อบรมที่สูง

ความสุขจากการเรียนรู้

” เต็มไปด้วยรอยยิ้ม “

อบรมที่สูง เสาส่งสัญญาณ

ผู้รับเหมาทำงาน AIS

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงทั่วไป (H)

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง เสาส่งสัญญาณ (T)

ศูนย์ฝึกอบรมได้รับอนุญาตถูกต้องจาก AIS 

อบรมที่สูง AIS

อบรม การทำงานบนที่สูง

การเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนตลอดไปจึงถึงคอยแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ และเทคนิคที่สำคัญในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

อบรมที่สูง เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานบนที่สูงให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถประเมินความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ตามหน้างานที่แตกต่างกันไปได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัย

การช่วยเหลือและการกู้ภัยผู้บาดเจ็บบนที่สูง

ถูกกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ภัยเบื้องต้นพร้อมทั้งสอนถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยทั้งตามหลักมาตรฐานสากล

อบรมการทำงานบนที่สูง อย่างมืออาชีพ

งานเส่าส่งสัญญาณ (Signal Tower)

อบรมการทำงานบนที่สูง

ผู้รับเหมามากกว่า 1000 คน เริ่มต้นเรียนรู้กับเรา

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาญชนิดต่าง ๆ

 • วิธีการขึ้นลงเสาส่งสัญญาณ
 • วิธีการทำงานและซ่อมบำรุงบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
 • การช่วยเหลือ และ กู้ภัยบนเสาส่งสัญญาณ

ทั่วประเทศไทย

อบรมการทำงานบนที่สูง อย่างมืออาชีพ

อบรมที่สูงเสาส่งสัญญาณ

อบรมที่สูงเสาส่งสัญญาณ

ปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ

โรยตัวทำงานบนที่สูง

อบรมโรยตัว

งานเช็ดกระจก งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาดอาด

BASIC ROPE ACCESS


การทำงานด้วยระบบเชือกขั้นพื้นฐานตามหลักมาตรฐานการทำงาน IRATA

 • มาตรฐานการทำจุดยึด
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน Rope access
 • การประเมินความเสี่ยง
 • มาตรฐานการทำงานบนเชือก 2 เส้น และระบบความปลอดภัยขณะทำงาน
 • การประยุกค์ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงาน Rope access
 • การช่วยเหลือและกู้ภัยเบื้องต้น
 • สอบปฏิบัติ

อบรมที่สูง สำหรับพนักงานในโรงงาน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อบรมที่สูงชลบุรี อบรมที่สูงระยอง อบรมที่สูงสมุทรปราการ อบรมที่สูงกรุงเทพ

การทำงานบนที่สูงตามหลักมาตรฐาน ANSI Z359.2 / OSHA 1926.503 / IRATA

 • อบรมที่สูง

ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน

นักเรียนได้เรียนกับโครงสร้างที่สูงของจริง

อบรม การทำงานบนที่สูง

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย