• อบรมการทำงานบนที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง และ อบรม ที่สูง

ทีมอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพเฉพาะด้าน

บริการจัดอบรมภายใน (in house training) เราคัดเลือกทีมวิทยากร อาจารย์ผู้ฝึกสอนจากบริษัทชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแต่ละธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมาย.

In-House Training 14,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด – 30 มิถุนายน 2561

*ลดสูงสุด 30%*
อบรม หลักสูตร อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ บริษัทเอกชนอีกมากมายกว่า 100 บริษัท

1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
2) อันตรายในการทำงานบนที่สูง
3) อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง และ วิธีการใช้งาน
4) อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
5) ฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูง

เราคัดอาจารย์ที่ดีที่สุดของเรา โดยทีมวิทยากรมืออาชีพสายตรงด้านการทำงานบนที่สูงพร้อมอุปกรณ์การสอนชุดใหญ่เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย

ที่ปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

อบรมภายในองค์กร

  • อบรมการทำงานบนที่สูง

หลักสูตรมาตรฐานสากล

  • ยิ่งเรียนยิ่งสนุก
  • ลงมือปฏิบัติจริง
  • สอนให้พนักงานได้ทำงานเป็นทีม
  • การใช้อุปกรณ์การทำงานบนที่สูงอย่างถูกวิธี

เรียนรู้กับเรา เซฟสิริ (ประเทศไทย)

อบรม การทำงานบนที่สูง

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันที 

อบรมที่สูง หรือ การทำงานบนที่สูงนั้นถือได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

อบรมการทำงานบนที่สูง

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

อบรมการทำงานบนที่สูง

ภาคปฏิบัติ อุปกรณ์การสอนต้องครบ

ผู้เข้าเรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่ครบถ้วนสำหรับ ทำให้ผู้เข้าเรียนสนุกกับการปฏิบัติบนจินตนาการของตัวเอง

จากในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ

ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจนมั่นใจ

อบรมการทำงานบนที่สูง
อบรมการทำงานบนที่สูง

สูขที่ได้เรียนรู้

“มาคู่กับรอยยิ้ม”

ติดต่อ

083 – 939 9514 k.ทราย
093 – 154 6635 K.กบ

อบรมที่สูง
อบรมที่สูง
  • สำหรับผู้รับเหมา
  • สำหรับพนักงานในโรงงาน
  • บุคคลทั่วไปที่ทำงานบนที่สูง