• อบรมการทำงานบนที่สูง

  อบรมการทำงานบนที่สูง อบรมที่สูง

อบรมภายใน (IN HOUSE TRAINING)

 1. กฎหมายและมาตรฐานการทำงานบนที่สูง
 2. อันตรายในการทำงานบนที่สูง  และ การควบคุมความเสี่ยง
 3. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำงานบนที่สูง และ วิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย
 4. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงส่วนบุคคล (PFPE)
 5. ฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูง (ภาคบ่าย)

จากราคาปกติ 25,000 บาท

ราคา 16,000 บาท (อินเฮ้าส์)

* ราคาดังกล่าวถึงภายในเดือน มกราคม 2563 เท่านั้น

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

อบรมการทำงานบนที่สูง

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ ป๊อบ

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

มาตรฐานการสอนระดับสากล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

ศูนย์ฝึกอบรม การทำงานบนที่สูง เซฟสิริ (สระบุรี)

SAFESIRI Training Center Saraburi Working at Height

หลักสูตรบุคคลทั่วไป เดือน มกราคม 2563

หลักสูตรวันที่ราคาสถานที่
ที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน14 กุมภาพันธ์2,000สระบุรี
ที่สูง สำหรับ หัวหน้างาน14-15 กุมภาพันธ์5,000สระบุรี
โรยตัวทำงาน/Rope Access 18-19 มกราคม4,500สระบุรี
ที่สูง เสาทาวเวอร์ (บุคคลทั่วไป)14 มกราคม2,500สระบุรี
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ (ผู้รับเหมา AIS)

กุมภาพันธ์สระบุรี

คลิก ลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 091 – 887 – 5136 คุณ อุ้ย

อบรมที่สูง
Slide thumbnail

การทำงานบนที่สูง (หัวหน้างาน)

โรยตัวทำงาน / Rope Access

การทำงานบนที่สูง (เสาทาวน์เวอร์)

ตารางอบรม เดือน มกราคม

แผนที่ Google Map

การทำงานบนที่สูง (ผู้ปฏิบัติงาน)

14 กุมภาพันธ์
2,000 บาท

14-15 กุมภาพันธ์
5,000 บาท

18-19 กุมภาพันธ์
2,000 บาท

14 กุมภาพันธ์
2,000 บาท

โทรหาเลยตอนนี้ 091 – 887 – 5136 คุณ อุ้ย

อบรมการทำงานบนที่สูง ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

อบรมที่สูง

100% ในการฝึกปฏิบัติทุกคนให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันตกส่วนบุคคล
วิธีการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การปล่อยมือทำงานอิสระWork Positioning

วิธีการทำงานบนที่สูงโดยการปล่อยมืออิสระ ด้วยการใช้อุปกรณ์เชือกปรับระยะ (Rope Adjuster) เทคนิคต่าง ๆ เราสอนให้นักเรียนได้ลงมือทำอย่างครบถ้วน

อบรมที่สูง
อบรมที่สูง

ความสุขจากการเรียนรู้

” เต็มไปด้วยรอยยิ้ม “

อบรมที่สูง เสาส่งสัญญาณ

ผู้รับเหมาทำงาน AIS

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงทั่วไป (H)

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง เสาส่งสัญญาณ (T)

ศูนย์ฝึกอบรมได้รับอนุญาตถูกต้องจาก AIS 

อบรมที่สูง AIS

อบรม การทำงานบนที่สูง

การเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนตลอดไปจึงถึงคอยแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ และเทคนิคที่สำคัญในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

อบรมที่สูง เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานบนที่สูงให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถประเมินความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ตามหน้างานที่แตกต่างกันไปได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัย

การช่วยเหลือและการกู้ภัยผู้บาดเจ็บบนที่สูง

ถูกกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ภัยเบื้องต้นพร้อมทั้งสอนถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยทั้งตามหลักมาตรฐานสากล

อบรมการทำงานบนที่สูง อย่างมืออาชีพ

งานเส่าส่งสัญญาณ (Signal Tower)

อบรมการทำงานบนที่สูง

ผู้รับเหมามากกว่า 1000 คน เริ่มต้นเรียนรู้กับเรา

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาญชนิดต่าง ๆ

 • วิธีการขึ้นลงเสาส่งสัญญาณ
 • วิธีการทำงานและซ่อมบำรุงบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
 • การช่วยเหลือ และ กู้ภัยบนเสาส่งสัญญาณ

ทั่วประเทศไทย

ทำงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

อบรมที่สูงเสาส่งสัญญาณ

อบรมที่สูงเสาส่งสัญญาณ

ปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ

โรยตัวทำงานบนที่สูง

อบรมโรยตัว

งานเช็ดกระจก งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาดอาด

BASIC ROPE ACCESS


การทำงานด้วยระบบเชือกขั้นพื้นฐานตามหลักมาตรฐานการทำงาน IRATA

 • มาตรฐานการทำจุดยึด
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน Rope access
 • การประเมินความเสี่ยง
 • มาตรฐานการทำงานบนเชือก 2 เส้น และระบบความปลอดภัยขณะทำงาน
 • การประยุกค์ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงาน Rope access
 • การช่วยเหลือและกู้ภัยเบื้องต้น
 • สอบปฏิบัติ

อบรมที่สูง สำหรับพนักงานในโรงงาน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไปที่สนใจ
อบรมที่สูงชลบุรี อบรมที่สูงระยอง อบรมที่สูงสมุทรปราการ อบรมที่สูงกรุงเทพ

การทำงานบนที่สูงตามหลักมาตรฐาน ANSI Z359.2 / OSHA 1926.503 / IRATA

 • อบรมที่สูง

ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน

นักเรียนได้เรียนกับโครงสร้างที่สูงของจริง

อบรม การทำงานบนที่สูง

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย