มาตรฐานการทำงานบนที่สูงระดับสากล

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ช่างเทคนิคมืออาชีพมากกว่า 10,000 คน เริ่มต้นเรียนรู้กับเรา

ในปี 2019-2020 ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากช่างเทคนิคชั้นนำที่ทำงานบนที่สูงในประเภทอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกว่า 10,000 คน ได้เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการทำงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพกับเซฟสิริ ช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ผู้รับเหมาทั่วไปได้รับการฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ภาพการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมที่สูง เซฟสิริ สระบุรี 2020

โรงงานอุตสาหกรรม

เทคนิคการทำงานบนที่สูงในโรงงานอุตสาหกรรม งานติดตั้งซ่อมแซม ทุกประเภท

ที่สูงงานบนหลังคา

งานติดตั้งหลังคา งานตรวจสอบ และ งานซ่อมบำรุงบนหลังคา

ที่สูงเสาส่งสัญญาณ

การติดตั้งซ่อมแซมเสาส่งสัญญาณ ตรวจสอบอุปกรณ์เสาส่งสัญญาณ เรียนรู้เพิ่มเติม..

โรยตัวทำงานบนที่สูง

โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวซ่อมบำรุง โรยตัวทำงาน ทำความสะอาด

ที่สูงติดตั้งโซล่าเซลล์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา งานตรวจสอบโซล่าเซล และซ่อมบำรุง

งานที่สูงทั่วไป

งานขึ้นที่สูง 2 เมตรขึ้นไป งานที่สูงทั่วไป งานขึ้นบันได งานนั่งร้าน

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

  1. เรียนกฎหมาย และ มาตรฐานในงานที่สูง
  2. เรียนอันตรายในการทำงานบนที่สูง
  3. เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ PPE ในงานที่สูง และ อุปกรณ์กันตก
  4. เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์กันตกในงานที่สูง
  5. ฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูงกับโครงสร้างที่สูงของจริง

นักเรียนทุกคนได้รับการปูพื้นฐานใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล

ANSI Z359.2 / OSHA 1926.503 / IRATA

ได้รับความนิยม
5/5

WORKING AT HEIGHT

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตรอินเฮ้าส์ (In House)

- 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

- เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)

- มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

**บริการให้เช่าสถานที่จัดฝึกอบรม

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรการทำงานบนที่สูง

กฎหมาย และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
20%
การประเมินความเสี่ยงอันตราย
13%
ระบบกันตก, อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล
17%
ฝึกปฏิบัติ และ สอบ (ภาคบ่าย)
50%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยหลังจากจบการฝึกอบรมกับ เซฟสิริ

การปล่อยมือทำงานอิสระ Work Positioning

พื้นฐานเทคนิคที่สำคัญในการทำงานบนที่สูงนักเรียนได้เรียนรู้การใช้งานกับอุปกรณ์ของจริงอย่างครบถ้วน
ดูวิดีโอ >

อบรมที่สูงปล่อยมือทำงาน
Play Video

เรียนโรยตัวทำงาน
"หลักสูตรโรยตัวทำงานบนที่สูง"

หลักสูตร การกู้ภัยในการทำงานบนที่สูง
Emergency Rescue When Working at Height

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง หลักสูตร 2 วัน เรียนรู้เทคนิคการกู้ภัยบนที่สูงตามมาตรฐานสากล พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์กู้ภัยของจริง
** มอบวุฒิบัตรรับรองให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

การกู้ภัยบนที่สูง rescue working at heifht

หลักสูตร "การทำงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน"

(Train the Trainer Working at Height)

เรียนรู้เทคนิคในการทำงานบนที่สูง, การควบคุมงานบนที่สูง, การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน, การเลือกใช้อุปกรณ์กันตก, การติดตั้งระบบกันตกตามมาตรฐานในงานบนที่สูงชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะทำงานบนที่สูง

"ภาพการเรียนรู้หลักสูตรการทำงานบนที่สูง ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ สระบุรี"

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยมาตรฐานสากล

อบรมที่สูง เดือน กุมภาพันธ์

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมเซฟสิริ สระบุรี

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน
15 กุมภาพันธ์
฿2,000
หลักสูตร สำหรับ หัวหน้างาน
15-16 กุมภาพันธ์
฿4,500
การทำงานบนที่สูง (เสาส่งสัญญาณ)
15 กุมภาพันธ์
฿2,500
โรยตัวทำงานบนที่สูง
9-10 กุมภาพันธ์
฿4,500
การกู้ภัย Rescue
15-16 กุมภาพันธ์
฿4,500

สิ่งที่จะได้รับหลังผ่านการอบรม

วุฒิบัตร (Certificate)

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่สูงตามประเภทของผู้เข้าอบรมอย่างเป็นทางการ

บัตรประจำตัว (Card)

บัตรประจำตัวผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการทำงานบนที่สูงตามประเภทของผู้เข้าอบรม

** ลูกค้าสามารถสั่งทำบัตรเพิ่มได้
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท

โทร 090 – 259 – 3110 (คุณอุ้ย)