เหตุผลที่จะต้องอบรมการทำงานบนที่สูงก็เพราะความปลอดภัยนั้นสำคัญเป็นที่หนึ่ง

เมื่อนึกถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ การอบรมก่อนเริ่มงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรล้วนต้องการความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง อย่างเช่นการขับรถบนท้องถนน เราก็ยังคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ นั่นเป็นเพราะเรารู้ว่า ความปลอดภัยมันดีกว่าอุบัติเหตุที่มีแต่ความเสียหายและไม่คุ้มเลยที่จะเอาชีวิตหรือข้าวของอันมีค่าไปแลกด้วย ดังนั้นทำอะไรจึงควรให้…ความปลอดภัยนำมาก่อน…การทำงานบนที่สูงก็เช่นกัน ชื่อได้บอกแล้วว่าไม่ใช่การทำงานในสถานที่ปกติทั่วไป แต่เป็นสถานที่ที่อยู่สูงกว่าพื้นดิน แล้วสิ่งใดที่ผิดแผกไปจากปกติ มันย่อมจะไม่ธรรมดาและมีอันตรายที่ไม่ธรรมดาจริงๆ แล้วแบบนี้เราจะใช้ความรู้ธรรมดาทั่วไปไปต่อกรด้วยไม่ได้แน่นอน เราจึงควรทำการอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง เพื่อเอาไว้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดหรืออาจจะเกิดขึ้น 

สิ่งที่เราจะได้จากการอบรมอย่างแน่ๆ คือ ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันต่างๆ ดังนี้ เรื่องการป้องกันการตกจากที่สูงและวัตถุร่วงหล่น ได้แก่ การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการตรวจสุขภาพว่าเหมาะกับการทำงานนี้หรือไม่ หากไม่มีปัญหาก็จะได้รับการฝึกอบรมสำหรับการทำงานบนที่สูงพร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การป้องกันในสถานที่ทำงานเป็นการจัดระบบงาน เพื่อจำกัดการทำงานบนที่สูง แล้วก็จะสอนเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตก เพื่อลดความเสี่ยงและจะสอนให้รู้ถึงพื้นที่ทำงานควรปราศจากปัจจัยที่ทำให้เกิดการสะดุดหรือลื่น อีกทั้งจะให้ความรู้เรื่องการกั้นหรือปิดช่อเปิดบนพื้นให้แข็งแรงพร้อมทั้งควรมีป้ายเตือนอันตรายและให้ความรู้เรื่องการติดตั้งหลังคาบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร เพื่อป้องกันการร่วงตกของวัตถุ

การป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นของวัตถุในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ควรจะใส่ในภาชนะที่มีความแข็งแรง วัตถุอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องไม่วางกีดขวางทางเดิน ควรจะจัดเก็บเศษวัตถุเหลือใช้ในภาชนะที่แข็งแรง ควรจะจัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ แล้วสอนเรื่องการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน การใช้เชือกผูกรัดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานและการขนย้ายวัตถุอุปกรณ์อย่างถูกวิธี, การป้องกันอันตรายจากการสะดุด ลื่นล้ม บนพื้นที่ทำงาน ควรจะจัดเก็บวัตถุอุปกรณ์ทุกชนิดไม่ให้วางกีดขวางทางเดิน สายไฟหรือสายยาง ห้ามลากผ่านพื้นทางเดิน บริเวณช่องทางขึ้น-ลงบันไดจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง พื้นที่ทำงานจะต้องมีราวกันตกและมีแผ่นกันของตก พื้นที่ทำงานจะต้องไม่เปียกแฉะ พื้นที่ทำงานจะต้องไม่มีคราบน้ำมัน พื้นที่ทำงานจะต้องเรียบเสมอกัน และควรจะจัดเก็บทำความสะอาดเสมอ

การป้องกันอันตรายจาการตกระหว่างการเดิน การเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน ควรจะมีราวกันตกหรือเชือกนิรภัยยึดติดกับโครงสร้างโดยรอบ ควรจะมีทางเดินชั่วคราว ควรจะติดตั้งตาข่ายนิรภัยโดยยึดติดกับโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ควรจะปิดกั้นบริเวณด้านล่างพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ควรจะจัดเตรียมนั่งร้านหรือเครื่องจักรกลที่กำหนดไว้ในแผนงาน ควรจะสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลาการทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายร่างกายบนที่สูงโดยปราศจากการเกาะเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย, การป้องกันอันตรายจากการตกในพื้นที่ทำงาน, การป้องกันอันตรายจากการตกในพื้นที่ที่เป็นสันขอบอาคารและพื้นที่เปิดโล่ง ควรจะทำราวหรือรั้วปิดกั้นที่มั่นคงแข็งแรงโดยรอบ ควรจะใช้สีแสดงให้เห็นเด่นชัดในระยะไกล ควรจะติดตั้งตาข่ายนิรภัย

ควรจะจัดให้มีป้ายและสัญลักษณ์เตือนภัย ควรจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก และควรจะมีแผนการช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและความปลอดภัยที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการอบรมเท่านั้น หากผู้จะต้องปฏิบัติงานบนที่สูงเข้ารับการอบรมก็จะได้รับข้อมูลอีกต่างๆ นาน ซึ่งต้องเรียกว่าจะได้รับอย่างเต็มที่ที่สุด อย่าตัดสินใจนานเลย เพราะการเข้ารับการอบรมมันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มจริงๆ ไม่เชื่อลองถามผู้ที่เคยเข้าร่วมหรือลองดูผลงานของเขาดูสิ แล้วจะประจักษ์ด้วยตัวเองและจะรู้ว่า การให้ผลงานและการกระทำเป็นตัวบอกกล่าวช่างดีกว่าการอวดอ้างสรรพคุณยิ่งนัก