อบรม จป หัวหน้างาน บริหาร ออนไลน์

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

40% off

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

อบรม จป. บุคคลทั่วไป
มิถุนายน 2566

พื้นที่ : สระบุรี , รังสิต

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 1 (สระบุรี)
26-27
2,000
จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 1 (รังสิต)
12-13
2,000
จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 2 (รังสิต)
19-20
2,000
จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 3 เต็ม (รังสิต)
26-27
2,000
จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 4 (รังสิต)
29-30
2,000
จป.บริหาร รุ่นที่ 1 (สระบุรี)
21-22
2,000
จป.บริหาร รุ่นที่ 1 (รังสิต)
29-30
2,000

พื้นที่ : สระบุรี

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน
จป.บริหาร
จป. เทคนิค
คปอ.

* อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนแบบออนไลน์ อบรม จป. ออนไลน์

1. เรียนผ่านระบบ Application ZOOM 

  • ระบบ ios ทำการ copy link ลงใน Safari
  • ระบบ android ทำการ copy link ลงใน  Chrome
  • ก่อนการอบรมจะส่ง ลิ้งค์ ID และ Password ของ ZOOM Meeting ไปยังอีเมลล์ท่านก่อนการอบรม 1-3 วัน

2. เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร:
     2.1) ลงทะเบียน

     2.2) เข้าร่วมรับฟังการอบรมสัมมนาออนไลน์ ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
     2.3) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หลังจากอบรมเสร็จสิ้นทันที
     2.4) รับวุฒิบัตร

หมายเหตุ:
– วุฒิบัตรฉบับจริง ส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
– โปรดระบุคำนำหน้า+ชื่อ+นามสกุล+เลขบัตรประชาชน+ที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องชัดเจน
– ผู้เข้าอบรมจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In) ก่อนถึงวันอบรม 5 วัน การโดยส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล์ sale@safesiri.com หรือ ทางไลน์   

add line

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)