อบรม จป หัวหน้างาน บริหาร ออนไลน์

40%off

โปรโมชั่นพิเศษ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนแบบออนไลน์ อบรม จป. ออนไลน์

1. เรียนผ่านระบบ Application ZOOM 

  • ระบบ ios ทำการ copy link ลงใน Safari
  • ระบบ android ทำการ copy link ลงใน  Chrome
  • ก่อนการอบรมจะส่ง ลิ้งค์ ID และ Password ของ ZOOM Meeting ไปยังอีเมลล์ท่านก่อนการอบรม 1-3 วัน

2. เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร:
     2.1) ลงทะเบียน

     2.2) เข้าร่วมรับฟังการอบรมสัมมนาออนไลน์ ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
     2.3) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หลังจากอบรมเสร็จสิ้นทันที
     2.4) รับวุฒิบัตร

หมายเหตุ:
– วุฒิบัตรฉบับจริง ส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
– โปรดระบุคำนำหน้า+ชื่อ+นามสกุล+เลขบัตรประชาชน+ที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องชัดเจน
– ผู้เข้าอบรมจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In) ก่อนถึงวันอบรม 5 วัน การโดยส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล์ sale@safesiri.com หรือ ทางไลน์(LINE) คลิกเพิ่มเพื่อน

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

สินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมในโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)