แคล้มป์มิเตอร์ ดิจิตอล

เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดระดับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟและสามารถวัดค่าอื่นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

มัลติมิเตอร์ดิจิตอล

เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่มีความสามารถในการวัดค่าได้หลายประเภท เช่น การวัดแรงดันไฟฟ้า(voltage) กระแสไฟฟ้า(Current) ความถี่ไฟฟ้า(frequency) และความต้านทานไฟฟ้า(Resistance) เป็นต้น

เครื่องเทอร์โมสแกน

กล้องถ่ายภาพความร้อน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิที่พื้นผิวของวัตถุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ ช่วยให้เห็นภาพการกระจายของอุณหภูมิของวัตถุ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

เครื่องวัดกราวด์ ดิจิตอล

คือเครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทานดินของระบบกราวด์ว่ามีค่าเท่าไหร่ และยังอยู่ในค่าที่มีความปลอดภัยหรือไม่มีทั้งแบบตอกเข็มที่เหมาะกับงานติดตั้ง และแบบแคล้มป์ที่เหมาะกับงานซ่อมบำรุง

เครื่องวัดโวลต์

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์

เครื่องวัดเต้ารับ

ใช้ตรวจเช็คระบบกันไฟรั่วของเบรกเกอร์ เช็คการต่อสายเต้ารับไฟฟ้า ตรวจจับวงจรขั้ว ทดสอบแรงดันไฟฟ้า และตรวจจับ RCD Test