การโณยตัวทำงานบนที่สูง-บทความ

การโรยตัวทำงานบนที่สูง

การโรยตัวทำงานบนที่สูง มาตรฐานสากล

- โรยตัวทำความสะอาด
- โรยตัวซ่อมบำรุง
- เรียนโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก 2 เส้น

ศูนย์ฝึกอบรมโรยตัวทำงานมาตรฐานสากลสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสามารถโรยตัวทำงานได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

การโรยตัวเช็ดกระจก-บทความ
ภาพตัวอย่างการโรยตัวทำงานตามมาตรฐานสากล

เรียนโรยตัวทำงาน หลักสูตรมาตรฐาน

     หลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือกตามหลักมาตรฐานสากลอ้างอิงมาตรฐาน IRATA , ANSI และ OSHA ทั้งในทางทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
– เรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โรยตัวทำงานบนที่สูงประเภทต่าง ๆ วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
– เรียนเทคนิคการโรยตัวด้วยระบบเชือก 2 เส้น

หลักสูตร: เทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก 2 เส้น
– ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (ทั้งทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ)
– เวลาการฝึกอบรม : 08.00 – 16.00
รายละเอียดหลักสูตร :
– กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง และ มาตรฐานสากลข้อกำหนดเกี่ยวกับการโรยตัวทำงานบนที่สูง อ้างอิงมาตรฐาน IRATA, ANSI และ OSHA
– บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานโรยตัวทำงาน
– อันตรายจากการทำงานโรยตัวบนที่สูง  การชี้บ่งอันตราย และ การประเมินความเสี่ยงในงานโรยตัว (สอนประเมินความเสี่ยงโดย จป.วิชาชีพ)
– การควบคุมความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง
– ระบบการยับยั้งการตกจากที่สูง การป้องกันไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูงขณะโรยตัว
– เรียนอุปกรณ์เชื่อมต่อ, อุปกรณ์ในการทำจุดยึด,
– วิธีการตรวจสอบ (Inspection) อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานโรยตัว และ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล
– วิธีการโรยตัวทำงานในแบบต่าง ๆ ทั้งอยู่กับที่ และ แบบเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ขณะอยู่บนเชือก
– วิธีการทำงานแบบปล่อยมืออิสระ และ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Work Positioning)
– การบริหารจัดการ และ การเขียนแผนฉุกเฉินในการทำงานบนที่สูงด้วยการโรยตัว
– การประยุกต์การทำงานบนที่สูงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ ถูกต้องปลอดภัย
– ระบบเชือก พื้นฐานเงื่อนที่ใช้ทำงานในการโรยตัว
– เทคนิคการกู้ภัย
– ฝึกปฏิบัติ (ช่วงบ่าย วันที่ 1)
– ภาคปฏิบัติ และ สอบ (วันที่ 2)

วิทยากรผู้ฝึกสอน :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ 

– ประสบการณ์ตรงด้านการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกอุตสาหกรรมปิโครเคมี Oil and Gas 7 ปี
– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร IRATA Rope Access Training จากประเทศ อังกฤษ (UK)
– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร การกู้ชีพขั้นสูง (Rescue Pro) งานอับอากาศ งานเชือกกู้ชีพ การทำงานบนที่สูง NO.RP2018/0006 CAMP SAFETY จากประเทศ อิตาลี (ITALY)

หลักสูตร โรยตัวทำงานบนที่สูง

ศูนย์ฝึกอบรมการทำงานบนที่สูง เซฟสิริ สระบุรี

จัดอบรมภายในองค์กร (อินเฮ้าส์) สะดวก ประหยัด

โรยตัวทำงาน โรยตัวทำความสะอาด อย่างมืออาชีพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

โรยตัวทำงานอย่างมืออาชีพ
เรียนรู้กับเซฟสิริ

ระยะตกงานโรยตัวทำงาน โรยตัวทำความสะอาด

ข้อแนะนำในการเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทที่รับบริการโรยตัวทำงาน

การจ้างทีมงานโรยตัวต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ปัจจุบันการใช้บริการทีมโรยตัวในการทำงานความสะอาด งานซ่อมแซม งานบำรุงรักษา ด้วยการโรยตัวเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสะดวกและประหยัดมากกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม วันนี้เรามีข้อแนะนำก่อนทำการจ้างงานทีมโรยตัวเพื่อไม่ให้เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้างถูกหลอกหรือมีโอกาสเสี่ยงถูกดำเนินคดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

1. เลือกทีมงานโรยตัวที่ได้มาตรฐาน

ทีมงานมาตรฐานไม่ใช่ทีมงานที่ทำงานมานาน!!  ฟังไม่ผิดครับ..
ผู้รับเหมาหลายเจ้าเวลาเสนองานกับผู้ว่าจ้างมักจะบอกว่าตนเองนั้นมีประสบการณ์มากมาย ผ่านการทำงานโรยตัวมายาวนาน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่ามาตรฐาน ความหมายของมาตรฐานในที่นี้คือทีมงานโรยตัวนั้นได้ผ่านการรับรับรอง หรือผู้ปฏิบัติงานในทีมนั้นมีใบรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือไม่นั้นเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานหรือทีมงานโรยตัวได้ทราบและผ่านเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย เรียนรู้มาตรฐานในงานโรยตัว โดยยืนยันจากใบรับรองจากหน่วยฝึกอบรม หรือสถานบัน องค์กร ที่ให้การรับรองเกี่ยวกับงานโรยตัว ยกตัวอย่างเช่น IRATA เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้การรับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้วยการโรยตัวในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

IRATA คืออะไร  อ่านเพิ่มเติม..

2. ทีมโรยตัวทำงานต้องใช้เชือก 2 เส้นเสมอ ห้ามใช้เชือก 1 เส้นโดยเด็ดขาด

ทีมงานที่ได้มาตรฐานจะต้องใช้เชือกโรยตัวทำงานด้วยเชือก 2 เส้นเสมอ
งานโรยตัวถือเป็นงานเสี่ยงอันตรายตามกฎหมาย พรบ.2554 ความปลอดภัยฯ โดยนายจ้างจะต้องให้การอบรมความรู้แก่พนักงานจนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย การโรยตัวทำงานด้วยเชือกเส้นเดียวเป็นวิธีการทำงานที่ผิดและอันตรายเป็นอย่างมาก หากเชือกขาดอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตได้ทันที ผู้ว่าจ้างอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานได้ ดังนั้น ควรเลือกทีมงานที่ได้มาตรฐานไว้ก่อนจะอุ่นใจกว่า