การโรยตัวทำงานบนที่สูง โรยตัวทำความสะอาด อบรมโรยตัว rope access

Abseiling working at heights content

การโรยตัวทำงานบนที่สูง มาตรฐานสากล

- โรยตัวทำความสะอาด
- โรยตัวซ่อมบำรุง
- เรียนโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก 2 เส้น

ศูนย์ฝึกอบรมโรยตัวทำงานมาตรฐานสากลสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสามารถโรยตัวทำงานได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

เรียนโรยตัวทำงาน หลักสูตรมาตรฐาน

     หลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือกตามหลักมาตรฐานสากลอ้างอิงมาตรฐาน IRATA , ANSI และ OSHA ทั้งในทางทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
– เรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โรยตัวทำงานบนที่สูงประเภทต่าง ๆ วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
– เรียนเทคนิคการโรยตัวด้วยระบบเชือก 2 เส้น

หลักสูตร: เทคนิคการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก 2 เส้น
– ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (ทั้งทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ)
– เวลาการฝึกอบรม : 08.00 – 16.00
รายละเอียดหลักสูตร :
– กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง และ มาตรฐานสากลข้อกำหนดเกี่ยวกับการโรยตัวทำงานบนที่สูง อ้างอิงมาตรฐาน IRATA, ANSI และ OSHA
– บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานโรยตัวทำงาน
– อันตรายจากการทำงานโรยตัวบนที่สูง  การชี้บ่งอันตราย และ การประเมินความเสี่ยงในงานโรยตัว (สอนประเมินความเสี่ยงโดย จป.วิชาชีพ)
– การควบคุมความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง
– ระบบการยับยั้งการตกจากที่สูง การป้องกันไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูงขณะโรยตัว
– เรียนอุปกรณ์เชื่อมต่อ, อุปกรณ์ในการทำจุดยึด,
– วิธีการตรวจสอบ (Inspection) อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานโรยตัว และ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล
– วิธีการโรยตัวทำงานในแบบต่าง ๆ ทั้งอยู่กับที่ และ แบบเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ขณะอยู่บนเชือก
– วิธีการทำงานแบบปล่อยมืออิสระ และ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Work Positioning)
– การบริหารจัดการ และ การเขียนแผนฉุกเฉินในการทำงานบนที่สูงด้วยการโรยตัว
– การประยุกต์การทำงานบนที่สูงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ ถูกต้องปลอดภัย
– ระบบเชือก พื้นฐานเงื่อนที่ใช้ทำงานในการโรยตัว
– เทคนิคการกู้ภัย
– ฝึกปฏิบัติ (ช่วงบ่าย วันที่ 1)
– ภาคปฏิบัติ และ สอบ (วันที่ 2)

วิทยากรผู้ฝึกสอน :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
– ประสบการณ์ตรงด้านการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือกอุตสาหกรรมปิโครเคมี Oil and Gas 7 ปี
– ใบประกาศนียบัตร Certificate หลักสูตร IRATA Level 2

หลักสูตร โรยตัวทำงานบนที่สูง

ศูนย์ฝึกอบรมการทำงานบนที่สูง เซฟสิริ สระบุรี

ฝึกสอนโดย instructor IRATA. L2

จัดอบรมภายในองค์กร (อินเฮ้าส์) สะดวก ประหยัด

โรยตัวทำงาน โรยตัวทำความสะอาด อย่างมืออาชีพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

โรยตัวทำงานอย่างมืออาชีพ
เรียนรู้กับเซฟสิริ

What is the rappelling device

ข้อแนะนำในการเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทที่รับบริการโรยตัวทำงาน

การจ้างทีมงานโรยตัวต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ปัจจุบันเราการเลือกใช้บริการทีมโรยตัวในการทำงานความสะอาด โรยตัวเช็ดกระจก  โรยตัวซ่อมแซม โรยตัวซ่อมบำรุงรักษา การโรยตัวทำงานเริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากสะดวกและประหยัดมากกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม ลองคิดดูว่าหากเราจะทาสีตึกสัก 30 ชั้น ถ้าจะใช้อุปกรณ์ช่วยให้คนงานขึ้นไปทาสีหรือเช็ดกระจกตึก 30 ชั้น ก็คงจะต้องตั้งนั่งร้านให้สู.เท่าตึก 30 ชั้น หรือ อาจจะใช้รถกระเช้า แต่ความสูงก็คงจะสูงไม่ถึงอย่างแน่นอน และเจอข้อจำกัดอีกมากมาย เช่น ติดตั้งนั่งร้านแล้วจะไม่สามารถขยับได้อย่างง่ายหากจะปรับเปลี่ยนมุมการทำงานก็ต้องรื้อกันให้ยุ่งยากแน่นอน

การโรยตัวเช็ดกระจก หรือ เรียกใช้ทีมงานบริการโรยตัวทำงานบนที่สูงจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวในลักษณะงานแบบนี้

วันนี้เรามีข้อแนะนำก่อนทำการจ้างงานทีมโรยตัวเพื่อไม่ให้เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้างถูกหลอกหรือมีโอกาสเสี่ยงถูกดำเนินคดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

1. เลือกทีมงานโรยตัวที่ได้มาตรฐาน

ทีมงานมาตรฐานไม่ใช่ทีมงานที่ทำงานมานาน!!  ฟังไม่ผิดครับ..
ผู้รับเหมาหลายเจ้าเวลาเสนองานกับผู้ว่าจ้างมักจะบอกว่าตนเองนั้นมีประสบการณ์มากมาย ผ่านการทำงานโรยตัวมายาวนาน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่ามาตรฐาน

ความหมายของคำว่ามาตรฐานในที่นี้คือทีมงานโรยตัว หรือ ผู้ปฏิบัติงานในทีมนั้นมีการทำงานบนขั้นตอนตามมาตรฐาน มีการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และ ผ่านการทดสอบประเมินรับรองหรือไม่

สถานบัน องค์กร ที่ทั่วโลกให้การรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานงานโรยตัวด้วยระบบเชือก ยกตัวอย่างเช่น IRATA เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้การรับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้วยการโรยตัวในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

IRATA คืออะไร  อ่านเพิ่มเติม..

2. ทีมโรยตัวทำงานต้องใช้เชือก 2 เส้นเสมอ ห้ามใช้เชือก 1 เส้นโดยเด็ดขาด

ทีมงานที่ได้มาตรฐานจะต้องใช้เชือกโรยตัวทำงานด้วยเชือก 2 เส้นเสมอ
งานโรยตัวถือเป็นงานเสี่ยงอันตรายตามกฎหมาย พรบ.2554 ความปลอดภัยฯ โดยนายจ้างจะต้องให้การอบรมความรู้แก่พนักงานจนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย การโรยตัวทำงานด้วยเชือกเส้นเดียวเป็นวิธีการทำงานที่อันตรายเป็นอย่างมาก หากเชือกขาด หรือ อุปกรณ์จุดหนึ่งเกิดการล้มเหลว จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานตกลงทันทีเนื่องจากไม่มีระบบเชือกสำรอง หรือ อุปกรณ์สำรอง

ดังนั้น ควรเลือกทีมงานที่ได้มาตรฐานไว้ก่อนจะอุ่นใจกว่าซึ่งแน่นอนทีมงานที่ใช้เชือก 1 เส้น อุปกรณ์ 1 จุด ย่อมใช้งบประมาณน้อยกว่าการทำงานตามมาตรฐาน เชือก 2 เส้น จึงทำให้ผู้รับเหมาบริษัทงานโรยตัวตัดราคากันตรงจุดนี้โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

2 rope abseiling

ข้อกำหนดมาตรฐานการทำงานโรยตัวด้วยระบบเชือก

IRATA International องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานชั้นนำของโลก ด้านการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือกในงานอุตสาหกรรม มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกที่ผ่านการประเมินทดสอบตามมาตรฐาน

ข้อกำหนด 1.4.2.5.1 สิ่งสำคัญอันดับแรกในระบบการทำงานเข้าถึงด้วยเชือกของ IRATA คือ หลักการป้องกันสองชั้น หรือมีระบบสำรองเสมอ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีวิธีการป้องกันเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้ช่างเทคนิคโรยตัวตกลงมา เช่น เชือกเส้นนิรภัย (Back up) ร่วมกับเชือกสายทำงาน (Working)

สรุปสำคัญ **

ผู้ที่จะเรียนหรืออบรมโรยตัว ท่านสามารถเลือกอบรมกับสถาบันไหนก็ได้ตามสะดวก ในด้านการเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่าย สะดวกที่ไหนเรียนที่นั่น แต่ที่สำคัญให้เลือกเรียนกับสถาบันที่สอนโดยมีมาตรฐานอ้างอิงเสมอเพื่อความปลอดภัยกับผู้เรียน และ ความเป็นมาตรฐาน

อบรมโรยตัว, เรียนโรยตัวกับมืออาชีพ

ผู้รับเหมา หรือ บริษัทผู้ให้บริการโรยตัวทำงานบนที่สูง มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำในประเทศไทยเลือกส่งพนักงานโรยตัวให้มาเรียนรู้กับเราก่อนเริ่ม งานทำให้พนักงานนั้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานสากลพร้อมออกใบรับรองผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่าง ๆ จาก ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ อย่างเป็นทางการ

The Team

SAFESIRI IRATA TEAM

ทีมช่างเทคนิคโรยตัวในงานอุตสาหกรรม สมาชิก IRATA การทำงานด้วยระบบเชือกโรยตัว มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ROPE ACCESS 2023

ทีมอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานจริงให้นักเรียนทำงานได้อย่างมืออาชีพ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร (065) 961 4745

เพิ่มเพื่อน
support 3