irata คืออะไร

IRATA คือ

RATA คืออะไร

IRATA ถูกก่อตั้งขึ้น ในสหราชอาณาจักร ปลายปี 2523 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงงานนอกชายฝั่งทะเล ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ประเภทงานบนที่สูงด้วยการโรยตัวซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในงานโรยตัวบนที่สูงด้วยเชือกในอุตสาหกรรมระดับโลก มีสมาชิกมากกว่า 350 บริษัททั่วโลก และ ได้จัดฝึกอบรมการโรยตัวด้วยเชือกมากกว่า 74.000 ครั้งทั่วโลก 

irata level 1สำหรับบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
เลเวล 1 (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน)
เลเวล 2 (มีประสบการณ์ทำงานตามระบบ irata 1,000 ชม.)
เลเวล 3 (ผู้ควบคุมงาน และ เซ็นต์รับรองชั่วโมงการทำงานให้กับ L.1 และ L.2)
ระบบการทำงานของ IRATA นั้นโดยหลักผู้ที่ผ่านการทดสอบนั้นจะมีความรู้ความเข้าใจตามระบบที่ IRATA กำหนดภายใต้การควบคุมการทำงานของ เลเวล 3 อย่างใกล้ชิด 

กิจกรรมหลักของ IRATA 

* ช่วยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับการด้านเทคนิคต่าง ๆ 
* จัดกิจกรรมประจำปีสำหรับสมาชิก irata
* กำหนดกฎระเบียบของระบบ IRATA ที่สมาชิกใช้ปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลตามข้อกำหนดของ IRATA
* ทบทวน และ ปรับปรุงนโยบาย และ กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจสอบ และ ประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายเหล่านั้นยังคงมีความเกี่ยวข้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้จัดทำขึ้น
* ส่งเสริม และ รักษามาตรฐานการเข้าถึงเชือก การทำงานด้วยเชือกในงานอุตสาหกรรมต่างๆในด้านความปลอดภัย และ คุณภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม
* ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรม และ รับรองบุคลากรที่ผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเชือกอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน irata
* ผลิตสิ่งพิมพ์ และ คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยการทำงาน การฝึกอบรมและหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
* ให้ความเห็น และ คำแนะนำข้อมูลไปยังหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก และ องค์กรอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานขั้นสูง, ด้านสุขภาพ, ด้านความปลอดภัย และ มาตรฐานการฝึกอบรม
* ช่วยเหลือการทำงานที่พบรวมไปถึงให้ความเห็น และ ข้อหารือสนับสนุนเกี่ยวกับกฎหมาย
* สร้างความมั่นใจว่าการฝึกอบรมการทำงานด้วยเชือกให้เกิดความอย่างปลอดภัย และ กำหนดขั้นตอนการทำงาน
* จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในระบบ irata