Consultant Service

บริการที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปรึกษาปัญหาของคุณกับทีมมืออาชีพของเรา

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ที่ปรึกษาด้าน
SAFETY

วางระบบและที่ปรึษาด้านความปลอดภัยในการทำงานสถานประกอบกิจการทุกประเภท

ที่ปรึกษาด้าน ENVIRONMENT

วางระบบและที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาและจัดทำระบบมาตรฐาน

บริการจัดหา และ สนับสนุนบุคลากรด้าน SAFETY & ENVIRONMENT

บริการทีมงาน และ บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานของลูกค้า เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จปว., จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.เทคนิค, จป.หัวหน้างาน, ทีมทำงานในที่อับอากาศพร้อมใบรับรองตามกฎหมาย

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

พูดคุยสายตรงกับ อ. ที่ปรึกษาโทร 093 – 936 – 0870 คุณ.กอล์ฟ

เพิ่มเพื่อน