อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ที่ใช้ในการดับเพลิงมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ ppe ที่ใช้ในการดับเพลิง

บทความโดย: อาจารย์ วิชิตชัย งามเลิศ

PPE ของทีมดับเพลิงมีความจำเป็นหรือไม่ ?

หากพูดถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นสิ่งที่นักดับเพลิงหรือทีมกับเพลิงจะขาดไปไม่ได้คือ อุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) เพราะเมื่อไหร่ที่นักดับเพลิงนั้นลืมสิ่งเหล่านี้โอกาศที่จะทำให้ได้รับบาดเจ็บก็มีสูงเลยทีเดียว อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการฝึกซ้อม และ การดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ที่เราใช้ในการดับเพลิงนั้นอย่างสม่ำเสมอควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนแต่เพียงผู้เดียว และเพื่อเป็นการป้องกันเกิดโรคติดต่อทางลมหายใจและสารคัดหลั่งได้ได้อีกด้วย

หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ PPE ดับเพลิง

 • ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับประเภทของอันตราย
 • PPE ควรมีน้ำหนักเบา แต่สามารถทนแรงกระแทกหรือการขูดขีดได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐาน
 • มีออฟชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
 • ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เลือกใช้ PPE ที่มีขนาด size ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน (ไม่แน่นหรือไม่หลวมจนเกินไป)
 • มีมาตราฐานที่กฎหมายยอมรับ

มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO) มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards : EN) 

มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards : AS/NZS) 

มาตรฐาน สถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI) 

มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards : JIS) 

มาตรฐานสถาบัน ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The national Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH) 

มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) 

และมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association : NFPA) 

ทั้งนี้ ให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานการเลือกใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ การเลือกใช้ก็ให้ดูก่อนว่าเหมาะสมกับลักษณะเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์นั้นๆเป็นลักษณะใด มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด มีสารพิษ หรือ สารไวไฟ หรืออันตรายอื่น ๆ จะทำให้นักดับเพลิงนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงจะมีหลากหลายยี่ห้อ หลายรูปแบบ  รูปทรง ประเภท ซึ่ง

พื้นฐาน PPE ประจำตัวนักดับเพลิงจะมีดังนี้ 

 • เสื้อดับเพลิง
 • กางเกงดับเพลิง
 • หมวกดับเพลิง
 • รองเท้าดับเพลิง
 • HOOU 
 • ถุงมือหนังดับเพลิง
 • SCBA

อุปกรร์PPE เหล่านี้ควรทำการสวมใส่ให้ถูกวิธี และฝึกใช้สวมใส่ให้บ่อยจนเกิดความชำนาญหากเป็นนักดับเพลิงควรเริ่มจากการผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงเพราะอุปกรณ์บ้างอย่างหากไม่ได้มีการฝึกใช้ให้ชิน หรือ ฝึกซ้อมการใช้งาน เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงอาจทำให้เราเกิดอันตรายขึ้นได้

การดูแลลักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

หัวใจของการมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลคือการดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อไหร่ที่ผู้ใช้งานสวมใส่แต่ไม่สามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ได้อาจทำให้อุปกรณ์นั้นไม่สามารถป้องกันอันตรายที่มาถึงตัวเราได้อย่างเต็มที่การไม่ตรวจสอบไม่ดูแลรักษาหรือดูแลรักษาผิดวิธีจะส่งผลอันตรายโดยตรงกับผู้สวมใส่โดยหลักการณ์สำคัญของการตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงเช่น

 • ร่องรอยของการฉีดขาด
 • จุดล็อคจุดยึดตรึงต่างๆ
 • น็อตยึดตัวอุปกรณ์
 • แทบสะท้อนแสงที่ตัวอุปกรณ์ ซีด,จาง สามารถสะท้อนแสงได้ชัดเจนอยู่หรือไม่
 • การแตกหักของอุปกรณ์
 • สายรัดต่างๆ แข็ง กรอบ แตก ฉีกขาด สภาพยังสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่
 • สภาพสีของอุปกรณ์
 • สัญลักษ์บ่งชี้ต่างๆ
 • แรงดันของถังอากาศ
 • ซีลยางต่างๆ

หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้ช่วยเหลือหรือพนักงานดับเพลิงได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้ง ตัวอย่างที่เราได้ยินในข่าวว่านักดับเพลิงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ดังนั้นหลักสำคัญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่างๆ ควรมีการประเมินสถานะการณ์ให้รอบครอบ ประเมินตัวเราเองว่ามีความพร้อมหรือไม่

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ppe จะต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอต่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในทุกสถานการณ์ หลายครั้งที่เราพบว่าจากผู้ช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสพภัยเสียเอง เหตุการณ์ดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มความยากในการจัดการขึ้นอีกมากเลยทีเดียว