Monthly Archives: ธันวาคม 2020

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 1. อาคาร […]

การทำงานบนที่สูง กฎหมายการทำงานบนที่สูงตามกฎหมายใหม่ 2564

การทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงการทำงานบ […]

คปอ คืออะไร คปอ มีหน้าที่อะไรบ้างตามที่กฎหมายกำหนด

คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ […]

การโรยตัวทำงานบนที่สูง โรยตัวทำความสะอาด อบรมโรยตัว rope access

การโรยตัวทำงานบนที่สูง มาตรฐานสากล – โรยตัวทำความ […]