safesiricenter 4-5

SAFESIRI TRAINING CENTER

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ISO 9001:2015

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ

(Quality Management System: QMS)

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน.

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ดึงดูดให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยหลักสูตร และ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติจริง

ในปี 2019-2020 ลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน ภาครัฐ พนักงานสถานบริการต่าง ๆ และ นักศึกษาในสถานศึกษามหาวิทยาลัยมากกว่า 10,000 คน ได้เริ่มต้นเรียนรู้การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีตามหลักสากล กับเซฟสิริ

เซฟสิริเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากมายในการจัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

โรงงานอุตสาหกรรม

เรียนต่อ,สมัครงาน

บริษัทเอกชน

บุคคลทั่วไป

สถานศึกษา

สถานบริการต่างๆ

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

  • การประเมินผู้บาดเจ็บ
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ
  • ฝึกปฏิบัติทุกคนแบบกลุ่ม

” อุปกรณ์การสอนมาตรฐานสากล กับจินตนาการของนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจึงเต็มไปด้วยความสนุก ”

เรียนหลักสูตรมาตรฐาน 2020

เรียนรู้อย่าง

" กับทีมอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์ตรงด้านการกู้ชีพ กู้ภัย การจัดการเหตุฉุกเฉินจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Oil and Gas ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคต่างๆในการตอบโต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บในลักษณะต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล "

เรียนรู้พื้นฐานการปฐมพยาบาล 40 รายการ

ได้รับความนิยม
5/5

First aid Triaging

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรอินเฮ้าส์
ภาษาไทย (Thai COURSE)
ภาษาอังกฤษ (English course)

- 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน

- เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)

- มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

บริการ 77 ทั่วประเทศไทย

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ มาตรฐานสากล
20%
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
13%
วิธีการ และ ขั้นตอนการปฐมพยาบาลตามลักษณะต่าง ๆ
17%
ฝึกปฏิบัติ และ สอบ (ภาคบ่าย)
50%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยหลังจากจบการฝึกอบรมกับ เซฟสิริ

จุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ ในตัวนักเรียนทุกคน

บรรยากาศการเรียนรู้

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ทำให้นักเรียนมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม คลิกเพื่อดู VDO >

ภาพหน้าแรกอบรมปฐมพยาบาล1-1
Play Video

มากกว่า 100 บริษัทชั้นนำ

มากกว่า 10,000 คน

ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศไทยในการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามมาตรฐานสากลโดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

Learning fun and fun with SAFESIRI International standard course.

อบรมcpr มิตซูบิชิ

สถานบริการ (Service)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ENGLISH COURSE MISUMI (THAILAND) CO., LTD

เริ่มต้นเรียนรู้กับเรา

เพิ่มเพื่อน

คลิก add LINE

โทรหาเลยตอนนี้

083 - 939 - 9514 (คุณ นุ่น)

ติดต่อเซฟสิริ