FIRST AID and CPRหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน 40 รายการ

ในปี 2019-2020 ลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน ภาครัฐ พนักงานสถานบริการต่าง ๆ และ นักศึกษาในสถานศึกษามหาวิทยาลัยมากกว่า 10,000 คน ได้เริ่มต้นเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีตามหลักสากลกับเซฟสิริ เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บลักษณะต่าง ๆ เรียนรู้วิธีการฟื้นคืนชีพโดยการทำ CPR และ การใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุง

“อุปกรณ์การสอนมาตรฐานสากล กับจินตนาการของนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจึงเต็มไปด้วยความสนุก”

 • การประเมินผู้บาดเจ็บ 40 รายการ
 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
 • การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
 • การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ
 • ฝึกปฏิบัติทุกคนแบบกลุ่ม

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

“ทีมอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์ตรงด้านการกู้ชีพ กู้ภัย การจัดการเหตุฉุกเฉินจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Oil and Gas ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคต่างๆในการตอบโต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ อย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล”

พิเศษลด 30% – เมษายน 2564

หลักสูตรอินเฮ้าส์ (In House)

77 จังหวัดทั่วไทย

- หลักสูตร ภาษาไทย (Thai Course)
- ภาษาอังกฤษ (English Course)

 • 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน
 • เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ฝึก และ ฝึกอย่างเข้มข้น

0% ปฏิบัติจริง
มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง
ถึง 80%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

อบรมปฐมพยาบาล ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาล 40 รายการ อบรมปฐมพยาบาล ฝึกการพันดามแขนขาหัก อบรมปฐมพยาบาล เรียนรู้การพันดามห้ามเลือด อบรมปฐมพยาบาล เรียนรู้การประเมินการหยุดหายใจ อบรมปฐมพยาบาล เรียนภาคทฤษฎีการปฐมพยาบาล อบรมปฐมพยาบาล ฝึกการทำ CPR ฟื้นคืนชีพ อบรมปฐมพยาบาล ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จำลองสเหมือนจริง

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
มาตรฐานปี 2021

การเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ

หลักสูตร
การฟื้นคืนชีพ CPR

มาตรฐานสากลการปฐมพยาบาลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์การสอน
มาตรฐานสากล

นักเรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์การสอนพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจนสามารถทำได้อย่างถูกต้อง

ปฐมพยาบาล 40
รายการที่ควรเรียนรู้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นพื้นฐานที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นที่ควรเรียนรู้

กระทู้รีวิวจาก Pantip.com

รู้ไว้ ใช้ได้จริง! หลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น+CPR จากเซฟสิริ เรียนสนุกทักษะแน่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชา เคมี

บริษัท ในเครือ ปตท GCME

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR | GC Maintenance and Engineering Co.,Ltd. (GCME)

บริษัทในเครือ ไทยเบฟ

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ  เพื่อเข้าสมัครงาน หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ฟื้นคืนชีพ (CPR) อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

สินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมในโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)