หลักสูตร อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จังหวัดทั่วประเทศไทย

77

อบรมภายในองค์กร (อินเฮ้าส์)

First aid ( CPR & AED )

1. การประเมินผู้บาดเจ็บ
2. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
3. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
4. การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก
5. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
6. การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
7. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8. การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ

** โปรโมชั่นถึง 31 มกราคม

12,500

จากราคา 17,500 บาท

฿

มาตรฐานสากลที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ชั้นนำระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง

12,500 บาท (อินเฮ้าส์)

สอบถาม

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ ป๊อบ

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และ ฟื้นคืนชีพ ( CPR & AED )

หลักสูตรการสอน

 1. การประเมินผู้บาดเจ็บ
 2. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
 3. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
 4. การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก
 5. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
 6. การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
 7. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 8. การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ
 9. ฝึกปฏิบัติทุกคนแบบกลุ่ม

สอนปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ครบถ้วนให้นักเรียนปฏิบัติทุกคน

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มากกว่าสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

นักเรียนได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาการเรียน

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเลจ โลจิสติก จำกัด

มากกว่า 100 บริษัท 

มากกว่า 1000 คน ในปี 2019

ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศไทยในการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามมาตรฐานสากลโดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตร อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง อบรมภายในบริษัท 1 รุ่น สามารถเข้าอบรมได้ 40 คน ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัติหลังจากผ่านการอบรม

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อบรม ปฐมพยาบาล

ฝึกการทำ CPR 

และ การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลภาษาอังกฤษโดยทีมวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามมาตรฐาน นานาชาติ หลักสูตรสากล

อบรม ปฐมพยาบาล ภาษาอังกฤษ

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินั้น วิทยากรจะต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญวิทยากรจะต้องคอยสังเกตุการฝึกของนักเรียนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การช่วยฟื้นคืนชีพ มาตรฐานสากล

– Highlights of the 2018 Guidelines Focused Updates – CPR & ECC

– Standard Cardiopulmonary Resuscitation

CPR & ECC Guidelines

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บุคคลทั่วไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ (สระบุรี)

คนละ 2,500 บาท

พร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

091 – 887 – 5136 คุณ อุ้ย (ลงทะเบียน)

อบรมปฐมพยาบาล

มากกว่า 100 รุ่น ในปี 2019

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

 • อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  เซฟสิริ (ประเทศไทย)