หลักสูตร อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จังหวัดทั่วประเทศไทย

77

อบรมภายในองค์กร (อินเฮ้าส์)

First aid ( CPR & AED )

1. การประเมินผู้บาดเจ็บ
2. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
3. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
4. การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก
5. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
6. การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
7. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8. การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ

ภาพการทำ CPR

12,500

จากราคา 18,000 บาท

฿

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ชั้นนำระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

** โปรโมชั่นถึง เมษายน

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

เรียนให้สนุกเซฟสิริ

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล (Work shop)

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และ ฟื้นคืนชีพ ( CPR & AED )

  • การประเมินผู้บาดเจ็บ
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ
  • ฝึกปฏิบัติทุกคนแบบกลุ่ม
อบรมปฐมพยาบาลเซฟสิริ-1

มากกว่าสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

นักเรียนได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์มาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาการเรียน

ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งสนุก ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

MK เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเลจ โลจิสติก จำกัด

มากกว่า 100 บริษัท 

มากกว่า 1000 คน ในปี 2019

ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศไทยในการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามมาตรฐานสากลโดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตร อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง อบรมภายในบริษัท 1 รุ่น สามารถเข้าอบรมได้ 40 คน ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัติหลังจากผ่านการอบรม

ภาพถ่ายรวมอบรมการทำcprการประเมินผู้หมดสติสาธิตการทำCPRพนักงานอบรมปฐมพยาบาลอบรมปฐมพยาบาลแบบกลุ่มการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งสนุก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR และ ใช้เครื่อง AED

ภาพรวมcpr330

ฝึกการทำ CPR 

และ การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED

การช่วยฟื้นคืนชีพ มาตรฐานสากล

– Highlights of the 2018 Guidelines Focused Updates – CPR & ECC

– Standard Cardiopulmonary Resuscitation

CPR & ECC Guidelines

หลักสูตรภาษาไทย และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลภาษาอังกฤษโดยทีมวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามมาตรฐาน นานาชาติ หลักสูตรสากล

cpr-Mitsubishi-3cpr-Mitsubishi-4cpr-Mitsubishi-1cpr-Mitsubishi-2

มาตรฐานการสอนระดับสากล

ลูกค้าอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติตามหลักสากล

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บุคคลทั่วไป

หลักสูตรบุคคลทั่วไป เลื่อนอบรม (สระบุรี)

คนละ 2,500 บาท

พร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

091 – 887 – 5136 คุณ อุ้ย (ลงทะเบียน)

อบรมปฐมพยาบาล

การเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินั้น วิทยากรจะต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญวิทยากรจะต้องคอยสังเกตุการฝึกของนักเรียนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาพรวมcpr5ภาพรวมcpr3ภาพรวมcpr2ภาพรวมcpr1ภาพรวมcpr4อบรมปฐมพยาบาลพนักงานเบียร์ช้าง

มากกว่า 100 รุ่นในปี 2019

เริ่มต้นเรียนรู้กับเรา

มากกว่า 100 รุ่น ในปี 2019

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

Slide thumbnail

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

โทรหาเลยตอนนี้ 083 – 939 – 9514