logo safesiri -2

SAFESIRI TRAINING CENTER

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ดึงดูดให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วยหลักสูตรและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติจริง

ในปี 2019-2020 ลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน ภาครัฐ พนักงานสถานบริการต่าง ๆ และ นักศึกษาในสถานศึกษามหาวิทยาลัยมากกว่า 10,000 คน ได้เริ่มต้นเรียนรู้การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีตามหลักสากล กับเซฟสิริ เซฟสิริเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากมายในการจัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

โรงงานอุตสาหกรรม

เรียนต่อ,สมัครงาน

บริษัทเอกชน

บุคคลทั่วไป

สถานศึกษา

สถานบริการต่างๆ

หลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุง

“อุปกรณ์การสอนมาตรฐานสากล กับจินตนาการของนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจึงเต็มไปด้วยความสนุก”

  • การประเมินผู้บาดเจ็บ
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่าง ๆ
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ
  • ฝึกปฏิบัติทุกคนแบบกลุ่ม

หลักสูตรมาตรฐาน 2020

เรียนรู้อย่าง

"ทีมอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์ตรงด้านการกู้ชีพ กู้ภัย การจัดการเหตุฉุกเฉินจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Oil and Gas ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคต่างๆในการตอบโต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บในลักษณะต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล"

เรียนรู้พื้นฐานการปฐมพยาบาล 40 รายการ

ได้รับความนิยม
5/5

หลักสูตร อินเฮ้าส์

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- หลักสูตร ภาษาไทย (Thai Course)
- หลักสูตร ภาษาอังกฤษ (English Course)

- 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน
- เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)
- มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มาตรฐาน และ การปฐมพยาบาล
20%
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
13%
วิธีการ และ ขั้นตอนการปฐมพยาบาล
17%
ฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม และ สอบ (ภาคบ่าย)
50%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยหลังจากจบการฝึกอบรมกับ เซฟสิริ

จุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ ~ ในตัวนักเรียนทุกคน

News room
การปฐมพยาบาล CPR

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Play Video

News room
การปฐมพยาบาล CPR

อบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชา เคมี

News room
การปฐมพยาบาล CPR

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR | GC Maintenance and Engineering Co.,Ltd. (GCME)

News room
การปฐมพยาบาล CPR

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด

มากกว่า 100 บริษัทชั้นนำ มากกว่า 10,000 คน

ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศไทยในการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามมาตรฐานสากลโดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

Learning fun and fun with SAFESIRI International standard course

cpr-มิตซูบิชิ.jpg

ภาพบรรยากาศ

พนักงานกิจการประเภทสถานบริการ (Service)

ภาพบรรยากาศ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศ

ENGLISH COURSE MITSUBISHI (THAILAND) CO., LTD

ตารางอบรมบุคคลทั่วไป

30 มีนาคม

- ระยะเวลาอบรม 6 ชม.
- ราคา 2,000 /ท่าน

สถานที่อบรม

- ศูนย์ฝึกฯ เซฟสิริ สระบุรี
แผนที่ Google map

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้SAFESIRI TRAINING CENTER

โทร 083 – 939 – 9514 (คุณอุ้ย)