กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

First Aid CPR Training 2
newsroom png1

เรียนรู้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพโดยการทำ CPR ตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งฝึกใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED ปูพื้นฐานใหม่หมดไปจนถึงนักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตัวอย่างลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

พนักงานกิจการประเภทสถานบริการ (Service)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ENGLISH COURSE MITSUBISHI (THAILAND) CO., LTD

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)

support 3