• อบรม การทำงานกับไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ตามกฎมาย

    อบรม การทำงานกับไฟฟ้า
    กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

    อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า อบรมไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่

วัตถุประสงค์

  •    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  •    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ให้พนักงานทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เครื่องมือทุกชิ้นไม่ใช่แค่ภาพบนหน้าจอ

อุปกรณ์การสอนและการสาธิต

พนักงานได้เรียนรู้ และ เห็นตัวอย่างของจริง รวมไปถึงได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริงๆไม่ใช่แค่เพียงรูปภาพในการบรรยาย การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานกับไฟฟ้า

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หลักสูตร การทำงานกับไฟฟ้า อบรมไฟฟ้า

พนักงานซ่อมบำรุง
พนักงานที่ทำงานกับไฟฟ้า
พนักงานในโรงงานทั่วไป

อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้  ถ่ายเทคนิคที่สำคัญให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย ให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย

เซฟสิริ (ประเทศไทย)

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ
Line. เพิ่มเพื่อนคลิก

ปฏิบัติลงมือทำจริงกับผู้ชำนาญ

*ลดสูงสุด 40% 14,500 บาท หมดเขต พฤษภาคม 2562

ได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชน

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ -