อบรมไฟฟ้า หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2564 ตามข้อ 4

ใบอนุญาตเลขที่ 0301-03-2565-0006

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียน มาตรา 9

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

Lock out - Tag out

หลักสูตรใหม่ 2566

อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

จุดเริ่มต้นของช่างไฟฟ้ามืออาชีพ

ช่างไฟฟ้ามืออาชีพมากกว่า 10,000 คนเริ่มเรียนรู้กับเซฟสิริในปี 2564 เทคนิคการทำงานกับไฟฟ้า การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มทำงาน

“Safety course in electrical work”

เรียนรู้วิธีการทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เจาะลึกทุกข้อมูลเทคนิคการทำงานกับระบบไฟฟ้า ให้พนักงานหรือลูกจ้างสามารถทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
Apply for SafeSiri Mobile
Engineering

เรียนรู้การตัดแยกระบบพลังงาน

เรียนรู้ขั้นตอนการตัดแยกระบบพลังงาน ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดแยกระบบพลังงานหลากหลายชนิด

ลงมือปฏิบัติจริง

การจำลองขั้นตอนการตัดแยกระบบไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ดูตัวอย่าง VDO

เรียนรู้สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เรียนรู้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

Electrical Training_6
Play Video

หัวข้อการฝึกอบรมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และ อย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้

กฎหมายความปลอดภัย

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

  • ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น
  • มาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • การตรวจสอบระบบไฟฟ้า อันตรายในการทำงานกับระบบไฟฟ้า
  • มาตรการป้องกันอันตราย
  • การควบคุมความเสี่ยงอันตรายในงานไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
  • การตัดแยกระบบไฟฟ้า Lock out – Tag out

การปฐมพยาบาล

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เรียนรู้วิธีการทำ CPR ฟื้นคืนชีพตามมาตรฐานสากลกับหุ่นพร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

สาเหตุและอันตรายจากไฟฟ้า

สาเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับไฟฟ้า

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ  เพื่อเข้าสมัครงาน หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ

อบรมไฟฟ้า 3 ชม.(ทั่วไป)

1,800 บาท / ท่าน

เพิ่มเพื่อน

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

Register

อบรมไฟฟ้าเบื้องต้น , หลักสูตรการทำงานกับไฟฟ้า

หลักสูตรอินเฮ้าส์บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 092 - 871 - 0555

เพิ่มเพื่อน
support 3