อบรม ปฐมพยาบาล CPR การฟื้นคืนชีพ

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

และบริษัทเอกชนอีกมากกว่า 100 บริษัท

1) การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
2) การประเมินร่างกายผู้บาดเจ็บ
3) การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ
4) การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5) ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
6) การช่วยชีวิตพื้นฐาน และ CPR

เราคัดอาจารย์ที่ดีที่สุดของเรา โดยทีมวิทยากรมืออาชีพสายตรงด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และ การกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์การสอนชุดใหญ่เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย

ที่ปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

อบรม First Aid และ CPR

หลักสูตรมาตรฐานสากล

  • ยิ่งเรียนยิ่งสนุก
  • ลงมือปฏิบัติจริง
  • สอนให้พนักงานได้ทำงานเป็นทีม
  • ช่วยเหลือถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันที อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรม CPR หรือ การช่วยฟื้นคืนชีพนั้นจะต้องทำอย่างถูกวิธีและรวดเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ปฐมพยาบาล

13,500 ถึง 31 ตุลาคม 2561 

English course 25,000 บาท
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ราคาร่วมโปรโมชั่น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*ลูกค้าต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนการอบรมเท่านั้น*
สงวนสิทธิคิวการ อบรม ปฐมพยาบาล ให้บริษัทลูกค้าที่จองวันก่อน

อบรม ปฐมพยาบาล

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

บริการ 77 ทั่วประเทศไทย

สอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพประสบการณ์ตรง
ในด้านการกู้ชีพตามมาตรฐานสากล เรียนสนุก
ผู้เข้าเรียนได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง

อบรม cpr
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ อุปกรณ์การสอนต้องครบ

อบรม การปฐมพยาบาล ผู้เข้าเรียนได้สัมผัสกับ
อุปกรณ์ที่ครบถ้วนสำหรับ ทำให้ผู้เข้าเรียนสนุก
กับการปฏิบัติบนจินตนาการของตัวเอง

ที่เรากล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไหม ?

“รอยยิ้มในภาพนี้จะเป็นผู้ตอบคำถาม”

อบรม cpr

อบรม
การปฐมพยาบาล และ อบรม CPR

บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด

อบรม การปฐมพยาบาล

อบรม
การปฐมพยาบาล
และ อบรม CPR
บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด

อบรม การปฐมพยาบาล

อบรม
การปฐมพยาบาล 
และ อบรม ปฐมพยาบาล
บริษัท แอร์-คอนพาร์ทส์เอ็นจิเนียริ่ง

อบรม การปฐมพยาบาล

อบรม
การปฐมพยาบาล 
และ อบรม CPR
กรมทางหลวง มอเตอร์เวย์

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรม ปฐมพยาบาล

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi