• อบรม ปฐมพยาบาล

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ฟื้นคืนชีพ อบรม CPR

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และ อบรม CPR การฟื้นคืนชีพ

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ
บริษัทเอกชนอีกกว่า 100 บริษัท

1) การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
2) การประเมินร่างกายผู้บาดเจ็บ
3) การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ
4) การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5) ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
6) การช่วยชีวิตพื้นฐาน และ CPR
* การใช้เครื่อง AED **

เราคัดอาจารย์ที่ดีที่สุดของเรา โดยทีมวิทยากรมืออาชีพสายตรงด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และ การกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์การสอนชุดใหญ่เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย

ที่ปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

อบรม First Aid และ CPR

หลักสูตรมาตรฐานสากล

  • ยิ่งเรียนยิ่งสนุก
  • ลงมือปฏิบัติจริง
  • สอนให้พนักงานได้ทำงานเป็นทีม
  • ช่วยเหลือถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันที 

อบรม CPR หรือ การช่วยฟื้นคืนชีพนั้นจะต้องทำอย่างถูกวิธีและรวดเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม cpr

13,500 บาท

หมดเขต ธันวาคม 2560  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*ลูกค้าต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนการอบรมเท่านั้น*
สงวนสิทธิคิวการ อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริษัทลูกค้าที่จองวันก่อน

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

อบรม CPR การฟื้นคืนชีพ

บริการ 77 ทั่วประเทศไทย

สอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพประสบการณ์ตรงในด้านการกู้ชีพตามมาตรฐานสากล เรียนสนุก ผู้เข้าเรียนได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ อุปกรณ์การสอนต้องครบ

ผู้เข้าเรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่ครบถ้วนสำหรับ ทำให้ผู้เข้าเรียนสนุกกับการปฏิบัติบนจินตนาการของตัวเอง

ที่เรากล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไหม ?

“รอยยิ้มในภาพนี้จะเป็นผู้ตอบคำถาม”

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

13,500 บาท

จัดโปรโมชั่น (หมดเขต ธันวาคม 2560)

ติดต่อ

093 – 154 6635 K.กบ

อบรม การปฐมพยาบาล
บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรม การปฐมพยาบาล
บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรม การปฐมพยาบาล
บริษัท แอร์-คอน พาร์ทส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi