อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

First Aid & CPR

(Cardiopulmonary resuscitation : CPR)

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ บริษัทเอกชนอีกกว่า 100+ บริษัท

1) การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
2) การประเมินร่างกายผู้บาดเจ็บ
3) การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ
4) การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5) ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
6) การช่วยชีวิตพื้นฐาน และ CPR

ในสภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บในสถานที่ทำงานผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บต้องมีความรู้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บ และ ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ รวมทั้งการช่วยเหลือต้องช่วยอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล

ที่ปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

First Aid and CPR

หลักสูตรมาตรฐานสากล

  • ยิ่งเรียนยิ่งสนุก
  • ลงมือปฏิบัติจริง
  • สอนให้พนักงานได้ทำงานเป็นทีม
  • ช่วยเหลือถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันที

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

13,500 บาท

หมดเขต พฤศจิกายน 2560  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*ลูกค้าต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนการอบรมเท่านั้น*
สงวนสิทธิคิวการ อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริษัทลูกค้าที่จองวันก่อน

บรรยากาศมันพาไป

บริการ 77 ทั่วประเทศไทย

สอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพประสบการณ์ตรงในด้านการกู้ชีพตามมาตรฐานสากล เรียนสนุก ผู้เข้าเรียนได้ปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้อต้น
อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ อุปกรณ์การสอนต้องครบ

ผู้เข้าเรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่ครบถ้วนสำหรับ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือการเรียนที่ทำให้ผู้เข้าเรียนสนุกกับการปฏิบัติบนจินตนาการของตัวเอง

ที่เรากล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไหม ?

“รอยยิ้มในภาพนี้จะเป็นผู้ตอบคำถาม”

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

13,500 บาท

ติดต่อ

093 – 154 6635 K.กบ

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi