• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

    • จป.บริหาร
    • จป.หัวหน้างาน
    • คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจรับรอง, ซ่อมบำรุง

ตรวจปั้นจั่น เครน ปจ1, ปจ2

ปั้นจั่น เครน ปจ.1,2 ลิฟท์ เฮี๊ยบ
Crane Inspection And Maintenance

ตรวจสอบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ตรวจรับรอง ออกแบบ ติดตั้ง
Electrical Inspection And Maintenance

ตรวจสอบ ติดตั้งระบบสัญญาณฉุกเฉิน

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน, ตรวจจับควัน
Heat Detector, Smoke Detector

safesiri thailand co., ltd.

เซฟสิริ (ประเทศไทย)

อบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตรวจรับรอง, ซ่อมบำรุง

เครน, ปั้นจั่น, ปจ1 ปจ2
อาคารประจำปี
ระบบไฟฟ้าประจำปี, PMหม้อแปลง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เครื่องจักร
รถฟอร์คลิฟท์
ระบบดับเพลิง
หม้อไอน้ำ

สินค้า

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ป้ายทางออกฉุกเฉิน
ป้าย Safety sign
โคมไฟฉุกเฉิน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
อุปกรณ์ในงานอับอากาศ (เช่า/ขาย)

ติดตั้ง

ระบบไฟฟ้า
ระบบดับเพลิง
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ แชท หรือ อีเมล ติดต่อสอบถามรายละเอียดการบริการเพิ่มเติม

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi