• อบรมความปลอดภัย

  • การปฐมพยาบาล และ CPR
  • การทำงานอับอากาศ 4 ผู้
  • การทำงานกับปั้นจั่น
  • การทำงานกับสารเคมีอันตราย
  • การทำงานกับไฟฟ้า
  • การทำงานบนที่สูง
  • ดับเพลิงเบื้องต้น,อพยพหนีไฟ
  • การขับขี่รถ Fork lift และ ซ่อมบำรุง
  • อื่น ๆ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

  • จป.บริหาร
  • จป.หัวหน้างาน
  • คณะกรรมการความปลอดภัย

 • สอบถามข้อมูล/ช่วยเหลือ

  • 093 – 154 6635 K.กบ
  • sale@safesiri.com

(ตัวอย่างลูกค้า Reference customer)

ได้รับความไว้วางใจสินค้า และ บริการจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

และบริษัทเอกชนมากกว่า 100 บริษัท

ตรวจรับรอง ออกแบบ, ติดตั้ง

ระบบไฟฟ้า เครน ปั้นจั่น อาคาร
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
โดย ทีมงาน
ทีมวิศวกรมืออาชีพ

Learn more.

ที่ปรึกษาระบบ

ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ
ตามมาตรฐานสากล, กฎหมาย
โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์

Learn more.

สินค้า นำเข้า จัดจำหน่าย

อุปกรณ์ความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล, กฎหมาย
ขายปลีก ขายส่ง

Learn more.

อบรม ความปลอดภัย

ตามที่กฎหมายกำหนด
ตามมาตรฐานสากล, กฎหมาย
ทีมอาจารย์จากบริษัทชั้นนำ

Learn more.

เซฟสิริ (ประเทศไทย)

ที่เดียวครบ สินค้าและบริการด้านความปลอดภัย เราคัดทีมงานมืออาชีพที่ดีที่สุดของเรา ให้เหมาะสมกับธุรกิจและความต้องการของลูกค้า ออกแบบ ติดตั้ง ดีไซน์ ตรวจรับรอง ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ที่ปรึกษาระบบความปลอดภัยในสถานประกอบการ ต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ.

Company Profiles
3.2 (3.2 MB)

Help and Support
093 – 154 6635

สินค้า
อุปกรณ์ความปลอดภัย

 • ตรวจรับรอง ออกแบบ ติดตั้ง

  เครน, ลิฟท์, ปั้นจั่น
  ตรวจอาคาร
  ระบบไฟฟ้า
  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  เครื่องจักร
  รถฟอร์คลิฟท์
  ระบบดับเพลิง

วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)

บริการ ตรวจปั้นจั่น เครน ปจ1, ปจ2

เครน ปั้นจั่น

ปั้นจั่น เครน ปจ.1,2 ลิฟท์ เฮี๊ยบ
Crane Inspection And Maintenance

บริการ ตรวจสอบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง

ตรวจรับรอง ออกแบบ ติดตั้ง
Electrical Inspection And Maintenance

บริการ ตรวจสอบ ติดตั้งระบบสัญญาณฉุกเฉิน

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน, ตรวจจับควัน
Heat Detector, Smoke Detector

ระบบดับเพลิง ปั๊มดับเพลิง ตู้ดับเพลิง


ทีมวิศวกร ระดับสามัญเครื่องกล

 • ตรวจระบบดับเพลิงเครื่องยนต์, ไฟฟ้า
 • PM ปั๊บดับเพลิง, ซ่อมบำรุง
 • Performance Test
 • ตรวจหัวจ่ายน้ำดับเพลิง, ตู้เก็บสายดับเพลิง
 • ตรวจสายฉีดน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เซฟสิริ (ประเทศไทย)

อบรม

ความปลอดภัยเฉพาะด้าน
ตามที่กฎหมายกำหนด
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตรวจรับรอง

เครน, ลิฟท์, ปั้นจั่น
ตรวจอาคาร
ระบบไฟฟ้า
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เครื่องจักร
รถฟอร์คลิฟท์
ระบบดับเพลิง

สินค้า

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ป้ายทางออกฉุกเฉิน
ป้าย Safety sign
โคมไฟฉุกเฉิน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
อุปกรณ์ในงานอับอากาศ

ติดตั้ง

เครือข่าย

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi