SCBA Self Contained Breathing Apparatus

เครื่องช่วยหายใจ SCBA ( Self Contained Breathing Apparatus )

เครื่องช่วยหายใจในตัว (SCBA) บางครั้งเรียกว่าเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (CABA) หรือเครื่องช่วยหายใจ (BA) เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีในบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพในทันที มักใช้ในการดับเพลิง การทำงานในที่อับอาาศ หรือ การทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศน้อย โดยทั่วไปแล้ว SCBA จะมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ถังแรงดันสูง (เช่น 2,216 ถึง 5,500 psi (15,280 ถึง 37,920 kPa) ประมาณ 150 ถึง 374 บรรยากาศ) ตัวควบคุมแรงดันและการเชื่อมต่อการหายใจเข้า (ปากเป่า, หน้ากากปิดปากหรือหน้ากากปิดหน้า ) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและติดตั้งเข้ากับโครงสำหรับพกพา