iso 9001 คือ ระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีความจำเป็นต่อหน่วยงานของเรามากน้อยเพียงใด

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 คืออะไร เรามาทำความรู้จักกันก่อน สำหรับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่เริ่มต้นสำหรับหน่วยงานควรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจ การจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมตามหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ การจัดหน้าที่และความรับผิดชอบของเราแต่ละคนว่าควรจะต้องดูแลในส่วนไหนกันบ้าง หรือถ้าพูดให้ง่ายให้เข้าใจคือการแบ่งกันรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละบุคคล อย่างเช่นเราอาจจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มแรกคือ ผู้ดูแลหรือหัวหน้างานในส่วนของการทำงาน และผู้ดูแลหรือหัวหน้างานในส่วนของอาคารและสถานที่ หลังจากนั้นก็เป็นการแยกย่อยไปตามตำแหน่งที่ได้รับความผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ซึ่ง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตรงนี้จะช่วยจัดสรรงานให้แต่ละที่ สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับหน่วยงานทั่วไปแค่ถามว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องราวของ ISO เข้ามาช่วยในหน่วยงานหรือไม่ จำเป็นอย่างแน่นอนสำหรับทุกหน่วยงานที่จะต้องมี ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาช่วยบำรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถ้าเราไม่มีระบบระเบียบในการจัดการ ไม่มีการดูแลรูปแบบวิธีการการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการทำงานของเราไม่ได้แตกต่างจากการทำงานระบบครอบครัว ใครอยากจะทำอะไรก็ทำ ใครไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่ต้องทำ ลักษณะการทำงานอย่างนี้ถือว่าไม่พัฒนาองค์กรสักเท่าไหร่ แต่ถ้ามีการแยกย่อยอย่างชัดเจนมีการระบุหน้าที่การทำงานที่ถูกต้อง การพัฒนาการตรวจสอบหน่วยงานก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่าง ง่ายต่อการปรับองค์กรหรือพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 คืออะไร

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้รับการพัฒนามาจาก ISO 9000 : 2008  มีการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือและมีการปรับปรุงมากยิ่งขึ้น หรือทำความเข้าใจอย่างง่ายคือมีการพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนจากองค์กรเล็ก ๆ สู่องค์กรใหญ่ หรือจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐที่ต้องทำงานเป็นรูปแบบแผน จะต้องมีการกำหนดแบบแผนที่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพิ่มยิ่งขึ้น ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จะช่วยให้การทำงานนั้นง่ายและจากในระบบของการทำงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะก่อนหน้านั้นจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์ จึงมีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับกลายเป็น ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ซึ่งการพัฒนาของ ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จะเป็นการต่อยอดจากของเดิมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมเพียงเล็กน้อย ประโยชน์ที่จะได้รับในหน่วยงานคือความชัดเจนของการสั่งงานในการวางแผนได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นการวางแผนในยุคก่อนอาจจะมีการวางแผนที่กว้างจนเกินไป ทำให้การทำงานนั้นอาจจะดูไม่ครอบคลุมและไม่รัดกุมกับการทำงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจจะยังทำไม่ตรงตามความต้องการ ระบบที่ทำการปรับปรุงใหม่ทั้งนี้มีความชัดเจนในการสั่งงานและการทำงานมากยิ่งขึ้น มุ่งสู่เป้าหมายโดยตรงและทำการลดขั้นตอนในส่วนที่ไม่จำเป็นลงไปด้วย

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีประโยชน์อะไรที่ชัดเจนกับองค์กรกันบ้าง

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประโยชน์สำหรับการใช้งานในองค์กรถ้าเรามองในมุมกว้างคือการทำงานเป็นรูปแบบมีการแยกสัดส่วนสำหรับผู้ทำงานกันทุกคน แต่สำหรับประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การส่งต่องานในแต่ละหน่วยในแต่ละฝ่าย การทำงานแต่ละหน่วยนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เชื่อมโยงต่อกัน แต่ถ้าเรามองให้ดีทำงานทุกสิ่งอย่างภายในองค์กรจะมีการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการวาง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างถูกต้องและถูกหลักตามหน้าที่ พร้อมถึงได้จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ การเชื่อมโยงงานแต่ละส่วนก็จะเป็นไปได้ด้วยดี ความเจริญของหน่วยงานก็จะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลายคนอาจจะคิดว่าความรู้นั้นอาจต้องมาคู่กับประสบการณ์ แต่ความเป็นจริงความรู้และประสบการณ์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ รวมถึงเทคนิคสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในสายตรงงานที่ได้รับผิดชอบ นั่นเท่ากับว่า ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จะช่วยมาปรับปรุงและพัฒนาของกับผู้ที่ทำงาน จะต้องมีในเรื่องของประสบการณ์ตรง เรื่องของความชัดเจนในการทำงาน รวมถึงสาขาหรือความรู้แผนกที่เราได้รับผิดชอบกันด้วย ซึ่งโดยหน่วยงานทั่วไปถ้าไม่มี ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นการจัดสายงานด้วยความรู้ความเข้าใจ แต่ไม่มีเทคนิคหรือรูปแบบการพัฒนาที่ดีที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

การวางระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ควรเริ่มต้นทำอย่างไร

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ควรเริ่มต้นจากหัวหน้าฝ่ายหรือผู้บริหาร มีการสั่งการให้มีการจัดสรรหน้าที่และหน่วยงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทั้งหมด แล้วทำการคัดเลือกบุคลากรในการเข้ามาทำงาน มีการประเมินบุคลากรสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่เริ่มในการใช้ ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตรงนี้เป็นครั้งแรก จำเป็นที่จะต้องปรึกษากับผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบมาแนะนำตั้งแต่เริ่มต้น การวางแผนจากผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่เข้าใจในการวางระบบ เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว ดีกว่าการมาเรียนรู้และเริ่มต้นด้วยตนเองอาจจะผิดพลาดและทำให้ต้องมีการแก้ระบบ

การเริ่มต้นพื้นฐานด้วย ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็ก ระบบใหญ่ หน่วยงานเล็กที่มีบุคลากรเพียงแค่ไม่กี่คน ก็สามารถที่จะเริ่มใช้ระบบเหล่านี้ได้ทั้งหมด ระบบเหล่านี้ถือว่าเป็นระบบมาตรฐานที่สามารถใช้กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับสากล องค์กรที่จะใช้ใบเบิกทางตรงนี้เข้าในการติดต่อค้าขายกับบริษัทอื่น การได้รับรอง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 สามารถเป็นใบเบิกทางเข้าไปสู่การพัฒนาขององค์กรเราได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งระบบดีมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอ การจะขยายฐานของตัวเองการจะต่อยอดในสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการปรับโครงสร้างในรูปแบบของ การขยายขอวงเงินเครดิตเพิ่มก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นพื้นฐานสำหรับที่ทำงานทุกที่

สำหรับธุรกิจครอบครัวที่ทำงานกันเองภายในบ้าน หรือธุรกิจโฮมเมดที่อาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งหมด การพัฒนาต่อยอดอาจจะต้องใช้เรื่องของประสบการณ์ในการเรียนรู้ แต่หน่วยงานที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีระบบการทำงานที่ดี ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ถือว่าเป็นหัวใจหลักและเป็นหัวใจเริ่มต้นสำหรับทุกหน่วยงาน เริ่มเข้ามาใช้ระบบนี้แล้วค่อย ๆ พัฒนามาให้ก้าวไกลไปเรื่อย ๆ ประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลที่จะออกมาก็จะเป็นเรื่องที่โชว์ศักยภาพของเราได้ดียิ่งขึ้น ระบบระเบียบการจัดงานที่ดีก็จะทำให้องค์กรน่าอยู่และการทำงานก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิม

มาเริ่มต้นสร้าง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้องค์กรตั้งแต่ตอนนี้ แล้วพัฒนาไปสู่ ISO ที่ก้าวไกลขึ้นไปเรื่อย ๆ องค์กรของเราจะเป็นที่ยอมรับในสากล เมื่อมีคนต้องการใช้งานจากบริษัท เราสามารถใช้ระบบมาตรฐานตรงนี้เข้าไปเป็นใบเบิกทางเพื่อผ่านเข้าไปสู่การรับงานชิ้นใหญ่ การประมูลงานชิ้นต่อหรือการสร้างเครดิตกับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้อย่างมากมาย เอกสารทางราชการ เอกสารทางการรับรองมาตรฐาน สามารถพัฒนาองค์กรของเราได้เร็ว แล้วถ้ารวมกับผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาให้กับทุกคนได้เห็นการพัฒนาองค์กรถือว่าเป็นเรื่องที่ง่าย ผลที่จะตามมาคือเรื่องของกำไรและงานที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เรียกว่ามีใบเบิกทางที่ดีก็สามารถติดต่อหน่วยงานที่ไหนก็สำเร็จทั้งหมด

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กรถือว่าจำเป็นจะต้องมี โดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังอยู่คงในรูปแบบการทำงานระบบครอบครัว ควรต้องเริ่มพัฒนาการทำงานตรงนี้กันได้แล้ว สิ่งที่เราทำในปัจจุบันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่การทำงานทุกสิ่งอย่างอาจจะจบด้วยตัวของบุคคลเพียงคนเดียว ถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี ธุรกิจครอบครัวก็จะกลายเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรหรือผลประโยชน์ให้กับครอบครัวได้ไม่ครบสมบูรณ์ ซึ่งการทำงานทั้งหมดในระบบครอบครัวจะดีขึ้นด้วยการวางมาตรฐานของ ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 รูปแบบการทำงานยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามีความมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เมื่อเรามีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ก็สามารถที่จะลดในส่วนของไม่จำเป็น เพิ่มเติมในส่วนของกำไร เห็นความเป็นรูปธรรมสำหรับในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น