ติดตั้งสายล่อฟ้าลด 40% มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งสายล่อฟ้าตามกฎหมายกำหนด

การติดตั้งสายล่อฟ้า หรือ ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System) นั้นเป็นรายการสำคัญตามกฎหมายกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 โดยอาคารที่เข้าข่ายตามกฎหมายนี้จะต้องทำการติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่าตาม ข้อ 5 (6) การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ่าผ่าซึ่งประกอบไปด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน ปละ หลักดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน นอกจากจะต้องติดตั้งระบบสายล่อฟ้าแล้วยังจะต้องทำการตรวจสอบระบบล่อฟ้าเป็นประจำทุกปีโดยผู้ชำนาญการเพื่อความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการติดตั้งสายล่อฟ้า

วัตถุประสงค์หลังในการติดตั้งสายล่อฟ้านั้นเพื่อลดวคามรุนแรงขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงมา ช่วยให้สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสถานที่ของเรานั้นไม่เสียหาย หรือ พนักงานเกิดการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในบริเวณดังกล่าว 

อุปกรณ์ที่ติดตั้งสายล่อฟ้าประกอบไปด้วย

หัวล่อฟ้า ติดตั้งสายล่อฟ้า

1. การติดตั้งหัวล่อฟ้า (Lightning air terminals) 

หัวล่อฟ้าจะทำหน้าที่ดักรับพลังงานประจุจากฟ้าผ่าลงมายังระบบสายล่อฟ้าและทำการส่งพลังงานหรือประจุเหล่านั้นต่อไปยัง ระบบสายดิน การติดตั้งระบบสายดินต้องได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเกิดฟ้าผ่า 

คุณสมบัติของหัวล่อฟ้า

  • หัวล่อฟ้าแบบชนิดโลหะ มีค่าความนำทางไฟฟ้าได้อย่างดี เนื่องจากขณะที่เกิดฟ้าผ่านั้นจะมีปริมาณประจุไหลผ่านจำนวนมาก
  • หัวล่อฟ้ามีความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและการสึกหลอ ความเย็น ความร้อน เรื่องจากหัวล่อฟ้าต้องอยู่สูงและแต่ละประเทศก็มีสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นควรเลือกหัวล่อฟ้าที่มีความทนต่อสภาพอากาศและปัจจัยสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
  • มีพื้นผิววัสดุที่ลื่นเรียบเนื่องจากประจุพลังงานจากฟ้าผ่ามีความถี่สูงทำให้เส้นทางของพลังงานจากประจุเกิดขึ้นมากที่บริเวณของตัวนำภายในวัสดุ

2.หัวล่อฟ้า “ระบบพื้นฐาน หรือ Conventional system”

ที่จะใช้หลักการออกแบบโดยใช้ ทรงกลมกลิ้ง มุมป้องกัน และตาข่ายป้องกัน ที่เราเรียกกันติดปากว่า กรงฟาราเดย์ (Faraday cage) หรือ หลักล่อฟ้าแบบแฟรงคลิน Franklin rod

Conventional system

3. หัวล่อฟ้าระบบ ปล่อยประจุเร็วหรือเรียกว่าระบบ Early Streamer Emission (ESE) เป็นหัวล่อฟ้าชนิดที่มีการปรับปรุงพัฒนามาจากระบบ ธรรมดาแบบเดิม (Conventional) ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยประจุไฟฟ้าขณะฟ้าผ่าและเป็นตัวนำประจุจากฟ้าผ่ามาลงที่หัวล่อฟ้าได้รวดเร็วขึ้น รัศมีกว้างไกลมากขึ้นอีกด้วยสามารถป้องกันได้ทั้งตัวอาคาร และบริเวณสถานที่โดยรอบของตำแหน่งที่มีการติดตั้งหัวล่อก็มีความปลอดภัยมากขึ้นอีกเช่นกัน

ติดตั้งสายล่อฟ้า

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

มาตรฐาน การ ติด ตั้ง สายล่อฟ้า

บริการตรวจสอบสายล่อฟ้า

ติดตั้งระบบสายล้อฟ้าอาคารสูง

ติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ติดตั้งระบบฟ้องกันฟ้าผ่าตามแบบมาตรฐานสากลพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดตั้งสายล้อฟ้าตามกฎหมาย

ติดตั้งพร้อมให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาและตรวจสอบให้ระบบล่อฟ้าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำเมื่อเกิดเหตุฟ้าผ่า

บริการตรวจรับรองระบบสายล่อฟ้า

บริการตรวจรับรองอาคารประจำปีพร้อมตรวจระบบสายล่อฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่าพร้อมออกใบรับรองโดยวิศวกร 1 ฉบับ

ระบบสายล่อฟ้าแบ่งออกเป็น 2

  1. ระบบสายล่อฟ้าแบบ Early Streamer Emission (ESE)
  2. ระบบสายล่อฟ้าแบบ Faraday Cage

ระบบล่อฟ้ามีมาตรฐานมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

การติดตั้งระบบล่อฟ้าตามมาตรฐานจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ครบตามที่มาตรฐานได้ระบุเอาไว้ดังนี้

ส่วนประกอบสำคัญ
ต้องมี
หัวล่อฟ้า (Lightning Rod ESE)
เสา (Mast)
สายกราวด์ (Ground Conductor)
ระบบกราวด์ (Grounding System)

ติดตั้งสายล่อฟ้า ตรวจสอบสายล่อฟ้า กับเซฟสิริดีอย่างไร

เซฟสิริมีทีมงานวิศวกรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานมาตรฐานการติดตั้งสายล่อฟ้าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทอีกทั้งได้ยังรับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสภาพวิศวกรด้านนิติวิศวกรรมควบคุม ได้รับมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 :2015 มาตรฐานด้านคุณภาพในการบริการที่ได้มาตรฐานไม่ทิ้งงานและทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ทั้งพนักงานวิศวกร ช่าง รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานของเราทุกชิ้นผ่านการสอบเทียบเครื่องมือว่ามีความเที่ยงตรงในการแสดงค่าตามมาตรฐาน ISO 17027 อีกด้วย

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อโทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)

เพิ่มเพื่อน