5 อย่างที่จะทำให้ระบบดับเพลิงของเราพัง ?

Cause the fire extinguishing system to break down

สาเหตุที่จะทำให้ระบบดับเพลิงพัง

   การดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ระบบดับเพลิงมีความสำคัญอย่างมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ในสถานประกอบกิจการของเรา แต่หากเกิดเหตุไฟไหม้แล้วระบบดับเพลิงของเราไม่สามารถทำงานได้หรือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพจะทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่สามารถประเมินมูลค่าได้

5 อย่างที่จำทำให้ระบบดับเพลิงของเราพัง

5 อย่างที่เป็นข้อห้ามหรือกฎเหล็กที่จะทำให้ระบบดับเพลิงของคุณกลายเป็นเครื่องยนต์เก่าๆที่ไร้ประสิทธิภาพ

     1.นำน้ำสกปรกมาใช้ในระบบดับเพลิง สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์ดับเพลิงเกิดการตันในระบบ เกิดความร้อน และ อย่างอื่นอีกมากมายที่ผู้ใช้งานมองข้ามไปคือแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในระบบดับเพลิงไม่ได้มาตรฐาน แหล่งน้ำควรเป็นน้ำสะอาด โดยมากมีอยู่
2 แบบที่นิยมใช้กันคือ 
     1.แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือ ขุดบ่อน้ำไว้ในสถานประกอบกิจการของเราเอง  2.ตั้งถังน้ำสำรองให้กับระบบดับเพลิง ซึ่งจะเป็นแบบไหนก็ตามน้ำที่นำมาใช้ควรได้รับการตรวจสอบว่าความสะอาดอยู่ในมาตรฐานหรือไม่
     2.จอดไว้นานตายสนิท ระบบดับเพลิงนั้นก็เปรียบได้เหมือนรถยนต์ไม่ควรจอดแช่ไว้เป็นเวลานานโดยที่ไม่ได้เดินเครื่องเลยอาจทำให้เครื่องยนต์เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ อย่างมากมาย แล้วระบบดับเพลิงเราควรเดินเครื่องทดสอบความถี่เท่าไรดี กฎหมาย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ระกำหนดให้ต้องทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุก ๆ สัปดาห์
     3.ข้อต่อให้หัวจ่ายน้ำดับเพลิงมีน้ำไหลรั่วซึม การปล่อยให้ข้อต่อหัวจ่ายมีน้ำไหลรั่วมานั้นมีสาเหตุมาจากสภาพซีลยางหัวเสียบสายน้ำดับเพลิงเสื่อมสภาพทำให้การซีลน้ำไม่ได้ประสิทธิภาพจึงทำให้มีน้ำไหลซึมออกมา แต่มันยังไม่จบเท่านี้เพราะการที่มีน้ำไหลซึมออกมาอยู่ตลอดเวลานั้นจะทำให้ความดันในท่อระบบน้ำดับเพลิงตกและเมื่อความดันตก จ๊อกกี้ปั๊มที่ทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำดับเพลิงในระบบก็จะทำงานซึ่งหากทางผู้ใช้งานไม่ได้มีการเดินตรวจสอบก็จะทำให้จ๊อกกี้ปั๊มพังได้เช่นกัน
     4.ไม่เคยทำ PM บำรุงรักษาระบบดับเพลิง หลายคนมองข้ามเรื่องสำคัญคือการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงประจำปี ไม่เคยได้มีการทำ PM เลยทำให้ระบบดับเพลิงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้แรงดันของน้ำดับเพลิงไม่สามารถฉีดเข้าจุดเกิดเหตุได้ การทำ PM เหมือนการบำรุงรักษารถยนต์ของเราที่จะต้องมีการ เปลี่ยนกรองแอร์ หากไม่เปลี่ยนเลยเกิดอะไรขึ้น แอร์รถเราก็จะไม่เย็น มีฝุ่นเกาะเยอะในระบบเครื่องยนต์ หรือจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อเย็น การตรวจอื่น ๆ อีกมากมายที่มีความสำคัญในการทำ PM ระบบดับเพลิงเพื่อให้เครื่องยนต์ดับเพลิงเราสามารถทำงานได้เต็มกำลังเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
     5.ไม่ตรวจรับรองประจำปี การตรวจระบบดับเพลิงประจำปีนั้นจะทำให้เราได้รู้ว่าระบบดับเพลิงของเรานั้น ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขตรงจุดไหนที่มีปัญหาบ้าง จากคำแนะนำโดยวิศวกรผู้ชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้ เครื่องยนต์ดับเพลิงของเราเกิดความเสียหายหนัก จนยากจะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นเราควรเตรียมความพร้อมให้ระบบดับเพลิงของอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและหมั่นทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของวิศวกรผู้ตรวจสอบ