อุปกรณ์กู้ภัยในการทำงานอับอากาศ

อุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space)

ที่อับอากาศก็คือ สถานที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้ แต่มิได้หมายความว่าสามารถจะอยู่ได้เป็นเวลานาน ในที่อับอากาศเหล่านี้ เราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าอากาศภายในสามารถหายใจได้หรือไม่ก่อนที่จะเข้าไป การระบายอากาศจึงเป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับการควบคุมบรรยากาศที่มีอันตรายในที่อับอากาศ โดยการนำอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งเหมาะแก่การหายใจเข้าไปแทนที่อากาศที่มีอันตราย การระบายอากาศอาจหมายถึง การใช้พัดลมหรืออุปกรณ์ถ่ายเทอากาศอื่นๆ

จะระบายอากาศเมื่อใด?

1. อากาศที่มีปริมาณออกซิเจนน้อยเกินไป
2. อากาศที่มีปริมาณออกซิเจนมากเกินไป
3. บรรยากาศสามารถติดไฟได้
4. อากาศมีพิษ

ขั้นตอนการระบายอากาศ
1. เริ่มระบายอากาศล่วงหน้าให้นานพอ เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ก่อนที่ผู้ใดจะเข้าไป
2. ก่อนเข้าไป ให้ทดสอบบรรยากาศเพื่อมั่นใจว่า การระบายอากาศดำเนินเป็นเวลานานพอ
3. เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่มีคนอยู่ภายใน

ระบบการระบายอากาศ มี2ชนิด คือ
1. การระบายอากาศเสียจากจุดกำเนิด เป็นวิธีที่จับสิ่งสะสม ณ จุดกำเนิด และกำจัดออกไป ระบบนี้ใช้ไม่ได้ ผลดีนัก เมื่อมีสิ่งสะสมกระจายตัวเป็นวงกว้าง
2. การระบายอากาศทั่วไป เป็นการเติมเต็มในบรรยากาศ โดยเพิ่มปริมาณอากาศบริสุทธ์และไล่อากาศเสีย ออกไป เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ

อุปกรณ์กู้ชีพ สำหรับงานอับอากาศ

เครื่องช่วยหายใจ SCBA-Self Contained Breathing Apparatus

ความเข้าใจทั่วไป-เครื่องช่วยหายใจแบบถังอากาศอัด มีหลายยี่ห้อและหลายรุ่น ในรายละเอียดปลีกย่อยของวิธีใช้งานอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่หลักการใช้และวิธีดูแลรักษายังคงหลักการเดียวกัน หรือจะกล่าวโดยง่ายคือวิธีการใช้อาจแตกต่างกันบ้าง แต่หลักการใช้และดูแลเหมือนกัน สามารถดูอุปกรณือื่นๆเพิ่มเติมได้ตามนี้