• ตรวจสอบอาคารประจำปี

  ตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจสอบอาคารประจำ 5 ปี ตามกฎหมาย

  ตรวจอาคารทุกชนิด
Slide thumbnail

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ทีมวิศวกรของเรา คือทีมของคุณ

อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

FS 718832

ตรวจสอบอาคารประจําปี

 • ตรวจสอบอาคารประจําปี
 • ตรวจรับรองอาคาสูงทุกประเภท
 • ตรวจสอบอาคารใหญ่พิเศษ
 • ตรวจสอบอาคารชุมนุมคน
 • ตรวจสอบอาคาร โรงแรมทุกชนิด
 • ตรวจสอบอาคาร ปายโฆษณาทุกชนิด
 • ตรวจสอบอาคารประจำปี 
 • ตรวจสอบใหญ่ อาคาร ประจำ 5 ปี

ตรวจสอบอาคาร ในโรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารทุกชนิด

พร้อมออกรายงานรับรองการปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากวิศวกร

ได้รับความไว้วางจากจากลูกค้าชั้นนำ

ตรวจรับรองอาคาร ตรวจสอบอาคาร

ออกรายงานรับรอง 1 ฉบับสำหรับส่งราชการ

ลดสูงสุด 40%

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ นุ่น

ตรวจอาคารทุกชนิด

รับรองความปลอดภัยอาคารทุกชนิด

วิศวกรตรวจสอบอาคารประจำปี

Building Inspection | ตรวจสอบอาคาร ทุกชนิด ตามกฎหมาย

 • ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างแม่นยำ
 • แก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงได้ตรงจุด
 • ฟรีสรุปรายงานการปรับปรุงแก้ไข
 • ตรวจสอบโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ
 • งบไม่บานปลาย
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบได้มาตรฐานสากล

ตรวจสอบอาคารประจำปี , ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบอาคารประจำปี , ตรวจสอบอาคารประจำ 5 ปี

Building Inspection

ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร 

1. อาคารสูง  อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงขั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นพื้นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียว หรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

3. อาคารชุมนุมคน หรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชน เข้าขมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป

6. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยตารางเมตรขึ้นไป

7. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป

8. อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ห้าพันตารางเมตรขึ้นไป

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ห้าสิบตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ยี่สิบห้าตารางเมตรขึ้นไป

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

 • ตรวจสอบอาคาร โกดังตามกฎหมาย

ความความปลอดภัย มั่นคง ความแข็งแรงของอาคาร

วิศวกรตรวจสอบอาคารประจำปี

ตรวจสอบอาคารประจำปี

– การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
– การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
– การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
– การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
– การชำรุดสึกหรอของตัวอาคาร
– การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
– การทรุดตัวของฐานรากต่าง ๆ ของอาคาร

ตรวจรับรองอาคารประจำปี ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร

– ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่าง ๆ
– ระบบปะปา และ ระบบระบายน้ำ บำบัดน้ำ
– ระบบระบายน้ำฝน
– และ อื่น ๆ ตามมาตรฐาน

ตรวจอาคารประจำปีตึกสูง

ตรวจรับรองอาคาร ตึก ทุกชนิด

– ระบบป้องกันอัคคีภัย
– บันไดหนีไฟ และ ทางหนีไฟ
– เครื่องหมาย และ ไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
– ระบบสำรองไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิงที่เกีย่วข้องในอาคาร

ลดสูงสุด 40%

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุง

Inspection and Maintenance

ตรวจเครนตรวจระบบไฟฟ้าตรวจระบบ fire alarmตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจรับรองอาคาร

เครื่องจักร และ อุปกรณ์ต่างๆของคุณ ได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ

โลโก้ เซฟสิริ ขาว เขียว

รับความช่วยเหลือ

เมื่อมีคำถามโทรหาผู้เชี่ยวชาญ หรือ แชทออนไลน์หาเรา

ดำเนินการโดยทีมวิศวกร

การบริการด้านวิศวกรรมทุกงานโดยทีมวิศวกรที่ดีที่สุดของเรา

การจ่าย-ชำระเงิน

See All Engineering Services

ดูบริการด้านวิศวกรรมทั้งหมด

เครดิตสูงสุด 60 วันสำหรับลูกค้าบริษัท และ โรงงาน

บริการครบวงจร

อบรมความปลอดภัย และ งานตรวจรับรองซ่อมบำรุงวิศวกรรม

รายละเอียด >

รายละเอียด >

รายละเอียด >

รายละเอียด >

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

Services Throughout Thailand

065 - 441 - 9324 คุณ พิมพ์

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ เซฟสิริ

สนับสนุนทางออนไลน์ เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ประหยัดเวลาโดยการขอการ

เริ่มต้นใช้งาน >

ติดต่อเรา
Slide thumbnail

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

โทรหาเลยตอนนี้ 065 – 441 – 9324