บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการพร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคารข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ตรวจสอบอาคาร ในโรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารทุกชนิด

ตรวจรับรอง

อาคารทุกชนิด

inspection

จัดโปรโมชั่นพิเศษ
ลด 40%

 • บริการตรวจสอบอาคาร
 • ตึก คอนโด โรงแรม
 • ป้ายโฆษณาทุกชนิด
 • อาคารโกดัง
 • อาคารโรงงานอุตสาหกรรม
 • อาคารใหญ่พิเศษ
 • อาคารสูง
 • หอพัก

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานได้รับการรับรองสอบเทียบมอก.17025 (ISO/IEC 17025) แสดงผลถูกต้องแม่นยำในทุกการตรวจสอบ

อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

7 รายการสำคัญ ในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

 1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
 3. ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 4. ตรวจสอบแผนการบริหารจัดการอาคาร
 5. ตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 6. ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า
 7. ตรวจสอบอื่น ๆ ส่วนประกอบอาคารที่เกี่ยวข้อง

อาคาร 9 ประเภทที่ต้องทำการตรวจสอบตามกฎหมาย

 1. อาคารสูง
 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
 3. อาคารชุมนุมคน
 4. โรงมหรสพ
 5. โรงแรม มีห้องพัก 80 ห้องขึ้นไป
 6. สถานบริการ พื้นที่ 200 ตรม.ขึ้นไป
 7. อาคารชุด พื้นที่ 2000 ตรม.ขึ้นไป
 8. อาคารโรงงาน สูงเกิน 1 ชั้น  และมีพื้นที่ 5,000 ตรม.ขึ้นไป
 9. ป้ายสูงเกิน 15 เมตรขึ้นไป 

โรงแรม อาคารชุด

crack

อาคารแตกร้าว สัญญาณอันตราย

การดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารหลักเกิดการแตกร้าวและส่งผลต่อความมั่นคงการรับน้ำหนักของอาคาร การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการแนะนำจากวิศวกรผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อให้สามารถใช้งานอาคารได้อย่างปลอดภัย

รายงานตรวจสอบอาคารต้องยื่นส่งราชการที่ไหนบ้าง ?

เจ้าของอาคารจะต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ที่ผู้ตรวจสอบลงนามรับรองให้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อาคารของตนตั้งอยู่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร ได้แก่

 • นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
 • นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS)

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)