บริการถ่ายภาพความร้อนระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด Infarred Camera

THERMO SCAN INSPECTION SERVICE

ไม่จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยกล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถตรวจสอบขณะที่กระบวนการผลิตยังคงดำเนินการอยู่และเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติแล้วก็ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาตรงจุดทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย

ตรวจพบสิ่งผิดปกติแล้วก็ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

THERMO SCAN ดีอย่างไร ?

ข้อดีของการถ่ายภาพความร้อน THERMO SCAN
ตรวจสภาพ
เป็นการป้องกันเชิงรุกความล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ป้องกันการเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องกระทันหันจนต้องหยุดกระบวนการผลิต (Break down)
ประหยัดค่าใช้จ่ายวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแม่นยำมากขึ้น
สามารถวางแผนบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
วางแผนจัดการปัญหาความร้อนสะสมในตู้ควบคุมไฟฟ้า
ป้องกันการระเบิดหรือไฟฟ้าลัดวงจร และ ป้องกันการอัคคีภัยที่เกิดจากระบบไฟฟ้า

ในแผนภูมิด้านบนเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงถึงขอบเขตการทำงานของเราแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เครื่องหมายที่แตกต่างออกไปอาจมีเงื่อนไขบางอย่างลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการซื้อหรือใช้บริการ

Thermal Analysis Engineer thermo scan
วิศวกร วิเคราะห์ความร้อน thermo scan
สายดินระบบไฟฟ้าเกิดความร้อน

ปัจจัยที่รบกวนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

ปัจจัยที่อาจจะทำให้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนเกิดการผิดพลาดนั้นนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบและการปรับตั้งพารามิเตอร์ต่างๆภายในตัวกล้องหรือโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์แล้วยังมีปัจจัยจากภายนอกอื่นๆอีก เช่น ความชื้นในอากาศสูงเกินไปหรือการตรวจสอบระบบไฟฟ้าขณะฝนหยุดตกไม่นาน, ความเร็วของลมบริเวณตรวจสอบ, ระยะห่างระหว่างวัตถุที่ตรวจสอบกับตำแหน่งกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ทำการตรวจสอบ และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าบริเวณที่มีความเข็มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง ดังนั้นการปรับตั้งพารามิเตอร์และการตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสม, บริเวณและตำแหน่งที่เหมาะสมจึงมีผลอย่างยิ่งต่อความถูกต้องสำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

มาตรฐาน International Electrical Testing Association (NETA)

ได้เสนอแนะให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขจุดร้อนทันทีเมื่ออุณหภูมิที่เกิดจุดร้อนมีค่าแตกต่าง (ΔT) สูงกว่า 
15  กับจุดอื่นๆที่การทำงานในลักษณะเดียวกันและในสภาวะโหลดใกล้เคียงกัน หรือเมื่อ ΔT ระหว่างส่วนประกอบไฟฟ้าต่างๆที่พบเกิดปัญหามีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสภาวะแวดล้อม (Ambient Air Temperature) มากกว่า 30°C

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยการถ่ายภาพความร้อน thermo scan โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001 ให้ลูกค้ามั่นใจในทุกขั้นตอนการทำงานของเรามีมาตรฐาน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยผ่านการสอบเทียบความแม่นยำตาม ISO 17025 อีกด้วย

ภาพตัวอย่างการบริการบางส่วนกับลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด หรือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อโทร 065 – 441 – 9324 (คุณ พลอย)

เพิ่มเพื่อน