น้ำหนักที่ใช้สำหรับทดสอบเครน คืออะไร ? เตรียมอย่างไร ?

นอกจากวิศวกรผู้ทดสอบปั้นจั่นต้องทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นแล้ว กฎหมายยังระบุให้ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบปั้นจั่น วิศวกรจะต้องทำการทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นโดยการยกจริงกับน้ำหนักที่ต้องการรับรอง

การเตรียมวัสดุโหลดน้ำหนักเพื่อทดสอบเครนแบ่งได้ดังนี้
 
  1. ใช้วัสดุ สิ่งของ สินค้า หรือ สิ่งที่ลูกค้ามีหน้างานอยู่แล้ว
  2. เช่าลูกตุ้มน้ำหนักเหล็กทดสอบเครน

1. วัสดุทั่วไป, สินค้า, เหล็ก, อื่น ๆ หน้างาน

Actual load crane test

วัสดุเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อทดสอบเครนได้เช่นกันเพียงแต่ขอให้สามารถยกหิ้วได้ และ มีน้ำหนักเพียงพอต่อการทดสอบ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ข้อดี

ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเช่าลูกตุ้ม

ข้อเสีย

ต้องจัดเตรียมหาวัสดุเพื่อให้พร้อมทดสอบ

2. ลูกตุ้มน้ำหนักเหล็กทดสอบเครน

กรณีลูกค้าไม่สะดวกในการเตรียมวัสดุเพื่อทดสอบการยกสามารถเช่าลูกตุ้มน้ำหนักเหล็ก ทดสอบเครนได้

ข้อดี

สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเตรียมโหลดเอง

ข้อเสีย

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มรวมทั้งค่าบริการขนส่ง

น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน

1. ปั้นจั่นใหม่
– ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
– ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย
 
2. ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว
– ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ