ลงทะเบียนอบรม หลักสูตร คปอ. (ห้องประชุม Moove Event centre สมุทรปราการ)