ลงทะเบียนอบรม จป.หัวหน้างาน (สถานบันฝึกอบรม จป ทูเดย์ ชลบุรี)