ลงทะเบียนอบรม จป.หัวหน้างาน (ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อยุธยา)