ลงทะเบียนอบรม จป.บริหาร (ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อยุธยา)