อบรมเทคนิคการทำงานในที่อับอากาศบริการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำงานในที่อับอากาศ

บริการทีมวิทยากรฝึกอบรม

หลักสูตร อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หลักสูตรอับอากาศ 4 ผู้ตามกฎหมายใหม่ 2564

จำนวนชั่วโมง จำนวนวันอบรม

หลักสูตร
ภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติ
รวม(ไม่น้อยกว่า)
จำนวนวันอบรม
ผู้อนุญาต***
5
2
7
1 วัน
ผู้ควบคุมงาน***
9
3
12
2 วันต่อเนื่อง
ผู้ช่วยเหลือ***
12
6
18
3 วันต่อเนื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน***
9
3
12
2 วันต่อเนื่อง
หลักสูตร 4 ผู้***
15
9
24
4 วันต่อเนื่อง
หลักสูตร ทบทวน
≥ 3
3 ชม. ต่อเนื่อง

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ อย่างมืออาชีพ พร้อมแนวทางการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นกับอุปกรณ์จริงมาตรฐานสากล

วิทยากรผู้สอนมืออาชีพ + ประสบการณ์ตรงจากกลุ่มปิโตรเคมี

ลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท เริ่มต้นเรียนรู้กับเซฟสิริ

วิธีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ + สารไวไฟ + สารพิษ

เรียนรู้ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศอย่างมืออาชีพ นักเรียนสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย (Multi Gas Detector)

  • เทคนิคการตรวจวัดปริมาณอากาศ(ออกซิเจน)
  • เทคนิคการตรวจวัดสารไวไฟ (LEL-UEL)
  • เทคนิคการตรวจวัดแก๊สพิษ (Toxic gas)
  • เทคนิคการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

จุดเริ่มต้นเรียนรู้ช่างซ่อมบำรุงในที่อับอากาศมืออาชีพ

งานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ในที่อับอากาศ ช่างเทคนิคต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงาน อุปกรณ์การช่วยเหลือ และ ช่วยชีวิตในที่อับอากาศเป็นอย่างดีจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อบรมที่อับอากาศและการจัดทำแผนการทำงานอย่างมีระบบนักเรียนได้ฝึกวางแผนการทำงานเพื่อวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ

การใช้ไตรพอดสามขา Tripod

อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในงานที่อับอากาศ และ งานกู้ภัย นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งาน Tripod และการประกอบรอกช่วยชีวิตในงานอับอากาศ ฝึกติดตั้งและใช้งานทุกขั้นตอน

  • การติดตั้ง และ การใช้งาน
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานกู้ภัย
  • เทคนิคการติดตั้งรอกกู้ภัย
  • เรียนมาตรฐานสากลในการใช้งานไตรพอด (Tripod)
  • วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอับอากาศ

ภาพจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

เซฟสิริได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ในการจัดอบรมที่อับอากาศ (อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง)

ประหยัดค่าใช้จ่ายนายจ้างจัดอบรมเอง

อบรมอินเฮ้าส์ ลด 40%

จัดโปรโมชั่น – เมษายน 2564

อบรมที่อับอากาศอินเฮ้าส์ตามกฎหมายใหม่ 2564

สอนพื้นฐานการทำงานในที่อับอากาศตั้งแต่ต้นไปจนถึงสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติ 100%

กำหนดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานที่อับอากาศของจริงโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

เรียนการกู้ภัยในที่อับอากาศ และ ซ้อมแผนฉุกเฉิน

นักเรียนสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินในงานอับอากาศได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

เทคนิคการใช้ SCBA เครื่องช่วยหายใจ

การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในงานอับอากาศด้วยเทคนิคที่สำคัญที่จะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

ฝึกซ้อมปฏิบัติกู้ภัยแบบทีมและวิธีการมาตรฐานสากลในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการทำงานที่อับอากาศ

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

สินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมในโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)