บริการทีมวิทยากรฝึกอบรมเทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร เวลาอบรม ทฤษฎี ปฏิบัติ
ผู้อนุญาต 6 ชม. 6 ชม. 0 ชม.
ผู้ควบคุม 12 ชม. 9 ชม. 3 ชม.
ผู้ช่วยเหลือ 15 ชม. 10 ชม. 5 ชม.
ผู้ปฏิบัติงาน 12 ชม. 9 ชม. 3 ชม.
หลักสูตร 4 ผู้ 16 ชม. 11 ชม. 5 ชม.

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

Confined Spaces

สอนเทคนิคทำงานในที่อับอากาศ

การจัดอบรมแบบอินเฮ้าส์
เซฟสิริให้บริการทีมวิทยากรเพื่อฝึกอบรมที่อับอากาศพร้อมอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติครบชุด จัดอบรมภายในสถานประกอบกิจการลูกค้า, สามารถเลือกวันอบรมได้ตามแผนงานลูกค้าทำให้สะดวกประหยัด เรียนรู้มาตรฐานในการทำงานที่อับอากาศ และขั้นตอนการวางแผนการทำงานแผนการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมืออาชีพ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการทำงานที่อับอากาศ

เทคนิคที่สำคัญในการทำงานที่อับอากาศ

การกู้ภัยในที่อับอากาศอย่างมมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

วิทยากรผู้สอนมืออาชีพ

อาจารย์-ประวิทย์-เทพสงเคราะห์-สอนการทำงานในที่อับอากาศ

อาจารย์ผู้สอนประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานสถานที่อับอากาศ Confined spaces จากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Oil and Gas ที่จะมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศได้อย่างมืออาชีพและปลอดภัย

เรียนรู้ข้อกฎหมายในงานอับอากาศ

ปูพื้นฐานใหม่หมดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างสอดคล้องกับข้อกฎหมาย และ มาตรฐานสากล

วิธีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัด

เรียนรู้ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศอย่างมืออาชีพ นักเรียนสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย (Multi Gas Detector)

อันตรายจากที่อับอากาศ

  • เทคนิคการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน
  • เทคนิคการตรวจวัดสารไวไฟ (LEL-UEL)
  • เทคนิคการตรวจวัดแก๊สพิษ (Toxic gas)
  • เทคนิคการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
สอนการใช้เครื่องตรวจวัดอากาศ-1

”เทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ แก๊สพิษ (Toxic gas) และ สารไวไฟ (LEL)”

อบรมการทำงานในที่อับอากาศ-เซฟสิริ-2

”เสริมทักษะการทำงานในที่อับอากาศ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ”

ช่างซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุงต่าง ๆ ในที่อับอากาศ ช่างเทคนิคต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงาน อุปกรณ์การช่วยเหลือ และ ช่วยชีวิตในที่อับอากาศเป็นอย่างดีจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สอนขั้นตอนอย่างละเอียด

อบรมที่อับอากาศและการจัดทำแผนการทำงานอย่างมีระบบนักเรียนได้ฝึกวางแผนการทำงานเพื่อวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ

การใช้ไตรพอดสามขา Tripod

อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในงานที่อับอากาศ และ งานกู้ภัย นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งาน Tripod และการประกอบรอกช่วยชีวิตในงานอับอากาศ

ฝึกติดตั้งและใช้งานทุกขั้นตอน

  • การติดตั้ง และ การใช้งาน
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานกู้ภัย
  • เทคนิคการติดตั้งรอกกู้ภัย
  • เรียนมาตรฐานสากลในการใช้งานไตรพอด (Tripod)
  • วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอับอากาศ
สอนการใช้ไตรพอดอับอากาศ

”เทคนิคการติดตั้งระบบรอกกู้ภัยอย่างมืออาชีพ ในงานอับอากาศ”

ภาพจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

เซฟสิริได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
ในการจัดอบรมที่อับอากาศ (อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง)

เริ่มต้นเรียนรู้กับ
เซฟสิริ

เรียนรู้การทำงานในที่อับอากาศ มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

เทคนิคใหม่

ฝึกปฏิบัติ 100%

กำหนดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานที่อับอากาศของจริงโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพอบรมที่อับอากาศ2563-โตชิบาบางกะดี
ภาพอบรมที่อับอากาศ2563การกู้ภัย

ฝึกการกู้ภัยและซ้อมแผนฉุกเฉิน

นักเรียนสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินในงานอับอากาศได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

ถ่ายทอดเทคนิคที่สำคัญ

การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในงานอับอากาศด้วยเทคนิคที่สำคัญที่จะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

อบรมที่อับอากาศ-ปตท63
อบรมอับอากาศ4ผู้2563

การทำงานเป็นทีม

ฝึกซ้อมปฏิบัติกู้ภัยแบบทีมและวิธีการมาตรฐานสากลในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการทำงานที่อับอากาศ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้SAFESIRI TRAINING CENTER

โทร 083 - 939 - 9514 (คุณอุ้ย)