ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system) โดยทีมวิศวกรมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมออกรายงานการตรวจรับรองและข้อเสนอแนะปรับปรุงให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

(Quality Management System: QMS)

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ตรวจรับรอง และ บำรุงรักษาทำความสะอาด

ตรวจรับรอง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

inspection

 • มาตรฐาน NFPA
 • มาตฐาน วสท.
 • ลด 30% - พฤษภาคม

บำรุงรักษา

PM อุปกรณ์ทุกชนิด

Preventive

 • PM อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
 • PM ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • PM อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
 • PM ตู้เก็บอุปกรณ์ , ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิด

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และ รับรอง

ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมงานมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานได้รับการรับรองสอบเทียบมอก.17025 (ISO/IEC 17025) แสดงผลถูกต้องแม่นยำในทุกการตรวจสอบ

มาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท)

ตู้ควบคุมสัญญาณ (Control Panel)

 • ตรวจเช็คการเข้าสายจุดต่าง ๆ ที่ (Mainboard, Cards, Terminal)
 • ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (VAC.) และ (VDC.) วัดค่ากระแสไฟ
 • ตรวจสอบขั้ว Battery และ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
 • ตรวจเช็คและทดสอบไฟ LED แสดงสถานะบนหน้าจอ
 • ตรวจสอบปุ่มกด (Swith) ควบคุมการทำงานบนตู้ควบคุม
 • ตรวจเช็คฟรังชั่น (Function) การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ทำความสะอาดตู้ควบคุมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-ตู้ควบคุมสัญญาณ

" ตู้ควบคุม ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน "

คืนสู่สภาพพร้อมใช้งาน

 • แนะนำการปรับปรุงให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของลูกค้าพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในตู้ควบคุมสัญญาณให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบและทดสอบด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยได้รับการรับรอง มอก.17025 มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ตรงมากกว่า 10 ปี

อุปรกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ Inspection equipment

เครื่องมือทุกชนิดผ่านการสอบเทียบ มอก.17025

จัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบ Cloud online 24 Hr

 • SOLO 461 Heat Detector
 • อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบไร้สาย
 • อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบไร้สาย
 • SOLO 330 Smoke Detector
 • Smoke Check
 • SOLO Checkkit Detector Tester
 • SOLO 200 Removal Tool
 • ดาวน์โหลดเอกสานย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • รายงานไม่มีการศูนย์หาย
 • บริการช่วยเหลือแชท ออนไลน์ 24 Hr.

ทีมงานมืออาชีพ

5 รายการสำคัญ ในการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 1. ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm Control Panel)
 2. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
 3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
 4. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
 5. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงกระดิ่ง (Alarm Bell)

มาตรฐานการตรวจสอบ

กฎหมายกำหนดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ และ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วท้ังอาคารตาม ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดตั้ง หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจ จับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ อุปกรณ์แจ้งเหตุ เพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและที่ใช้กับเครื่องจักร หรือมีระบบไฟสํารองที่จ่ายไฟสําหรับระบบแจ้ง เหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ตรวจสอบการติดตั้งพร้อมให้แนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล NFPA 72 - Nation Fire Alarm Code

Troubleshooting

สาเหตุของการทำงานผิดพลาดในอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไม่ได้มีการทำความสะอาด (PM) จนเกิดฝุ่นสะสมจำนวนมาก หรือ มีแมลง, แมงมุม เข้าไปทำให้ตัวอุปกรณ์เสียหาย

บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชนิด

pm ระบบ fire alarm
ตรวจดระดิ่งfire alarm
ตรวจอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนpc2020-1

เพิ่มเพื่อน

คลิก add LINE

โทรหาเลยตอนนี้

065 – 441 – 9324 (คุณ พิมพ์)

ติดต่อเซฟสิริ

บริการแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเครน-แนะนำ

ตรวจเครน ปจ.1 ปจ.2

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า-แนะนำ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจระบบดับเพลิง-แนะนำ

ตรวจระบบดับเพลิง

ตรวจสอบอาคาร