ตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system) โดยทีมวิศวกรมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมออกรายงานการตรวจรับรองและข้อเสนอแนะปรับปรุงให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ตรวจรับรอง และ บำรุงรักษาทำความสะอาด

ตรวจรับรอง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Inspection

บำรุงรักษา

PM อุปกรณ์ทุกชนิด

Preventive

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และ รับรอง

ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมงานมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานได้รับการรับรองสอบเทียบมอก.17025 (ISO/IEC 17025) แสดงผลถูกต้องแม่นยำในทุกการตรวจสอบ

มาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

ตู้ควบคุมสัญญาณ (Control Panel)

 • ตรวจเช็คการเข้าสายจุดต่าง ๆ ที่ (Mainboard, Cards, Terminal)
 • ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (VAC.) และ (VDC.) วัดค่ากระแสไฟ
 • ตรวจสอบขั้ว Battery และ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
 • ตรวจเช็คและทดสอบไฟ LED แสดงสถานะบนหน้าจอ
 • ตรวจสอบปุ่มกด (Switch) ควบคุมการทำงานบนตู้ควบคุม
 • ตรวจเช็คฟังก์ชัน (Function) การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ทำความสะอาดตู้ควบคุมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตู้ควบบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

" ตู้ควบคุม ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน "

ตรวจสอบตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

คืนสู่สภาพพร้อมใช้งาน

 • แนะนำการปรับปรุงให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของลูกค้าพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในตู้ควบคุมสัญญาณให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบและทดสอบด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยได้รับการรับรอง มอก.17025 มาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ตรงมากกว่า 10 ปี

อุปรกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ Inspection equipment

เครื่องมือทุกชนิดผ่านการสอบเทียบ IEC.17025

จัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบ Cloud online 24 Hr

 • SOLO 461 Heat Detector
 • อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบไร้สาย
 • อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบไร้สาย
 • SOLO 330 Smoke Detector
 • Smoke Check
 • SOLO Checkkit Detector Tester
 • ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • รายงานไม่มีการศูนย์หาย
 • บริการช่วยเหลือแชท ออนไลน์ 24 ชม.

ขั้นตอนวิธีการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5 รายการสำคัญ ในการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 1. ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm Control Panel)
 2. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
 3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
 4. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
 5. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงกระดิ่ง (Alarm Bell)

มาตรฐานการตรวจสอบ

กฎหมายกำหนดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ และ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดตั้ง หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและที่ใช้กับเครื่องจักร หรือมีระบบไฟสํารองที่จ่ายไฟสําหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ตรวจสอบการติดตั้งพร้อมให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล NFPA 72 - Nation Fire Alarm Code

อยู่ดีดีสัญญาณก็ดังเอง ?

อีกหนึ่งสาเหตุของการทำงานผิดพลาดในอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่พบบ่อยมักเกิดจากไม่ได้มีการทำความสะอาด (PM) จนเกิดฝุ่นสะสมจำนวนมาก หรือ มีแมลง, แมงมุม เข้าไปทำให้ตัวอุปกรณ์เสียหาย

พื้นที่ของคุณเข้าถึงยากใช่ไหม ?

อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมรูปแบบใหม่ การโรยตัวเพื่อเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ที่มีความสูง และ เข้าถึงได้อย่างยากลำบาก เซฟสิริบริการทีมงานโรยตัวมืออาชีพมาตรฐานสากลทำให้ลูกค้า

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50% ไม่ต้องเช่ารถบูมลิฟท์ และ คนขับรถ
 • ปลอดภัยเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
 • ทำงานได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาลูกค้าไม่ต้องขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ในขณะตรวจสอบ
 • เข้าถึงได้ทุกพื้นที่อย่างไม่จำกัดด้วยเทคนิคพิเศษ
 • ทีมงานผ่านการรับรองฝึกอบรมการโรยตัวระดับสากล
โรยตัวตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-2
ภาพโรยตัวบำรุงรักษา Smoke Detector
โรยตัวตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-3
ภาพโรยตัวทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
โรยตัวตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-4
ภาพโรยตัวฉีดควันเทียมทดสอบ Smoke Detector
โรยตัวตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-1
ภาพโรยตัวตรวจสอบ Beam Detector ความสูง 23 เมตร

บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชนิด

pm ระบบ fire alarm
ตรวจสอบกระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS)

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)