การทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณมาตรฐานสากล

วิธีการทำงานบนเสาส่งสัญญาณ

เรียนรู้เทคนิคการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณอย่างปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลพร้อมทั้งวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์การทำงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

มาตรฐาน และ กฎหมาย

เรียนเกี่ยวกับมาตรฐานในการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณของประเทศไทยและต่างประเทศที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

การกู้ภัยบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ

เรียนการกู้ภัยบนที่สูงเสาส่งสัญญาณอย่างมืออาชีพ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงทุกขั้นตอนโดยมีทีมงานผู้ฝึกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณมาตรฐานสากลที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเสาส่งสัญญาณมากกว่า 5,000 คนทั่วประเทศไทยเริ่มต้นเรียนรู้กับเซฟสิริ และ สามารถทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

โทร 083 - 939 - 9514 (คุณนุ่น)