ความปลอดภัยในการทำงานการขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

ทำงานด้านการขนส่งอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัย

การคมนาคมในปัจจุบัน เรียกได้ว่ามีความก้าวหน้าอย่างมาก เพราะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี จนสามารถมีระบบนำทาง รวมถึงระบบอัตโนมัติที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางได้อีกด้วย และนั่นจึงทำให้การขนส่งทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การซื้อขายออนไลน์แพร่หลายอย่างมากมาย นั่นจึงทำให้ธุรกิจการขนส่งจึงเริ่มมีมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นการขนส่งก็ยังมีความอันตรายอยู่ เพราะถ้าหากประมาทหรือเครื่องจักรชำรุดแล้ว ก็ย่อมนำพาความอันตรายมาให้เราได้ทันที ดังนั้น จึงได้มีการตั้งมาตรการความปลอดภัยในการทำงานการขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงการบรรทุกขนถ่ายสินค้านั่นเอง

ซึ่งความปลอดภัยในการทำงานการขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบกทางน้ำทางอากาศรวมถึงการบรรทุกขนถ่ายสินค้าโดยสามารถแยกออกเป็นตามแต่ละประเภทของการขนส่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

1. การขนส่งทางบก ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ความปลอดภัยของยานพาหนะ ที่ควรมีการตรวจเช็คเพื่อซ่อมบำรุงในส่วนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และต้องตรวจเช็คสภาพตามระยะอย่างสม่ำเสมอ
 • ความพร้อมของพนักงาน โดยควรมีการจัดอบรมทักษะการทำงานและการดูแลรถรวมทั้งสินค้าที่ขนย้าย และควรตรวจเช็คความพร้อมก่อนทำงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมีระดับแอลกอฮอล์ภายในร่างกายเป็น 0 และร่างกายต้องพร้อมตลอดเวลา
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้สิ่งของมีการชำรุหรือผุพังเด็ดขาด 
 • การวางแผนการเดินทางและตรวจสอบด้วยระบบ GPS ซึ่งจะช่วยในการประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียว โดยจะต้องมีการตรวจสอบสถานะและเส้นทางของรถอยู่ตลอดเวลาในขณะให้บริการ 

2. การขนส่งทางน้ำ ซึ่งควรมีมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้

 • ต้องขับเรือด้วยความไม่ประมาท มีความระมัดระวังอยู่เสมอ
 • ควรปฏิบัติตามกฎจราจรทางน้ำอย่างเคร่งครัด
 • ไม่ขับเรือด้วยความเร็วสูงหรือขับเบียดแซงเรือลำอื่น
 • ผู้ขับขี่ไม่ควรมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่า 0%
 • ผู้ขับขี่ควรมีสภาพจิตใจที่มั่นคง
 • ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้
 • ผู้ขับขี่ควรมีความรู้ความชำนาญในการขับเรือ และควรผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตขับเรืออย่างถูกต้อง

3. การขนส่งทางอากาศ ซึ่งควรมีมาตรฐานการปลอดภัย ดังนี้

 • นักบินต้องมีความระมัดระวังในการบินและปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศอย่างเคร่งครัด
 • นักบินต้องมีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง 
 • นักบินต้องมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และเป็นปกติ
 • นักบินต้องมีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องบิน และต้องผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตขับเครื่องบินจากหน่วยงานที่ให้การรับรองแล้วเท่านั้น

อย่างที่ได้มีการกล่าวไปข้างต้นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการขนส่งกันมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความสะดวกสบายในการซื้อของ ที่ทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน เพราะเพียงแค่เรากดสั่งซื้อ ก็สามารถได้รับของได้ทันที และอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลทำให้การขนส่งนี้เป็นไปได้มาก นั่นก็คือ การระบาดของ COVID-19 นั่นเอง ซึ่งการระบาดของโรคนี้ได้ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราที่สามารถออกมาเดินทางในภายนอกสถานที่นั้นต้องหยุดชะงักลง และทำให้การซื้อขายในยุคปัจจุบันต้องมาอยู่ในโลกออนไลน์แทน นั่นจึงยิ่งชูโรงให้อุตสาหกรรมการขนส่งเริ่มมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ การขนส่งแบบนี้จะอยู่ในรูปแบบการบรรทุกขนถ่ายสินค้า และนั่นจึงทำให้มีการออกมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 มาสู่ตัวผู้รับพัสดุที่บ้าน หรือแม้แต่ตัวผู้ที่ส่งพัสดุให้ถึงมือด้วยนั่นเอง โดยมีวิธีการ ดังนี้

  • เว้นระยะห่างระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น 
  • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  • จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกออฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ 
  • ตรวจหาเชื้อ 
  • ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ 
  • กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดทั้งก่อนและหลังการเดินทางทุกคน 
  • หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ผู้ประกอบการขนส่งสามารถปฏิเสธการให้บริการและให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันที 
  • ให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขณะเดินทางรถโดยสารปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศภายในรถเป็นระยะ 

ซึ่งในปัจจุบัน ก็เริ่มมีบริษัทขนส่งหลายแห่งที่เริ่มได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ จนทำให้การขนส่งเริ่มมีการจำกัดมากขึ้น รวมถึงยังมีการตั้งกฎในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น งดการขนส่งในช่วงตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นต้น แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่ได้ทำให้บริษัทขนส่งในหลาย ๆ บริษัทต้องชะงักลงตามไปด้วย นั่นจึงทำให้การขนส่งภายในประเทศยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ดี

ดังนั้นแล้ว ความปลอดภัยในการทำงานการขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงการบรรทุกขนถ่ายสินค้า เป็นสิ่งที่เราควรจะตระหนักอย่างยิ่ง เพราะมันจะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งในด้านทรัพย์สินของทางบริษัทขนส่ง จนไปถึงชีวิตของผู้คนมากมายที่ใช้ถนนร่วมกัน จนไปถึงตัวผู้รับพัสดุนั่นเอง เพราะฉะนั้น ความปลอดภัยในการทำงานการขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงการบรรทุกขนถ่ายสินค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั่นเอง