ลงทะเบียนอบรม จป.เทคนิค (สถานบันฝึกอบรม จป ทูเดย์ ชลบุรี)