Loading...

เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ

* สินค้ารับประกันหน้าร้าน

สินค้า Petzl ของแท้ 100% นำเข้า ลดราคา

฿0.00

รหัสสินค้า: SA05-005 หมวดหมู่:

ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยที่ไม่มีคนอยู่ลักษณะการทำงาน เมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้  หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันทีซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 ๐C (155 ๐F) ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้ง ไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง ควบคุมพื้นที่ 12 ตารางเมตร ( 4 x 3 m) เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง

ซื้อ / เช่า

เพิ่มเพื่อน

Loading...

เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ( ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิด BF2000 ) 

– ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยที่ไม่มีคนอยู่ลักษณะการทำงาน เมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้

– หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันทีซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 ๐C (155 ๐F)

– ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้ง ไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง ควบคุมพื้นที่ 12 ตารางเมตร ( 4 x 3 m)

เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง

ความสามารถในการดับไฟ  CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก  CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ  CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่นไฟฟ้าลัดวงจร