Author Archives: admin

มาตรฐานและข้อกำหนดในการติดตั้งป้ายทางหนีไฟที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ป้ายทางหนีไฟ คือป้ายที่ใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์บ่งบอกเส้ […]

ไขข้อสงสัย! ถังดับเพลิงมีกี่ชนิด เลือกใช้ถังดับเพลิงให้ถูกชนิด ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม!

ถังดับเพลิงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการช่วยดับเพลิงและคว […]

เรียนรู้ความปลอดภัยของ “สัญลักษณ์ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”

เมื่อต้องทำงานในโรงงาน ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใดก็ตาม สิ่งหน […]