ทำไมการทำงานในที่อับอากาศควรมีเครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector)

การทำงานในสถานที่อับอากาศ ถือเป็นงานที่อันตรายและต้องมีการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อที่เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะเครื่องวัดแก๊สที่นับเป็นเครื่องมือคู่ใจของการทำงานในที่อับอากาศเลยก็ว่าได้

เครื่องวัดแก๊ส คืออะไร

เครื่องวัดแก๊ส คือเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ และตรวจจัดปริมาณของแก๊สชนิดต่าง ๆ ในบริเวณที่ปฏิบัติงานว่ามีการรั่วไหล หรือตรวจจับปริมาณแก๊สชนิดต่าง ๆ ว่ามีปริมาณอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งใช้เซนเซอร์ในตรวจวัดทำให้มีความแม่นยำที่เชื่อถือได้

ความสำคัญของเครื่องวัดแก๊ส

เครื่องวัดแก๊ส เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เพราะสถานที่นี้มักเป็นแหล่งรวมสะสมของแก๊สอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งแก๊สบางชนิดยังตรวจจับได้ยาก ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดแก๊สในการตรวจจับเท่านั้น โดยเฉพาะในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งมักมีการใช้แก๊สเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักรอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายได้ การมีเครื่องวัดแก๊สไว้ใช้งาน จะช่วยป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายอันตรายไม่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตรวจเจอแก๊สอันตรายเกินกว่าปริมาณที่ปลอดภัย ตัวเลขและสัญญาณไฟเตือนจะร้องเตือนทันที

ประเภทของเครื่องวัดแก๊ส

การใช้เครื่องวัดแก๊สให้ตรงกับวัตถุประสงค์และตรงกับชนิดของแก๊สที่ต้องการตรวจจับ จะช่วยให้สามารถตรวจจับปริมาณสารเคมีหรือแก๊สได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้นการแบ่งหมวดหมู่ประเภทของเครื่องวัดแก๊สจึงแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ การแบ่งหมวดหมู่ตามชนิดของแก๊สที่เครื่องสามารถวัดได้ และหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งเครื่องวัดแก๊สในแต่ละหมวดหมู่ มีดังนี้

  1. หมวดหมู่ตามชนิดของแก๊ส

1.1) เครื่องวัดแก๊สติดไฟได้ (LEL)

1.2) เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนในอากาศ

1.3) เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจน H2

1.4) เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ HCN

1.5) เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

1.6) เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์

1.7) เครื่องวัดแก๊สคลอรีน CL2

1.8) เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ HCL

1.9) เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

1.10) เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย NH3

1.11) เครื่องวัดแก๊สฟอสฟีน PH3

1.12) เครื่องวัดแก๊สมีเทน Methane CH4

1.13) เครื่องวัดฟอร์มาลดีไฮด์

1.14) เครื่องวัดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2

1.15) เครื่องวัดแก๊สไนตริกออกไซด์ NO

1.16) เครื่องวัดแก๊สโอโซน OZONE

  1. หมวดหมู่ตามการใช้งาน

2.1) เครื่องวัดแก๊ส

2.2) เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง

2.3) เครื่องตรวจจับแก๊ส

2.4) เครื่องวัดก๊าซ

เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเครื่องตรวจวัดแก๊สรั่วในการทำงานในสถานที่อับอากาศจะเห็นได้ว่ามีความละเอียดอ่อนอย่างมาก ตั้งแต่การเลือกซื้อเครื่องวัดแก๊สไปจนถึงความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นในการทำงานในที่อับอากาศ ดังนั้นการฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศก็นับเป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้เครื่องวัดแก๊สเลย เพราะคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องวัดแก๊สให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ใช้งานเป็นได้อย่างถูกต้อง รวมถึงประเมินความเสี่ยงอันตรายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น หากสนใจสามารถติดต่ออบรมการทำงานในที่อับอากาศกับ บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลย เราฝึกสอนด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ ปลอดภัย และรับรองได้ความรู้ออกปฏิบัติงานได้จริงแน่นอน