กิจกรรมตัวอย่างการฝึกอบรมหลักสูตรนั่งร้าน และ การตรวจสอบนั่งร้าน

Scaffolding training BS 05

กิจกรรมตัวอย่างการฝึกอบรมนั่งร้าน

ดูบทความ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร 2566

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร

โดยที่ กฎกระทรวงการจัดให้

Read More »

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 091 - 887 - 5136 (คุณกานต์)

support 3