สถานประกอบกิจการโรงแรมต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไรบ้าง

มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการโรงแรม

หากจะพูดถึงโรงแรมแล้ว มันก็คือ ธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้เดินทางมาท่องเที่ยวและต้องการค้างคืนเพื่อที่จะท่องเที่ยวหรือเป็นที่พักผ่อนก่อนจะเดินทางกลับบ้านนั่นเอง โดยประโยชน์ของโรงแรมนั้น นอกจากจะทำให้นักเดินทางมากมายได้เดินทางมาพักผ่อนแล้ว ยังสามารถดื่มด่ำกับความสุขจากการบริการมากมายจากโรงแรม ตั้งแต่เครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย ไปจนถึงเตียงอันนุ่มนิ่มที่ทำให้เรานอนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยทีเดียว และสิ่งที่ทำให้กิจการโรงแรมสามารถดำเนินกิจการและสร้างชื่อเสียงได้อย่างดี นั่นก็คือ มาตรฐานความปลอดภัยของโรงแรมนั่นเอง 

ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานของโรงแรมแล้วนั้นก็ได้มีการระบุอยู่ในกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1. โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พัก

2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง

3. ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

4. จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วนสำหรับชายและหญิง และ

5. ต้องมีการรักษาความสะอาด มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ และมีระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายอากาศที่ถูกสุขลักษณะ

6. ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในแต่ละชั้นจำนวน 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง และเครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก

7. ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

8. ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

9. ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติและสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน

10. ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร เว้นแต่กรณีที่ส้วมมีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้มาตรฐานความปลอดภัยถูกยกระดับมากยิ่งขึ้น โดยมีดังนี้

  • กล้องวงจรปิด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่รักษาความปลอดภัยได้ใช้สำหรับตรวจตราความเรียบร้อยของที่พัก และเปิดให้มีการบันทึก 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติได้
  • บัตรผ่านจอดรถ ซึ่งการมีบัตรนี้ หมายความว่า เป็นการอนุญาตให้เข้ามาเฉพาะผู้ที่เข้าพักในโรงแรมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์จอดรถในลานจอดรถได้ คนนอกห้ามเข้า
  • คีย์การ์ด ซึ่งจะถูกทำไว้สำหรับใช้ผ่านประตูด้านนอกและประตูห้อง โดยจะมีเพียงผู้ที่เข้ามาเช็คอินเท่านั้นที่จะมีคีย์การ์ดเพื่อที่จะเข้าออกที่พักได้ นั่นก็แสดงว่าจะไม่มีคนนอกผ่านเข้ามาในที่พักได้นั่นเอง
  • สัญญาณกันขโมย เป็นอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการงัดแงะประตูหน้าต่างของที่พัก ซึ่งจะส่งผลทำให้ส่งเสียงเตือนทันที ถ้าหากมีการงัดแงะ ซึ่งมันจะทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้าตรวจสอบ นั่นจึงทำให้สัญญาณกันขโมยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันทรัพย์สิน สูญหายได้เป็นอย่างดี
  • ไม้กั้นอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ควรมีไว้คู่กับลานจอดรถ ซึ่งนอกจะลดค่าจ้างยามที่รักษาความปลอดภัยได้แล้ว มันยังทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ ซึ่งไม้กั้นอัตโนมัตินี้จะควบคุมและเก็บบันทึกการเข้าออกของรถ ซึ่งจะสามารถช่วยในเรื่องการป้องกันคนนอกเข้าที่พักทางรถยนต์ได้
  • อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ซึ่งจะสามารถตรวจจับควันไฟ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ และจะส่งสัญญาณเตือนพร้อมทั้งกระตุ้นให้อุปกรณ์อื่น ๆ ทำงานเช่น เปิดหัววาล์วน้ำเพื่อให้ใช้น้ำได้ หรือเปิดสปริงเกอร์เพื่อช่วยระงับให้ไฟไม่
  • เส้นทางอพยพ โดยจะเป็นเส้นทางที่ถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะถูกสร้างไว้เพื่อให้เราสามารถวิ่งหนีออกไปได้ในกรณีที่เกิดเหตุร้ายขึ้น อย่างแผ่นดินไหว หรืออัคคีภัย เป็นต้น โดยเส้นทางดังกล่าวนี้จะมีการแปะข้อความที่เห็นได้เด่นชัดอย่างมาก ซึ่งจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมักจะอยู่ริมสุดของชั้นของอาคารนั้น ๆ โดยเส้นทางอพยพควรจะมีลักษณะเป็นทางกว้าง เพื่อที่จะทำให้เราสามารถอพยพไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง
  • ตู้นิรภัยส่วนตัวในห้องพักแขก ซึ่งสิ่งนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยให้กับแขกผู้เข้ามาพัก ที่ต้องการจะรักษาทรัพย์สินของตัวเองเอาไว้ โดยจะแบ่งเป็นตู้นิรภัยส่วนกลางที่จะอยู่ใน ฟร้อนต์ของโรงแรม และตู้นิรภัยส่วนย่อยที่จะอยู่ตามห้องพักของเรา โดยเรายังสามารถตั้งรหัสของเราเองได้อีกด้วย

ดังนั้นแล้ว คำถามที่ว่า สถานประกอบกิจการโรงแรมต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไรบ้างนั้น เราก็สามารถที่จะตอบไปได้อยู่หลายอย่าง ตั้งแต่มาตรฐานของโรงแรมที่ถูกตั้งไว้โดยกฎกระทรวง จนไปถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จะทำให้การพักผ่อนของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะฉะนั้น มาตรฐานความปลอดภัยภายในโรงแรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่โรงแรมควรจะมอบให้กับแขกผู้เข้ามาพักได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวโรงแรมเอง ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะตระหนักเอาไว้อย่างมากนั่นเอง